Jak inspirovat naději u dětí

S odkazem na frázi slavného psychologa Jeana Piageta, který říká, že "poznání je systém transformací, které se postupně stávají adekvátní", můžeme odvodit "důležitost inspirativní naděje u dětí", protože to je jedna z hodnot, je vyvíjena dřívější, ale může také rychle zmizet s vývojem. Dítě může očekávat dar každý den a rok co rok.Dítě nikdy ztratí naději, když opravdu chce něco . Nicméně v průběhu let, kdyby si mladý člověk zvykl, že nic nedostane, také skončí zranění a to bude mít škodlivé důsledky pro vaši mysl a správný vývoj.Proto je důležité, abychom inspirovali naději u našich dětí. Kromě toho je také nutné ji posílit, protože je to hodnota, která by nikdy neměla být ztracena. Toto je poslání, které spadá na rodiče, učitele a pečovatele.

Je však také třeba vzít na vědomí, že není dobré dovolit dítěti mít nadměrné naivní postoje. To znamená, že naděje dítěte na dosažení nesplněného snu nebo nemožného jednání by neměla být podporována. Je nezbytné, aby stimulace hodnot byla vždy spojena s realitou, pokud chceme zlepšit kvalitu života a jejich rozvoj považovaný za přiměřený.Jak vytvořit dostatečný prostor, aby inspiroval naději u dětí

Abychom se naučili inspirovat a posilovat naději našich dětí, vycházíme z teorií jednoho z nejdůležitějších dětských psychologů dvacátého století. Mluvíme o Paulo Freire, který zakládá svůj názor na sérii jednoduchých prostor a velmi užitečné:

Stimulus: důležitý detail, který umožní, aby dítě vždy a hodnoty pákový as nadějí je podnětem . Musíme povzbudit mladého člověka, aby se zeptal, je zvědavý na to, aby se učil a měl zájem o to zjistit. Výuka zažívat a jít dál k prozkoumání jejích hranic je opravdu užitečná a vhodná.

Příklad: Je to složité pokusit se inspirovat hodnoty jako naděje na dítě, pokud nebudeme sloužit jako zrcadlo a příklad. Musíme dítě předat všemu, co opravdu chceme, aby se učil prostřednictvím gest, slov, chování atd.

Autonomie: autonomie je vždy důležitá v životě dětí.

  • Nadměrná ochrana může způsobit, že mládež nadhodnocuje naději tím, že se k ní přidává nezdravým způsobem. Nicméně, pokud je svobodně experimentovat, dokázat a dokonce frustrovat, když opustí svou komfortní zónu, bude jeho vývoj vhodnější.Aktivní poslech:
  • nejlepší způsob, jak inspirovat jakoukoli hodnotu dítěte, je aktivně poslouchat

  • . V tomto případě má naděje ústřední roli a musí být pochopena a respektována. Tímto způsobem můžete vytvořit dialog, ve kterém můžete jasně vysvětlit všechno, co chcete říct svému dítěti, a pochopí, vstřebá a utvoří jeho vlastní názory. Velkorysost: Šlechetnost je úžasná hodnota, která ve vašem dítěti povzbuzuje představy o šlechtě a empatii. Jaký je nejlepší způsob, jak pochopit naději? Dávání bez čekání na něco na oplátku, protože je to ideální způsob, jak získat odměny.Nerobte druhým to, co byste nechtěli, aby vám to udělali.
  • S tímto postojem se naděje zřídka změní na naivitu. Tvorba: konečně, pokud chcete přenést hodnoty jako naději pro dítě, je nejlepšítvořit kreativní prostor, kde jsou informace přijaté a přenášené užitečné
  • , se svobodou interpretace, s dobrou dispozicí k získání znalostí a odpovědností a s touhou vždy dělat to nejlepší. Jak inspirovat naději praktickým způsobem Jakmile vytvoříme správný prostor pro pochopení našeho dítěte, abychom internovali hodnoty, jako je naděje,
  • je načase praktikovat vše, co se naučil. K tomu lze provádět činnosti, jako například:Používejte pozitivní výztuž, když se dítě správně chová.

Tabulky pro stanovení norem, které je třeba respektovat.

Inspirujte lásku ke čtení, příběhům nebo bájkám. Spojte experimenty s vizuálními, takže dítě může manipulovat, ale také pozorovat. Použijte příklad, aniž bychom rozlišovali odpovědnosti mezi rovnými, používajícími příslušný jazyk a vždy respektujícím idiosynkrázu každé osobnosti.

  • Inspirativní naděje u dětí a umožnění, aby se nikdy nestali, když jsou starší, je cvičení v pozitivní odpovědnosti za rozvoj dětí.
  • Ačkoli potřebujete držet nohy na zemi, neměli byste se ztratit očekávání a dosažitelné sny. (Tj.