7 Kroků ke zvýšení své osobní sebevědomí psychologie

Velkost člověka je ceněna a vnímána stupněm sebevědomí, které člověk má sám.Jeden z pilířů, který udržuje tento nádherný stav v každém z nás, je naše vlastní vnímání sebe sama, tedy naše osobní sebeúcty.

Sebevědomí je víra, kterou máme o sobě.Tyto vlastnosti, schopnosti a způsoby jednání a zvládnutí našich emocí tvoří naši bytost a jsou to ty, které tvoří náš vlastní obraz.

„Chtít být někdo jiný na odpad osobu, se kterou.“ -Marilyn Monroe-

Sebeúcta je hlavním základem, na kterém je vytvořen náš osobní a emocionální růst. Takže, v závislosti na tom, jak se cítíte o sobě, ovlivňuje pozitivně či negativně ostatní části, které tvoří váš život: práci, vztahy a nejdůležitější osobní důvody.

Tedy sebeúcta se stává hodnotou, kterou dáváte sebe samému ve vztahu k pocitům a zkušenostem, které jste integrovali po celou dobu své životní zkušenosti. Proto můžeme vytvářet ty charakteristické výrazy, jako "Jsem tak hloupý, nemůžu nebo lidé mě nemají rádi". Jak již bylo řečeno, toto sebehodnoceníto dělá každý den našeho života nevědomě je nezbytná a důležitá,protože to je místo, kde leží původ rozhodnutí dále investovat, nebo ne v našich talentů a osobních úspěchů.

Lidé, kteří mají vysoké a pozitivní sebevědomí, jsou schopni překonat každou situaci, která každodenně přináší potíže nebo výzvy. Na druhé straně mince mohou ti, kteří si udržují nízké sebevědomí, omezeni a selhání.Chcete-li se vyhnout této poslední situaci, vyzývám vás, abyste integrovali 7 kroků ke zvýšení osobní sebeúcty a těšíte se zdravé a obohacující kvality života. Nenechte generalizovat

Minulost není jedním z nejlepších společníků sebeúcty, protože zůstávají zakotveny v něm, což nám neumožňuje, aby při pohybu vpřed a vyvíjet uvnitř. Nezapomínejte na zobecnění negativních zkušeností, které jste zažili během vašeho života.

Přijměte fakt, že nejste dokonalá a může mít vady je povinen umožnit tok těší svou pravou podstatu, a uznat, že

, co se stalo jednou nemusí opakovat

... Buďte si vědomi svých vítězstvích

Tato je jedním z nejlepších způsobů, jak zlepšit naše osobní sebeúcty. Chcete-li to provést, vyzývám vás, abyste si uvědomili své úspěchy a úspěchy a předali to, co chcete v budoucnu dosáhnout. Chcete-li mít dobré sebevědomí, je nutné v sobě rozpoznat schopnost dělat věci dobřev různých částech, které tvoří náš život. A nikdy nezapomínáme na to, abychom usilovali o dosažení našich cílů.

Důvěřujte se

Nikdy nezapomeňte jednat důsledně s tím, co si myslíte a cítíte.

Především nikdy nepřestávejte věřit sobě.Pamatujte si, že každý z nás má své vlastní vnímání reality, takže se nemusíte moc bát o tom, co ostatní myslí.

Důvěřuj svému vnitřnímu hlasu, který ti vždy dá nejlepší rady a vzpomínáš si, jak mimořádný jsi.

Podíl Zaměřte se na pozitivní stránkuZvykněte si na vnímání a ocenění dobrých vlastností, které máte a jsou hrdí na. Vaše silné a slabé stránky jsou pokladem, protože vás činí mimořádnými a jedinečnými pro všechny ostatní.

Přijměte sebe za to, co jsteNikdy nepřestaňte přijímat sebe sama a to, čím jste.

Ve vás leží síla splnit všechny ty sny, s jejími ctnostmi a nedokonalostmi. Autentické a upřímné vztahy jsou spojeny přijetím toho, kdo jsme skutečně.

„Muž, který neváží sám sebe, nemůže ocenit něco nebo někoho.“

-Ayn Rand-

Nesrovnávejte sebe s ostatními Jak jsme trvali a zve vás, aby odrážely, všichni jsme se liší od sebe navzájem . Každý z našich charakteristik nás činí jedinečnými a speciálním.Můžete zvážit horší než ostatní, ale pamatujte, že

bude existovat vždy jeden aspekt v životě, když budete „lepší“ než někdo jiný.

Proto je vhodné porovnávat pouze tehdy, je-li cílem dosažení pozitivního a praktického učení.

Zneklidnit se tím, že se každý den zlepšuje

Zaměřte se na zlepšení toho, co cítíte, není spokojen se sebou. To je dobrý způsob, jak zvýšit svůj osobní sebevědomí, neboť umožňuje rozvíjet jak interně, tak externě. Určete, co chcete změnit nebo dosáhnout. Poté sestavte plán akcí a začněte postupovat vpřed na změny potřebné k dosažení vašeho cíle.Před odjezdem, tak bych se chtěl podělit poslední vědomé rady ke zvýšení sebevědomí: pokud je to možné,převést vše, co je negativní na pozitivní věci . (Tj.