Odolnost: protivenství mi činí silnější

Odolnost je definována jako schopnost vyrovnat se s nepříznivou situací a vyjít z této situace silnější.Základem pro nás je použití problémů, které vznikají jako učení, které nám pomáhá zlepšovat. Odolnost je zkoumána v dlouhodobých situacích stresu nebo utrpení, jako je neočekávaná ztráta milovaného člověka, přežití přírodní katastrofy, týrání dětí atd.

Na druhém konci pojmu odolnosti může být vývoj posttraumatické stresové poruchy. Při zkušenostech s traumatickou epizodoukaždý jedinec má různé způsoby, jak čelit tomu, co se stalo.Navíc každý může hodnotit stejnou skutečnost jinak.

Podle D'Alessia by emoční odolnost zahrnovala všechny osobnostní rysy a kognitivní mechanismy vyvinuté jednotlivcem, které poskytují ochranu před nepříznivými situacemi a zabraňují rozvoji duševní poruchy.

Resilience z neurobiologického hlediska

Mozok je ústředním bodem biologického systému odpovědného za odolnost a reguluje neurobiologické, psychologické a kognitivní mechanismy jedince spojené se stresovou odpovědí.Fungování mozku je dynamické a může upravit svou strukturu podle vnímaných potřebdíky neuroplasticitě.

Zotavení neurogeneze v gyru společně s dendritickým odstraněním hipokampu jsou hlavními strukturálními změnami spojenými s pružností a které mohou být během prodlouženého stresu měněny. Faktory, které způsobují, že každý jedinec reaguje jinak na stejný potenciálně stresující stimul, mají odlišnou povahu: mohou být genetické, nepřímé, relační atd.

U pružných jedinců interagují ústavní, biologické a genetické proměnné s environmentálními proměnnými a naučeným chovánímk řešení určitých nepříznivých situací. Provádějí to prevencí nebo prevencí psychiatrické poruchy. Není tedy možné hovořit o jediné proměnné, která činí osobu odolnou.

Vlivné faktory

Existuje mnoho faktorů, které ovlivňují odolnosta jak se vypořádat s nepříznivými situacemi. Bylo například zjištěno, že situace s vysokou péčí o matku v dětství upřednostňují. Lidé, kteří tuto péči obdrželi, jsou odolnější vůči stresu a vyžadují vysoce stresující události, takže tělo vyvolává stejnou reakci jako u jiné osoby.

Stres je fyziologický mechanismus, který je nezbytný pro to, aby naše tělo fungovalo, provádělo činnosti nebo reagovalo na hrozivé nebo nebezpečné vnější podněty. Alechronický stres může způsobit škodlivé změny v mozkutím, že má vyšší hladiny stresových hormonů (kortizon a adrenalin).

Učení během dětství je dalším faktorem, který může ovlivnit.Vývoj strategií zvládání z raného věku může také zvýšit odolnost.

Nepříznivost jako učení

Odolnost neposkytuje pouze cestu z traumat nebo problémů, které mohou u jiných lidí upřednostňovat rozvoj vážných onemocnění nebo problémů. To je také charakterizováno zesílení vycházející z negativní zkušenosti samotné. Od přijetí toho, co bylo žít a užívání, aby se přesunulo, aby smysluplné zkušenosti nebyly zapomenuty, ale přeměněny.

Život traumatické zkušenosti bude mít vždy dopad na naše životy a negativní důsledky, protože je to velmi stresující situace. (Tj.Klíčem je přeměnit tuto bolest na sílu, abyste mohli dála mít plný život. Mnoho obětí katastrof nebo podobných zkušeností využívá své zkušenosti k tomu, aby pomohlo lidem žijícím ve stejné situaci.Přijetí toho, že nemůžeme změnit to, co se stalo, a že nemáme vždy kontrolu nad tím, co se nám stane, jsou strategie, které pomohou překonat různé obtíže, které vznikají.

Nebojte se požádat o pomoc od lidí blízko, nebo kteří prošli skrze to aspoléhat na naše schopnosti mohou být velmi efektivní strategie.Použijte je! (Tj.