Buďte jako lotosový květ: rodí každý den tváří v tvář nepřízni osudu

Příroda je tak vášnivá, že nám dává nejvíce nečekaných odpovědí , když jsme ani nemysleli, že bychom mohli existovat za naši vlastní mysl, nad našimi vlastními naději a vlastní touhou pokračovat dál. Daleko od toho, aby ukázala monotónní a předvídatelnou realitu, každý kout, ve kterém nám příroda prameny svobodně opouští, nám nové učení o tom, co to znamená obývat tento svět.

Je nejen štědrý k vědě, ale také k našim vlastním smyslům a vlastní duchovnosti. Tolik tak, že ve velké rozmanitosti projevů, druhů a jevů, které vyvolává, se setkáme s autentickými poučeními o tom, jak čelit životu. Autentické psychologické teorie bez kontroly proměnných nebo analýzy spolehlivosti nebo platnosti, ale obsahující zprávu, jejíž krása a význam jsou nesporné. Mezi nekonečnými a zvědavými jevy přírody je lotosový květ. Fenomén, který je vášnivou metaforou o životě a protivenství, kterým čelíme každý den.

Lotus květ

Lotosový květ je druh leknína, jejíž kořeny jsou založeny na bahně a kalu z rybníků a jezer.

Lotosový květ má osivo s větší dlouhověkostí a odolností odolnosti: může trvat až 30 století předtím, než kvete bez ztráty své plodnosti. Lotus květ je symbolem čistoty a krásy, která může vyvstávat v bažinaté zemi.Podíl

Tato krásná květina se vynoří a krmí se jílem, v bažinách nebo mokřinách, a když to kvete to se zvedne v blátě. V noci se blíží okvětní lístky květů a ona se ponoří pod hladinu. Zavírá se k potápění, ale za úsvitu se opět zvedá na špinavou vodu, neporušená a bez nečistot z důvodu uspořádání spirálových okvětních lístků.

Lotus květ má zvláštnost, že je jedinou květinou, která je plodem ve stejnou dobu: ovoce má tvar obráceného kužele a je ve svém vnitřku. Když je květina zavřená, nemá vůni, ale když otevírá její vůni, připomíná hyacint.Mnoho z nich považuje svou vůni za fascinující, schopnou změnit stav vědomí.

Mytologie lotosového květu Zajímavostí s touto květinou se stala základním symbolem mnoha civilizací

v celé historii. Lotusový květ je považován za posvátný a jeden z nejstarších symbolů s různými významy pro východní země, i když v západním světě najdeme i několik odkazů.

V řecké mytologii byli lotófagové mystickými lidmi, kteří byli identifikováni jako obyvatelé města na severovýchodě Afriky. Legenda oznamuje, že se krásná bohyně v háji ztratila, dokud nedorazila na místo, kde bylo bahno, nazývané lotus, bohaté, kde se potopila. Tento prostor byly vytvořeny bohy pro bytosti, jejichž osudy byly v životě neúspěšné. Mladá žena se však po tisíce let potýkala, dokud se z ní nevyjasnila do krásného lotosového květu, symbolizujícího triumf vytrvalosti tváří v tvář nepříznivým situacím.

V buddhistickém kontextu slouží lotos jako sedadlo nebo trůn pro Buddhu a označuje božské zrození. V křesťanském světě je lotosovým květem bílá lilie, která označuje jak plodnost, tak i čistotu. Tradičně Archanděl Gabriel převezme Panně Marii lilie zvěstování.

Lotosová květina a její význam pro psychologii Lotusový květ představuje sílu psychologické odolnosti jako schopnost proměnit nepřízni v potenciálnost. Suzanne C. Kobasa, psychologka na univerzitě v Chicagu, provedla několik průzkumů, ve kterých zjistila, že

osoby s odolnou osobností mají řadu společných vlastností.

Obvykle jsou to lidé s velkým odhodláním, kontrolou a orientací na výzvu.

„Nejkrásnější lidé, se kterými jsem měl možnost se setkat, jsou ti, kteří poznali porážku, která je známá utrpení, známý boj známou ztrátu a našly cestu ven z hlubin.“ -Elisabeth Kübler-Ross - Později bylo toto vysvětlení přeměněno na termín odolnost, podstata odolné osobnosti.

Odolnost je definována jako schopnost jednotlivců překonat období emoční bolesti a velké nepřízni.
Lotosová květina znamená skvělou metaforu o tom, jak jsou lidé schopni zdvojnásobit bolest a později rozvinout ve formě vyrovnanosti, sebeovládání a vytrvalosti. Chcete-li sdílet