Násilní rodiče zanechávají škody na život

Náš společenský život začíná od dětství, ve společnosti bratří a rodičů, ale rodiče budou definovat naši budoucnost. Z tohoto důvodu, když rodiče jsou násilní, definují vzorce a chování, které nás ovlivní po celý život. Jsi násilný otec? Víte, jak ji určit?Definování násilíVšeobecně spojujeme termín "násilí" s fyzickou agresí, nicméně tento závažný problém může také nastat při psychickém psychickém násilí.

Psychické násilí se projevuje prostřednictvím

slov, která morálně poškozují, postoje, které se snaží zanedbávat druhé, a také prostřednictvím lhostejnosti.Všechny tyto postoje nakonec ubližují svým dětem vědomě nebo ne. Proč jsou rodiče násilní se svými dětmi?Důvody těchto chování jsou různé a velmi specifické v každém případě, ale nejčastější jsou:- Příliš mnoho stresu, neboúnavu:

Povinnosti je mnoho a může způsobit rodičům ztratit kontrolu, například , při příjezdu domů po dlouhém pracovním dni. A nedopusťte žádnou chybu, tato situace se může stát jak u mužů, tak u žen.

- získal vzdělání:Bohužel, vzory násilí mají tendenci opakovat a kdy rodič stal obětí podobného násilí v dětství, často vychovávat své děti stejným způsobem.- Search reliéf násilí trpěli:

To se stane, když rodič působí násilí nad druhou, a oběť rozhodne jednat proti dětem, a tak se snaží získat kontrolu nad situací. Bohužel, pokud jde o tuto situaci, nikdo jiný nemá nejmenší kontrolu. Tímto způsobem jsou postiženi všichni členové rodiny.Jak jsou postiženy děti násilných rodičů?

Je nevyhnutelné, že děti, které trpí násilím od svých rodičů, jsou ovlivněny ve svých sociálních dovedností, ale každý se bude vyvíjet jinou osobnost:- rezervované dítě:

Je to ten, který

se snaží chránit sebe přes izolaci.

Tyto děti obvykle mají plachou osobnost a málo sociálních dovedností. Často jsou velmi nejisté a jako dospělí se tato situace nemění. mohou dokonce dovolit ostatním napadnout vás.- Dětská oběť:Na rozdíl od vyhrazeného dítěte, tato osobnostse snaží zbavit hněvu tím, že útočí na ostatní, stejně jako to bylo poraženo.

Jako dospělý člověk se může stát násilným člověkem, který ubližuje těm kolem sebe a opakuje způsob násilí.- Ochranné dítě:Tato charakteristika je častá u starších dětí, kteří se obvykle cítí povinni chránit své rodiče a sourozence, kteří jsou také oběťmi.Jako dospělí se mohou stát lidmi, kteří vždy přicházejí do konfliktu, s úmyslem chránit někoho.Děti budou dnes zítra rodiče

Násilí v rodině je hrozná situace pro ty, kteří ji žijí. Ale pro děti se situace stává ještě vážnější, protože je bude navždy označovat a může je vést k neštěstí po zbytek svého života. (Tj.