Zmenšení hněvu k rozvoji empatie

Hněv je všudypřítomný problém, který všichni zažijeme v určitém okamžiku. Řešení hněvu je poměrně složitá dovednost, v níž člověk musí pracovat. Zde nebudeme mluvit o tom, jak s tím vypořádat, ale o tom, jak ji redukovat tím, že rozvíjíme další základní dovednost: empatii. Empatie je zásadní pro snížení intenzity a frekvence hněvových záchvatů. Lidé s velkým hněvkovým problémem mají potíže s empatií a odpuštěním.

Nicméně, empatie je dovednost, která může být rozvíjena a kultivována v průběhu času. Empatie je částečně v bezvědomí a automatické, ale je také možné vytvořit vědomou volbu a vyvíjet ji s praxí. Consciente Vědomá empatie Schopnost cítit empatii začíná na úrovni podvědomí. Je však možné ji rozvíjet jako vědomou schopnost, když člověk dokáže pochopit pocity a záměry jiné osoby.

Je tedy možné rekvalifikovat mozek a být více empatický s úsilím a vědomou praxí.

Pro rozvoj empatie, zkušenosti minulosti člověka poskytují důležitou stopu, která usnadňuje přesné znalosti, pomáhá porozumět jeho vnitřnímu světu a současnému stavu. Když někdo pláče, můžeme přemýšlet o jejich situaci a o věcech, které z nich dělají smutné. Když cítíte bolest druhého, máte také smutek. Zkušenosti každého člověka jsou jedinečné, takže se to vztahuje k vlastní zkušenosti nemusí být dost: druhá osoba může být smutná z různých důvodů, o kterých nerozumíte nebo o kterých víte. Osvoboďte se, abyste cítili empatii

Chcete-li být empatický, je nutné vysvětlit předsudky . Aby bylo možné posoudit bolest jiné osoby, musíte se dostat k ní znát jeho život, naslouchat tomu, co má říkat, poslouchat své pocity a udržet plnou pozornost v průběhu rozhovoru.

Jakmile se člověk otevírá, možná budete vědět, co vás trápí. Tento druh empatie vyžaduje zvláštní druh spojení. Kanál, který je někdy obtížně otevřený, ale který se s praxí stává přirozenější.

V této souvislosti je důležité pochopit, že empatie také znamená

porozumění myšlením a činnostem , nejen emocím. Abychom byli empatickí, musíme jít nad rámec pocitů a také pochopit způsob myšlení, záměrů a vnímání světa druhého člověka. To je to, co se nazýváempatická záležitost

. Takže pokud jste naštvaný s někým jiným a chcete snížit intenzitu takového nepříjemnosti, musíte rozvíjet oba dovednosti: empatie aempatické obavy

. Empatia snižuje hněv, protože eliminuje negativní soudy.Zase empatický zájem také snižuje hněv, protože reakce berou v úvahu potřeby druhého a pomáhají snižovat ty viscerální reakce, které charakterizují hněvové útoky. Porozumět ostatnímStručně řečeno, empatie je dovednost, která může být vyvinuta a vylepšena. Když to dosáheme, získáváme lepší pochopení vnitřního světa druhé osoby. Díky empatii je možné snížit hněv, protože je možné, aby byl citlivější na potíže, problémy nebo situace, které ovlivňují druhou.

Existuje negativní korelace mezi empatií a hněvem. Hněv má tendenci zmírnit schopnost člověka být empatickou. Pokud projevíte empatii druhému člověku, je pravděpodobné, že s ním nebudete naštvaní. Takže empatie má tendenci zabraňovat hněvu a agresi, usnadňovat pochopení a soudržnost chování ostatních lidí. (Tj.Soudržnost? Ano, něco, co nemá nic společného s ospravedlněním, ale s pochopením důvodů, které vyvolávají určité chování. Tímto způsobem například pochopení reakcí, které motivují agresi, může zabránit tomu, aby se to stalo znovu.Schopnost uklidnit Je třeba vzít v úvahu, že hněv způsobí lidem potíže uklidňující a klid je klíčem k empatii,

, aby se účinně pochopit myšlenky, pocity a úmysly toho druhého. Tímto způsobem, tím, že projeví empatii vůči jiné osobě, je možné omezit násilné reakce.

Když je člověk rozrušený a jejich srdce bere velmi těžko, je obtížné zvážit jejich myšlenky, pocity a záměry. To zase zesiluje hněv a dělá jedno nesprávné posouzení druhé osoby. To znamená, že člověk musí být označen, takže všechny jeho činy budou vidět ve světle této mylné víry. To je také důvod, proč je také důležité pracovat na vašich štítcích a být více objektivní k tomu, aby se kultivovalo empatie a empatické starosti.

Na druhou stranu, rozzlobení lidé mají tendenci množit své nepřátelství, protože cítí touhu potrestat ty, kteří je rozzlobili. Místo toho, aby se snažili utěšit druhou osobu, ukazují tento hněv a nepřátelství a chtějí pomstu. To zasahuje do empatického zájmu. V tomto smyslu někteří lidé vyjadřují hněv jako způsob, jak se vyhnout pocitu smutku kvůli bolesti druhé osoby.

Rozdíly ve způsobech odpovědí Existují individuální rozdíly v tom, jak lidé reagují na hněv provokace a agresivní reakce. Někteří lidé mají lepší schopnost vypořádat se s hněvem než s ostatními.

Mají větší schopnost vnímat bolest, hanbu, vinu, smutek, samoty a strachy, které je obtěžují.

Tito lidé jsou schopni se dostat do obuvi a porozumět jejich perspektivě, ovládat jejich reakce a soucítit se s člověkem, který se rozhněvá. Mohou se lépe vztahovat k rozrušenému člověku a mají větší schopnost spolu s ostatními.Nicméně ostatní lidé jsou citlivější a hluboce internalizují vzpoury.

Mají také tendenci se zbavit toho, co je pro ně nepříjemné, potlačovat vyjádření svých pocitů a odklonit se od asertivní komunikace. Klíčem ke snížení hněvJakmile jsme vyvinuli

schopnost porozumět bolesti druhých

a podkladové dynamika hněvu chování jiné osoby, bude snazší čelit tuto reakci a dostat se spolu s ní.

Být na obraně a ospravedlnění vzpoury může být kontraproduktivní a nebude vás činit empatickou osobou. Zkuste poslouchat pocity ostatních lidí a projevit citlivost k rozvoji empatie a empatie. Život je příliš krátký, než aby byl zbytečný tím, že je stále neklidný a agresivní. Pomsta nebo pocit, že je na vrcholu ostatních, nepřináší nic dobrého. Abychom zvládli hněv, který tento typ okolností způsobuje, je klíčem rozvíjet dovednosti potřebné pro vypořádání se s ostatními. (Tj.