Kolektivní narcismus: skupiny, které milují sebe sama

Narkismus je typ osobnosti, která může vést k poruchám osobnosti.

Tato porucha postihuje 1-2% populace, což je častější u mužů.

Charakteristiky spojené s touto poruchou odpovídají grandióznímu pohledu na sebe, problémům empatie, pocitům soběstačnosti a potřebě obdivu a pozornosti. Tyto vlastnosti přebírají kontrolu nad osobou a způsobují několik problémů.

Ačkoli příčiny narcismu jsou různé, některé jsou společenské. ❑ Narkismus je obvykle největší v kulturách, které oceňují individualitu a sebepokrosu.Tento narcisismus je také použitelný pro skupiny. Abychom zjistili, jak k tomu dojde, musíme přemýšlet o lásce, o lásce skupiny ve vztahu k sobě.

Sledujte skupinu Ale co se stane, když narcismus sdílí skupina?

Obvykle patří k různým skupinám: národnost, pohlaví, náboženství. atd. Do těchto skupin patří určitá míra zapojení, která může být větší nebo menší. Když je zapletení příliš velké, často se říká, že osoba identifikuje hodně se svou skupinou. Identifikace se skupinou předpokládá přijetí explicitních a implicitních pravidel této skupiny. Navíc ti, kteří se cítí velmi identifikovaní, budou také internalizovat hodnoty této skupiny. Pokud se například pravidla skupiny oblékají určitým způsobem, členové skupiny, kteří se s ní identifikují, budou odpovídajícím způsobem oblečení. Normy a hodnoty skupin budou podmínit některé chování posilováním.

V dané situaci může být způsob, jakým se chováme, velmi různorodý. V situaci můžeme jednat jinak. Nicméně, pokud normy a hodnoty předepisují určitou formu chování, máme tendenci následovat je. Cole kolektivní narcismus

Takže si představme, že mluvíme o osobě, která patří do skupiny, s níž identifikuje hodně. Má-li se tato skupina mezi normami a hodnotami chovat narcistickým způsobem, je také pravděpodobné, že tato osoba rozvíjí narcistické chování. Navíc všichni lidé ve skupině, alespoň ti, kteří se s ním hodně identifikují, se chovají narcistickým způsobem. V této situaci bude tato skupina nebo komunita narcistická. Objeví se to, co se v psychologii nazývá kolektivní narcismus. Kolektivní narcismus je definován jako velkou emocionální investicí v nerealistickém přesvědčení, které odkazuje na přehnanou vznešenost skupiny, do níž náleží.

Pokud mohou lidé idealizovat sebe, mohou idealizovat sociální skupiny, ke kterým patří, a odlišovat se od ostatních skupin. (Tj.Skrytá stránka kolektivního narcismu

Jednou z charakteristických rysů narcismu je, že má nafouknuté víry nadřazenosti, které vyžadují kontinuální externí validaci. Představte si člověka, který věří, že je nadřazený a musí mu být připomenut každou minutu. Pokud k tomu nedojde, když jiní lidé kritizují nebo zpochybňují jejich nadřazenost, pravděpodobným výsledkem bude hněv, který může být doprovázen agresí a násilím.

V kolektivním narcismu by si členové skupiny mysleli, že jejich skupina je mnohem lepší než ostatní.

Pokud ostatní lidé v jiných skupinách nerozpoznávají nebo nepochybují o tom, výsledek by byl stejný. Skupina by se cítila ohrožena a její členové by reagovali hněvem, který by je mohl vést k násilí vůči těm, kteří neuznávají jejich nadřazenost.

Navíc,narcisistické skupiny jsou obvykle velmi citlivé a vnímají / představují hrozby v každém kroku. Kolektivní narcismus souvisí s útokem na jiné skupiny, když je vnímáno, že tyto skupiny ohrožují obraz naší skupiny. Současně kolektivní narcismus zvyšuje pravděpodobnost, že situace mezi skupinami - nesouhlas, konfrontace, debata atd. - být vykládán jako ohrožující.

Známe všechny skupiny s historicky narcistickými vlastnostmi. Kromě toho všichni víme důsledky, které mohou mít bludy velkoleposti skupiny s velkou silou. Například to není nutné vrátit se příliš daleko v čase a představit skutky Hitlerových stoupenců v nacistickém Německu.

Řešením tohoto kolektivního narcistický je komplikovaná, protože prostředky / změna proměnných, které pracují ve skupině může být mnohem citlivější než ty, které pracují s lidmi, a tudíž chyba může být fatální. Přiložení, empatie, blízkost k lidem a jejich pochopení, že nikdo není nadřazen, jsou vždy odbytiště, které při aplikování přinášejí pozitivní výsledky. (Tj.