Co je to emotivní inteligence? Objevte význam emocí

Přemýšleli jste někdy o tom, co je emoční inteligence a jak ovlivňuje váš každodenní život? Je možné, že věnujeme velkou důležitost našemu intelektu a používání logiky, a ne tolik emocí.

Nicméněemoce jsou životně důležité v našem vývoji. Kromě vytváření celé struktury myšlenek může emoční inteligence vytvářet pravdivé vzorce chování, které mohou definovat chování člověka.Co je to emoční inteligence?

Pokud budeme postupovat v přísném smyslu definice emoční inteligence, měli bychom se zmínit o Mayerovi, který byl první, kdo ji zkoumal.

Mayer definuje emoční inteligenci jako lidskou schopnost vnímat, pochopit a regulovat naše vlastní emoce a ty, které jsou kolem nás.

To přináší intelektuální a emocionální růst, který slouží k transformaci vlastního chování a myšlení. „Velkým objevem mé generace je, že lidé mohou změnit svůj život tím, že mění svéduševní postoje.“ -William James-

Význam emocí v myšlení

moci, že emoce mají jako agenti změny,

protože přímo ovlivňují chování a myšlení, je zřejmé, že hrají zásadní roli při formování osobnosti.V tomto okamžiku je zajímavé zaznamenat některé důležité ukazatele, které poukazují na potřebu zdravé, upřímné a dobře vyvinuté emoční inteligence.Nezapomeňte, že

potlačení emocí je velmi negativní znamení pro naše duševní zdraví.

V tomto případě budeme uměle přeměňovat svůj intelekt, založený na podmínkách a nikoliv na přirozených potřebách. Být pozorný Ti lidé, kteří jsou pozorní a šťastní o tom, co se stane s ostatními, zejména s blízkými a blízcími, ukazují zdravou emoční inteligenci.

Pokud jste pozorovatel, objevíte každý den, že můžete zlepšit nebo motivovat zlepšení ve světě druhých.

Tímto způsobem můžete také najít motivaci pro sebe. Jazyk těla, tiky nebo lidské chování mohou být pro vás zdrojem bohatství.

"Opravdový soucit neznamená jen pocit bolestí jiné osoby, ale je motivován k jejímu odstranění. "

-Daniel Goleman-Modlete se například Pokud dáte radu ostatním, proč je nepoužívat pro sebe?

Velmi důležitou součástí emoční inteligence je vědět, jak dát příklady.

V tomto případě nestačí poskytnout řešení, která pomáhají druhým, ale musíte vědět, jak je přizpůsobit vlastnímu chování. Pokud si myslíte, že je to dobré pro druhé, bude to pravděpodobně dobré i pro vás.Uvědomení si sebe sama

Důležitým klíčem k emoční inteligenci je to, že vám umožňuje být si vědom sám sebe.

Nikdo není dokonalý. Jako takový máme všichni slabé a silné body, s nimiž musíme žít. Neexistuje však žádný důvod, proč bychom nemohli každodenně bojovat proti našim slabostem a posilovat ty dovednosti, v nichž jsme nejvíce kompetentní.

minulost za sebou, žít současnostčlověk, který již vyvinul zdravou a efektivní emoční inteligenci, ví, že minulost je za sebou.

Neměli byste žít z toho, co se stalo, protože se nevrátí. Musíme se poučit z toho, jak se to stalo, aplikovat tuto lekci na současnost, abychom se vylepšili jako lidé a hledili do budoucnosti bez strachu a naděje. Buďte dobrým posluchačemDalší charakteristikou lidí s vysokou emoční inteligencí je, že vědí, jak poslouchat.

Jsou aktivní posluchači, kteří se učí všechno, co se zdá užitečné a užitečné pro ostatní. Budou tyto znalosti aplikovat na to, aby byli bohatší a plnější.Cítíte se příjemně uprostřed lidí

Velmi pozitivní a důležitý aspekt lidských bytostí s dobrou emoční inteligencí je to, že se cítí dobře s ostatními lidmi. ❑ Ať už jsou cizinci nebo přátelé, jsou si jisti sebe a své emoce, takže nemají žádný problém se setkávat s lidmi jiné rasy, kultury nebo sexuální orientace.

Využití etiky Lidé s dobrou emoční inteligencí také vědí důležitost etiky ve všech svých činnostech. ❑ Ať už na pracovišti nebo v rodinných vztazích, řídí své chování podle norem, které jim umožňují rozlišovat mezi dobrem a zlem.

Je zřejmé, že emoční inteligence, vzhledem k jeho významu pro lidské emoce je dovednost, která umožňuje, aby nás lépe poznat a být bohatý a plný na všech úrovních. (Tj.