Jak získat respekt dítěte

Je pravda, že nikdy není pozdě, aby bylo šťastné dětství, a to platí jak pro rodiče, tak pro děti. Je vždycky čas navázat úctyhodný vztah mezi oběma stranami

, protože respekt je základním pilířem koexistence a každý z nich hraje svou roli správně. Zúčastníme se zde řady pokynů, které navrhnou různí odborníci a psychologové. Nezapomeňte, že to nemusí být snadný úkol, ale úsilí bude stát za to, protože přinese mnoho výhod.Vždy mluvit s respektem

Nejlepší způsob, jak získat respekt dítěte, je mluvit a léčit všechny lidi s úctou

. Byl jste příkladem pro vaše dítě od dětství. On napodobuje jeho postoj, jeho chování a způsob jeho bytí.

Chcete získat respekt dítěte?Vždy mluvte zdvořile, zvláště s ní

. Nezapomeňte, že komunikace s ostatními je vhodná, když oba objeví místo spojení a každý uznává potřeby druhého. „Mluvím ke všem stejný, bez ohledu na to, jestli je to popelář nebo prezident univerzity.“ -Albert Einstein

Share vytvořit pravidlaŽijeme ve světě, který klade překážky chaos skrze pravidla

. Postupujte stejně jako u svých dětí: vytváření pravidel a jejich uplatňování je skvělý nápad. Pediatrické centrum Williamsville doporučuje stanovit jasné a objektivní limity, aby děti neměly zmatek a mají bezpečné rodinné a společenské prostředí.

Nezapomínejte však, že děti musí nejen dodržovat pravidla.Musíte respektovat a dodržovat pravidla, která jste nastavili, protože dítě bude pozorovat, učit se a naplnit to, co bylo určeno.

Provedení s poctivostí Bohužel, v celém životě se setkáváme s mnoha nečestnými lidmi. To podporuje nestabilní prostředí, které demonstruje beztrestnost ve vztahu k nesrovnalostem a trestuhodnému vzdělání. však

pokud ho Vaše dítě vnímá jako čestný, svědomitý jejich povinností, nemohl se vrátit na své slovo, spravedlivé a seriózní, budete vydělávat jejich respekt a obdiv.

Pravidla jsou obchodovatelná, ale lenost ze strany dospělých není dobrým argumentem pro změnu tohoto jednání, když už byla dohoda.

"Respektujte sebe a ostatní vás respektují". -Confuse- Sdílejte

Poslouchejte své dítěPsycholog John Petersen doporučuje vždy poslouchat děti. Budeme-li ocenit vaše názory a nápady, stanou se více nezávislí, zodpovědní, respektovatelní a tvůrčí a budou respektovat vás a všechny lidi bez ohledu na to, kdo jsou.

Není zakázáno omluvit

Mnoho dospělých věří, že omluva dítěte je chyba, ale to není pravda; vaše autorita nebude poškozena, protože nejste dokonalá osoba a je velmi dobré, že děti to vědí.Když uděláte chybu, omluvte se a užijte si situaci, abyste dítě ukázali cestu vpřed

. Ukažte, jak řešit problémy se pokorou a respektem, být zodpovědný as pozitivním postojem.

Chvalte dítě

Máte rádi chválu, když uděláte něco správného? Každý má rád komplimenty.Pokud vaše dítě jedná správně, měl by to vědět. Kompenzace, pozitivní zesílení a vhodné chování tváří v tvář vašemu úspěchu jsou velmi platné cvičení, které má dítě respektovat a respektovat.

Nezapomeňte autoritu

Psycholog Jim Taylor nám připomíná, že musíme nikdy zapomenout na princip autority. Dítě má zkreslený pohled na svět dospělých, protože jeho mysl se stále rozvíjí. Takže i když se domníváme, že jsme přátelé nebo důvěrníci, nesmíme zapomínat, že jsme dospělí a potřebujeme udržovat nějakou autoritu nad dětmi. Jsme jejich učiteli, školiteli, pedagogy a navíc musíme být příkladem, který je třeba následovat.

Nemůžeme ztratit perspektivu, poslech nebo vyjednávání nemění skutečnost, že jsme rodiče a děti.

Vztah by měl být asymetrický, zvláště když se jedná o nezletilé

. Samozřejmě se to v průběhu let změnilo. Chcete získat respekt dítěte? Za prvé, stanete se Vaším příkladem. S příkladem zodpovědného, ​​pozitivního, láskyplného, ​​ohleduplného a přátelského dospělého, který ví, jak se má dialog, každé dítě bude plnohodnotnějším, šťastnějším a ohleduplnějším dítětem. (Tj.