Milujte své tělo, abyste si užívali svůj milostný život

Lidé, kteří mají pocit, že mají své tělo, mají sklon více komunikovat se svými vrstevníky.Navíc to znamená větší důvěru a intimitu, což znamená vyšší spokojenost a sexuální sebeúctu. Zlepšení vlastního obrazu tělamůže zvýšit naši schopnost užít si radost z života na dva.

Jsme neustále obklopeni poselstvím, které nám říkají, jak bychom měli vidět ostatní a jak vidíme sami sebe, co je krásné a co není, co bychom měli dát na míru a hodnotě, jak bychom měli být a jak dosáhnout fyzické dokonalosti, která se zdá být nedosažitelná.Nicméně,můžeme si vybrat a usilovat o to, abychom přijali naše tělo tak, jak jsou

, "odpouštějí naše nedokonalosti", přijmou a oceňují naše tělo.Náš obraz

tělaje postoj, který máme k vnímání našeho těla.Vztahuje se nejen na to, jak se vnímáme, ale také na to, jak věříme, že nás ostatní lidé vnímá.Obraz těla je ve skutečnosti důležitým aspektem naší sexuality. Není divu, že naše pocity týkající se našeho těla ovlivňují náš vlastní obraz a sebeúctu a to ovlivňuje, jak chceme kompromitovat naše tělo.Obraz těla je určen tím, jak naše tělo porovnává s našimi představami o tom, co je krásné a atraktivní.Můžeme řídit některé proměnné týkající se našeho fyzického vzhledu a zdraví, ale nemůžeme ovládat všechno. Rozpoznávání rozdílů nám pomůže cítit se lépe na našem těle a přijímat sebe i přes rozdíly.

Obraz těla také hraje důležitou roli při zjišťování, že vzhled nebo stav našeho těla říká málo nebo nic o naší charakteru nebo naší hodnotě.

Fyzický vzhled nemusí nutně přitahovat jiné lidi. A co víc, je to důvěra, kterou ukážeme v sobě a radost z našeho života, která často přitahuje lidi k naší straně. Lidé s negativními názory na své tělo se mohou cítit trapně, nepohodlně a úzkostlivě, stejně jako se cítí méně schopni mluvit o otázkách sexuality. Kroky ke zlepšení obrazu těla

Někteří lidé mají přirozeně pozitivní pocity na svém těle a nepředstavují problémy ani složitost. Pro ostatní,

rozvoj zdravého tělesného obrazu je proces, nebo dokonce výzva.

U tito lidé budou velmi dobré zvážit následující doporučení pro zlepšení, krok za krokem, jejich vlastní tělo image: 1. Odpusť svému tělu

Milovat své tělo, je mu odpustit, že nejsem dokonalá. Ale co je dokonalé tělo? Záleží na vaší úrovni dokonalosti. Tím, že analyzujete, jaká fyzická dokonalost znamená pro vás, uvědomíte si, že je něco mnohem důležitějšího a že fyzická dokonalost není univerzální koncepcí.

Možná, že problém s vaším tělem vznikl po nemoci, nehodě nebo v důsledku mateřství. Ale stejně, co se stalo s vámi, se stalo i mnoha lidem a nepřestali si užívat života. Chtěli byste mít žádné děti? Takže děkuji vašemu tělu za to, co máte, a za to nevinujte.

Některé triky k odpuštění vašeho těla:

- Mluvte o svém těle více pozitivně. - Podívej se do zrcadla a usmívej se.

- Noste něco, co se cítí jako zvláštní.

Dejte obličej, polibek, masáž nebo jinou aktivitu s vaším partnerem, který vám pomůže zaměřit se na schopnost vašeho těla cítit potěšení. (Tj.2. Přijměte své tělo

Nemáte pocit, že se díváte do zrcadla? Zjistil jste, že vynucujete úsměv nebo se něco pokoušíte? Tak se pokuste na ni podívat jinak.

Zkuste objevit příběhy v zrcadle a ocenit to, co vidíte jako dědictví jako cenu, jako triumf.

Můžete si vytvořit svůj vlastní příběh a vychutnat si vlastní zážitky. Můžete se rozhodnout, že chcete mít rozhodnutí, která se týkají vašeho těla, ale musíte jej přijmout tak, jak je.

3. Užívejte si vaše tělo

Přijetí své tělo, si můžete vychutnat

všechno dobré, že má všechno k dispozici a vše pozitivní, že lze ještě udělat pro sebe. Můžete si vybrat, jak se vnímáte a jak váš obraz těla ovlivní vašeho ducha.

Lidé často říkají, že krása je v očích pozorovatele, ale nejvíce osvobozující krása je uvědomit si, že jste pozorovatel. Salma Hayek