Víte, jaká inteligence se stará o vaše společenské vztahy?

Dosažení plného a šťastného života je záměrem, na kterém se soustřeďujeme veškeré naše úsilí a kde se zavázáme. Jediní zodpovědní jsou my sami a postoj, který se rozhodneme čelit našemu každodennímu životu.Dosažení plnosti bude mimo jiné záviset na naší interpersonální inteligenci, tj. Na kapacitě, kterou musíme spojit s ostatními lidmi a postavit se na jejich místo.

Empatie a schopnost vytvořit sociální vztahy jsou funkce, které integrují interpersonální inteligenci, která určuje, například výběr našich přátel či partnera, a do značné míry je odpovědný za naše profesní nebo akademické úspěchy.

Empatie je dovednost, která nám umožňuje přiblížit se k druhým, porozumět jejich emocím, sdílet jejich obavy nebo pochopit jejich chování.Je klíčem k úspěchu mezilidských vztahů. Bytí empatické znamená vědět, jak rozumět emocím lidí kolem nás.

Dovednosti, které rozvíjíme prostřednictvím společenských dovedností, jsou ty, které spojujeme s popularitou a vedením.Odpovídáme dovednostem, které používáme k přesvědčování, přímému jednání, vyjednávání, řešení konfliktů, spolupráci a spolupráci. Když se rozhlédneme kolem, zjistíme, že tento typ inteligence je u těch lidí se zvláštní citlivostí, s definovanými sociálními schopnostmi a kteří jsou obvykle přátelští s každým kolem.

Jak zlepšit své interpersonální inteligence

Pokud jste se rozhodli s cílem zlepšit jejich sociální dovednosti a posiluje vztahy s lidmi kolem vás, měli byste vědět, že existují cvičení, ve kterém můžete pracovat, a které vám pomohou rozvíjet své interpersonální inteligence:

- Porozumění je zásadní.tvář konkrétní situaci, která sotva způsobit, že bude s někým jiným,vždy snaží vžít do svého místa,podívat z pohledu toho druhého a zkuste si představit, co by se jejich pocity.

- Naučte se a poslouchejte.Když jste v rozhovoru s ostatními, snažte se zjistit, jak jsme přerušeni, aniž bychom dokončili naše věty a plně vyjadřovali své nápady. Pokuste se to opravit v sobě, pokud jim nedovolíte, abyste dokončili rozhovor s ostatními.- Mějte perspektiva sebe sama.

Chcete-li tak učinit, napište psaní popisující sebe. Pak přimět ostatní, aby si pomysleli na to, co by váš nejlepší přítel udělal, a pak si projděte třetí esej, když se zajímá, co by o vás mohl říkat cizinec.- Přijměte kritiku s klidem.

Použijte člena rodiny nebo přítele, aby vám vyprávěl negativní aspekty, které vidíte ve své postavě. Přijměte, co je pravda, a odmítněte to, co není pravda, ale vždy s otevřeným a klidným postojem.- Identifikujte emoce.

Když jste svědky napjaté situace nebo konfliktu ve vaší rodině nebo se svými přáteli, sledujte náladu zúčastněných.- Přístup k jiným kulturám.

Rozvíjet zájem nebo číst o jiných zvycích, přesvědčeních a hodnotách. To vám pomůže lépe pochopit ty, kteří si nemyslí jako vy. Rozvíjme svou interpersonální inteligenci a pomáháte sami se spojit s vašimi pocity a pocity druhých. Vylepšíte svou schopnost se vztahovat, udržovat si přátelství a porozumět těm, kteří si nemyslí jako vy.

To je jeden z klíčů k dosažení plnosti. (Tj.