Víš, co je to psychotické vypuknutí?

Psychotické ohnisko je vážnou změnou v posouzení reality a vyžaduje odpovídající léčbu a porozumění pro zlepšení kvality života postižené osoby.

V tomto článku vám nabízíme informace o hlavních charakteristikách výskytu ohnisek, o tom, o čem jsou zapotřebí, a také o některých doporučeních, které by mohly řešit.

Jaké jsou psychické ohniska a jaké jsou jejich hlavní charakteristiky? Psychické ohniska způsobují, že postižená osoba má abnormální nápady a vnímání

, stejně jako ztrátu kontaktu s realitou a změnami chování. Přerušování reality se vytváří časově.Osoba, která má psychotické ohnisko, vidí změněnou realitu a nemůže fungovat normálně ve svém okolí. Hlavní charakteristiky psychotických výbuchů jsou:

- oklamání

nebo změny v obsahu myšlení v důsledku interpretací nebo deformací reality; - halucinace: vnímání vnějšího předmětu, obrazu nebo podnětu, který není skutečný;

- myšlenkové a / nebo neuspořádané chování;

- zanedbávaný fyzický vzhled;

- Sociální izolace

Jeho délka se může lišit od dnů do týdnů

, a může vyžadovat hospitalizaci. Při správném lékařském a psychologickém ošetření se však osoba stabilizuje, je schopna obnovit každodenní rutinu.Jaké jsou příčiny psychotických epizod?

psychotické epizody může dojít v důsledku různých

příčin, jako je nadměrné konzumace alkoholu a jiných drog, některé léky, organické nebo biologických příčin, těžké deprese, silné emocionální dopad, schizofrenie, bipolární poruchy nebo hraniční poruchy osobnosti, mimo jiné .Zmatek o psychotických ohniscích

Existuje nějaký zmatek mezi tím, co je psychotické vypuknutí a další duševní poruchy. Mnoho lidí se domnívá, že to je totéž jako schizofrenie. Lze říci, že schizofrenie je druh dlouhodobé psychotické poruchy, zatímco trvání samotného psychotického výskytu je mnohem méně prodlouženo a dochází včas.

Hraniční porucha osobnosti nebo bipolární porucha připouští ve své symptomatologii výskyt psychotického výskytu. Může se však vyskytnout i jako jediná epizoda, aniž by byla spojena s jinou duševní nemocí, například ve velmi stresující situaci pro osobu - například dopravní nehodu. Jaká je léčba psychotického výskytu?

Lidé, kteří jsou vystaveni riziku psychotické epizody nebo kteří již měli epizodu potřebují farmakologickou léčbu (s použitím antipsychotik) a psychoterapii.Kromě toho intervence na rodinné úrovni obvykle uspějí, protože je to způsob, jak přiblížit rodinu zkušenostem člověka, poskytnout jim informace, nástroje a podporu.

Mnoho odborníků v předmětu říká, že

dobré povědomí a povědomí doporučuje společnost. The non-stigmatizaci, porozumění, pokračující podporu provádění rekreační a / nebo sportovní aktivity, mluvit s osobou za ni, aby i nadále užívat léky a skutečnost, že se cítí chtěli, oceňují, respektovány a podporovány jim může pomoci mnohem víc, než si představujeme. psychiatr Roberto Fernández, zase podporuje komunitní léčba asertivní zacházet s lidmi, kteří představují epizody psychotických epizod, protože její použití zlepšuje průběh nemoci a snižuje proces relapsu.

komunitní asertivní léčba je program, který lze použít od počátku ohniska a je založen na orientaci osoby, která trpí psychotickou epidemií, která mu poskytuje trvalou péči a aktivní sledování jeho evoluce. Jedná se o integrovanou komunitní práci zaměřenou na životní prostředí a životní prostředí pacienta a ústředním bodem je zásah doma. (Tj.