Odpuštění a čisté svědomí, jsou vynikající polštář

Získání odpustit někomu, kdo mi ublížil a ujistěte se, že jste jednal v nejlepším způsobem, jak mi pomáhá mít čisté svědomí a cítím se lépe o sobě, a vyhnout se bolesti hlavy, které způsobuje něco, co mi dělá starosti. Udělal jsem své chyby a také jsem je zavázal, ale tyto situace jsem pochopil a přijal.

Říkají, že obecně, když starosti zachytí mysl, nenechají nás žít a především nás nenechají jít spát s dostatečným klidem. Z tohoto důvodu se stejným způsobem, mohu říci, že pochopit, co postoj „prosit o odpuštění“ a dát ji do praxe vždy dělá dobrý polštář.

Neznám někoho, kdo si zaslouží víc než ten, kdo odpustil, ani nezapomíná, že žádost o odpuštění je stejně obtížné jako odpuštění.

Share Attitude omluvit

Elvira Sastre řekl, že „život bez odvahy je cesta zpět nekonečný“ a byl zcela v pořádku, protože jsem vždy měl na mysli, že odvahu požádat o odpuštění následuje velikého odpustit

Jinými slovy, postoj, jako je „požádat o odpuštění“, což mě vyžaduje trochu sebekritiky sebeanalýza a zvláště pokory, následuje odměna ze mě lepšího člověka.

„Není nic lepšího, než být smířen s sebe a odpustit jinou osobu, ať už je to dobře nebo špatně, protože lidé, když dělají bolestivé věci, obvykle dělají proto, že v té době nemohli udělat lépe, protože se báli, nebo podléhá to bylo. Odpusť je něco nádherného. „

-Marwan- požádat o odpuštění mě zachránil, protože předpokládá přijetí své vlastní chyby, které by mohly zranit jiné lidi, velmi milí k časům. Ve druhém případě, tím větší je pravděpodobnost, že jsem udělal neúmyslně, ale já ano, a cítit lépe, když se omlouvám a jsem odpustil.

dát odpuštění ostatním, neodpustím a získat odpuštění druhých mi pomohl uniknoutnelibost, malátnost, zranění, která neuzavřela, z minulosti, která mi nedovolila dívat do budoucnosti.

svědomí

To postojem „omluvit“ dodává neodmyslitelně čisté svědomí, zde chápán jako soudce řekl, že mé chování: I výčitky, mi lichotí, si myslí, že o mně a je pravda, pro sebe.

špatné svědomí z nějakého špatného přístupu nebo spáchal nemocného slovo používané, mi mění, mě znervózňuje a můj zdravotní stav zhoršuje: změní na polštář, který nenechá mě najít místo a nedovoluje mi odpočívat.

-Michael de Montaigne
"Když upřímně požádám o odpuštění a já jsem odpuštěn nebo naopak tento polštář o kterém jsem mluvil: nyní najdu své místo v posteli a v životě, se sebou as ostatními.

Mít čisté svědomí se stává krokem vpřed a dalšími dveřmi, které zavírám , obracím se zády o minulost, se kterou jsem se naučil.Všichni se omluvil někdy

Skutečnost, požádat o odpuštění, zvláště když jsem podváděl také může způsobit rozpaky. Koneckonců, nikdo nemá rád zpátky a uvědomuje si, že nepůsobí správně.

Nicméně

, vím, že každý někdy požádal o odpuštění a že je to nutné: nikdo není dokonalýa každý je špatný, jak říkají. Z tohoto důvodu nikdo není vyloučen z potěšujícího postoje "žádat o odpuštění". Nesoudějte si, když si nezasloužíte, buďte pokorní, ale nepočítejte se; vždy si uvědomte, že nikdo, stejně jako vy, nemůže žít bez odpuštění a odpuštění. (Tj.