Cvičení empatie přivádí nás blíž k světu ostatních lidí

Jistě máte mnoho hmotných a emocionálních cílů, které chcete dosáhnout, ale když jste v procesu, cvičíte empatii?Někdy žijeme náš den, takže jsme se soustředili na naše potřeby, abychom dokonce zastavili vidění ostatních. Není špatné přikládat celou svou pozornost vašim cílům, pokud nezapomenete na ty, kteří jsou kolem vás.

Empatie je dovednost, která vám umožní obléknout boty ostatních. Můžete říci, že pro vás není důležité ani vidět život očima těch, kteří s vámi žijí, a zatímco je pravda, že máte různé cíle a myšlenky, neznamená to, že byste na ně měli zapomenout.

Kromě toho, být empatický vám dává možnost lépe porozumět a pochopit ve větší hloubce svět kolem vás.

Poslech je základem empatie

Vzhledem k tomu, že empatie je založená na tom, že se na místě druhého člověka postavíte, je první věcí, kterou potřebujete vědět, váš názor. Jedním z velkých problémů, které máme, je to, že když mluvíme, máme tendenci vytvářet v našich hlavách předčasné reakce. Pak přijde okamžik, kdy ani nedovolíme, aby ten druhý dokončil mluvení, protože jsme už "uhádli" to, co poví a poskytne náš názor.

Empatie vyžaduje více trpělivosti. Musíte respektovat čas poslouchat druhou osobu. Poslouchejte ji tak, jak říkáte a věnujte pozornost. Pak, když je na vás, abyste mluvili, respektujte svůj čas, abyste si mysleli dobře předtím, než budete mluvit. Je to cvičení, které trvá nějaký čas, protože na to jsme zvyklí, ale jakmile to zvládnete, udělali jste velký krok.

Zastavte, pozorujte a zeptejte se

Jak snadné je skočit na závěry o čemkoliv! Děláme to po celou dobu a nikdy se nezastavíme, abychom se na něco zeptali. V tomto zvyku přidejte skutečnost, že jsme více zaměřeni na telefon nebo sociální sítě a zjistíte, že žijeme v malém empatickém světě. Proč se na okamžik nezastavíte, abyste viděli, co je kolem vás? Podívali jste se na lidi kolem sebe? Máte nějakou představu, co cítí, snoubí nebo touží?

Empatia vyžaduje, abyste si udělali čas, abyste se uklidnili a rozhlédli se. Pozorujte lidi, kteří projíždějí a s kým žijete. Co říkají vaše postoje? Zeptejte se sami sebe, co dělají, a analyzujte je. To vám umožní porozumět ostatním, aniž byste otevřeně řekli, co prochází jejich hlavami.

Viz situace z jiného pohledu

Když máte diskusi nebo jednoduše nesouhlasíte s jinou osobou, nejčastější je držet se vašeho pohledu. Příště se to stane, vložte se do ostatních bot. Nebude to snadné několik prvních, ale praxe vám pomůže překonat výzvu. Zeptejte se sami sebe: Jaké jsou motivy druhé osoby? Co si myslíte, že cítí nebo cítí? V jakých obavách nebo pochybnostech je způsob jednání druhého člověka?

Pomalu, uvidíte, že tyto otázky vám pomohou porozumět situacím, které zažíváte. Je jednodušší prožít život tím, že si myslíte, že vaše stanovisko je správné nebo nejlepší, ale zapomínáme, že na druhé straně myslíme totéž. Empatia vám umožní zjistit, že nemáte žádné skutečné nepřátele, ale pouze protichůdné myšlenky, které mohou koexistovat s určitým úsilím a disciplínou.

Důležitost vidět větší svět

Empatie vám umožní vidět komplexnější a komplexnější svět. Možná se nám teď zdá být trochu užitečné, ale stane se, že žijeme obklopeni lidmi. Všechny vaše cíle, sny a obavy jsou založeny na koexistenci s ostatními. (Tj.Tím, že se učíte vidět svět z pohledu těch, kteří jsou kolem vás, nebudete jen moudřejší, protože vám umožní rychlejší dosažení vašich cílů. Když jste schopni porozumět těm kolem sebe, můžete jim pomoci a pomohou vám dostat to, co chcete. Současně můžete být změnou v jejich životě. Faktem je, že

procházet životem veslování sám v honbě za svými sny je komplikovaný , ale v doprovodu bude cesta jednodušší. (Tj.