7 Secrets vychovávat soběstačné děti

Slavný básník, myslitel a kubánský filozof José Martí říkával „Děti jsou naděje světa ". Nemusí to být příliš originální věta, ale je to správné. Dítě představuje kapku přítomnosti a moře budoucnosti. Proto je důležité vychovávat je, aby byli soběstativní.

Dokážete si představit budoucnost plnou lidí zcela závislých na sobě? Je zřejmé, že protože žijeme ve společnosti, interakce a solidarita jsou nepostradatelné. Samostatnost a individuální odpovědnost jsou však mimořádně důležité.

soběstačný lidé jsou schopni rozlišit, když můžete čelit problému sám nebo čas, kdy potřebují pomoc druhých.Jsou zodpovědní za své činy a rozvíjejí moudřejší a přesnější kritéria. Nejlepší věcí je však začít pracovat s těmito kvalitami od dětství.

Přínosy soběstačných dětí

Vzdělávání soběstačného dítěte má řadu výhod a výhod pro malé. Díky tréninku dostal v dětství, dítě bude mít nejen plný a spokojený, ale může také vytvořit řadu opravdu užitečných hodnot:

 • Soběstačný dítě je autonomní, tak to bude mít představu o sobě vyšší.
 • Samostatné děti prokazují vyšší a zdravější sebeúctu než neisté, autoritářské, závislé atd.
 • Sebedůvěra je pro každého z nás opravdu cenná. To je něco, co nás ovlivňuje od dětství až po stáří.
 • Pěstování v správném tempu je důležité pro rozvoj. Toho lze dosáhnout výchovou dětí k soběstačnosti.
 • Strach z porušení je dvojitý meč. Člověk musí být opatrný, ale také odvážný při rozhodování. Samostatní lidé si tohoto pojetí uvědomují a zpravidla upravují cesty, které si zvolili pro jejich rozvoj.

Jak získat soběstačné děti

No, bez dalších okolků, ukazují řadu tajemství, která bude tvořit základ pro vzdělávání dětí soběstačný. Uvidíte, že to jsou velmi jednoduché činnosti, které vyžadují jen trochu trpělivosti a vytrvalosti. Ujišťujeme vás, že budete dosáhnout velké výhody v oblasti zdraví a štěstí svých dětí:

 • malé objednávky jsou nástrojem, který rozvíjí schopnost být soběstačný málo. Musíme však být v souladu s věkem dítěte. Oblékání, pomoc s nejjednoduššími úkoly doma nebo pomoc při vyjímání vašich věcí jsou velmi důležité činnosti podle sezóny. Obtíž se musí postupně zvyšovat podle svého růstu.
 • Zodpovědnost je také důležitá pro dítě. Vypracujte jednoduché pokyny, které vám vysvětlí, jak dělat věci a dohlížet na proces. Tímto způsobem si uvědomí své prostředí, své hranice a svou vlastní hodnotu jako člověk.
 • Je zřejmé, že vždy, když žádáme dítě, aby vykonávalo nějakou činnost, musíme jednat jako průvodce a mistři. Postupně však upraví její dovednosti. To je čas, abyste vás nechali sami. Tím bude zajištěna bezpečnost vašich dovedností.
 • Bezpochyby dítě potřebuje ochranu. To, co samozřejmě nepotřebuje, je přehnaná ochrana. Jako učitelé a rodiče bychom měli zpřístupnit nástroje, aby se naučili žít ve společnosti. Je však nutné nechat to prožít věci tak, aby absorbovala a čelila výzvám, se kterými je již schopna čelit. Když uděláme všechno pro ni, děláme hodně škody. (Tj.Všichni jsme udělali chyby, zejména dítě. Vyšetřují a objevují vše, co se poprvé stane. Takže je to ten správný čas, abyste je naučili, aby se poučili ze svých vlastních chyb, aniž by ztratili svou trpělivost, což se někdy zkouší.
 • Jako společnost se řídí pravidly, která odpovídají minimální etice. To znamená, že jsou to pravidla, která musíme všichni uspokojovat pro řádné fungování společnosti a jejichž porušení následuje trestní trest. Nejlepší způsob, jak těmito normami vstřebat právě ty, kdo jsou právě uvedeni do společnosti, je právě to, že tito noví členové se účastní sociální dynamiky a dokážou prokázat jejich skutečné potřeby. Můžete si ověřit, že tajemství výchovy soběstačných dětí nejsou vůbec složité.
 • Buďte trpěliví a trpěliví, protože děti mají tendenci ztrácet pozornost a mají jen malou schopnost věnovat pozornost. S láskou a vytrvalostí však budete schopni vytvořit šťastné a autonomní děti. (Tj.