Pouze dítě: váha nebo výsada?

Téma jednoho dítěte vyvolalo mnoho sporů,zejména v posledních letech, kdy velké množství párů už nechce velkou rodinu. Samozřejmě, sourozenci jsou skvělým darem pro každou lidskou bytost, ale rodiče a matky dnes hrají spoustu rolí a nemohou věnovat svým dětem mnoho času.

Před nějakou dobou byla výhoda mít velké rodiny. Nicméně v 21. století jsou věci velmi odlišné. Většina otců a matek potřebuje pracovat a to způsobuje, že jim dítěti věnuje velmi malou část svého času.

Páry jsou v současné době méně stabilní a mají menší podporu od rodiny. V důsledku toho děti jsou vychovávány cizincem, což není vždy zárukou dobrého vzdělání a nenahrazuje rodiče. "Každé dítě je jedinečné. A jediné děti jsou jako každé dítě. "

-Anonymous-PodílVýhody, že je jediné dítě

Bezesporu, jediné dítě má velké výhody. I když mají pověst pro sebecké a rozmarné, nemusí to být tak.

Pokud máte dobré vzdělání, budete mít privilegované podmínky pro zralost a růst zdravým způsobem . Existuje několik faktorů, které ve vaší prospěch spočívají:Jednotlivé děti dostávají ze své země více pozornosti

  • . Nepotřebují rozdělovat čas a obavy mezi několik dětí, a proto svou práci lépe pracují. Tato zvláštní pozornost přináší větší sebevědomí a sebevědomí pro děti.Rozvíjejí se intelektuálně, rozvíjejí řeč a myslí rychleji než ostatní děti. Vzhledem k tomu, že se v prvních letech spolubývají především s dospělými, chovají se u svých rodičů.
  • Jsou téměř vždy metodičtější a zodpovědnější děti
  • . Protože spolu s jinými dětmi nežijí, zrcadlí své rodiče. Obvykle jsou to děti a jejich věci jsou vždy dobře organizované.Vědí, jak se přizpůsobit samoty a rozvíjet záliby, které vyžadují intelektuální práci
  • . Osamělost je pouze negativní, když znamená nedostatek podpory nebo porozumění. Ale také má pozitivní stránku: děti jsou nezávislejší a lépe se navzájem zná. Často se osamělé děti rozvíjejí zájem o čtení, malování nebo jiné činnosti, které lze provést izolovaně.Nevýhody toho, že jsou jediným dítětem

Ačkoli jediné dítě získá od rodičů větší oddanost a větší ekonomickou bezpečnost, je to situace, která přináší určité potíže.

Sourozenci rozdělují pozornost rodičů a vyvolávají určité soupeření, ale také poskytují cenné poučení o zralosti . Proto jsou to některé nevýhody, které nemají sourozence:Jediné dítě je obvykle více egocentrické

  • . Někdy je obtížné pochopit, že každý z nich má svůj obrat ve hře a že všechno, co dělá, nebude tleskat dospělými. Z tohoto důvodu může být obtížné přizpůsobit se skupinám.Vycházejí rychle a to může být negativní
  • , protože snižuje jejich spontánnost a činí je nešťastnými. Je těžké jim dovolit "dělat hloupé věci", a zatímco se jim líbí dospělí, děti roste velmi tuhé.Mají potíže být velkorysí
  • ; věří, že je normální, aby každý vyřešil své vlastní problémy a potřeby. Je obtížné sdílet to, co máte, fyzicky nebo citově; nedělejte si s ostatními "lehce".Jednotlivé děti se mohou stát rezervovanými, vzdálenými a nekvalifikovanými, aby vyřešily konflikty s ostatními, protože nemají žádného, ​​kdo by sdíleli své zkušenosti s doma. Mohou mít hodně důvěry v rodiče, ale to nenahrazuje součinnost nebo blízkost bratra. (Tj.Jednotlivé i sourozenecké děti vyrastou zdravým způsobem, pokud mají dobré rodiče.
  • Je důležité, aby rodiče pochopili, že by je měli naučit, jak žít s dětmi svého věku.Je nezbytné, aby je nepřekročil, ani nevykonával nadměrnou kontrolu

. Tímto způsobem se budou moci těšit z výhod, že jsou pouze děti, což snižuje pravděpodobnost, že se stanou samostatnými ve svých vlastních zájmech a bez obav o ostatní. (Tj.