Jizvy učí; laskání také

Jizvy nám ukazují, že minulost byla skutečná. Není snadné je přijmout, ale jsou součástí nás a jako takové musíme předpokládat. Způsob, jakým se díváme na tyto jizvy, nám umožňuje vidět život příjemným způsobem, nebo naopak, tahat malá trauma.

Na stupnici dobré a špatné zkušenosti nám umožňují pochopit, že to, co jsme dnes, je výsledkem negativních i pozitivních skutečností. Naše osobnost je určena ztrátami, utrpením, chybami a také náklonností, kterou dáváme a přijímáme.

Například, není větší učení než to, co děti dostávají od svých rodičů; jen dotek, dotek, již stimuluje neurony mozku dítěte, podporuje jeho vývoj a poskytuje mu bezpečnost. Vše v životě je učení; Přijměte své zážitky s lehkostí.

Jak přijímat jizvy

Nezáleží na našem věku. Všichni jsme zažili v menší či menší míře určité psychické utrpení, které zanechalo hluboké jizvy. Je zajímavé pochopit dopad tohoto na naše životy. Byli jsme opatrnější a bázlivější? Stáváme se silnější, abychom čelili životu odvahou a odhodláním? Utrpení nás zráží a také nás vede k tomu, kam se mýlíme a co bychom měli změnit.Každá osoba čelí zkušenostem určitým způsobem. Klíčem je převzít vaši realitu a přesměrovat život. Vezměte, přijměte a pokračujte.

Učení se z dobrých vzpomínek

Jakákoliv pozitivní vzpomínka může sloužit jako "kotva" v našem každodenním životě. Vzpomínky na šťastnou dobu v našem životě zanechávají příjemný dojem, pocit klidu, kde se můžeme vrátit, kdykoli potřebujeme bezpečnost a důvěru, abychom čelili přítomnosti. Jsou to jako úkryty, kde hledáme útočiště, abychom našli potřebnou sílu a čelili naší realitě, sami sebe a pamatovali jsme si, že jsme schopni čelit překážkám. Řekněte sobě; "Všechno to stálo za to." Technika života-line

Psychologové někdy používají jednoduché cvičení k vyhodnocení životního cyklu člověka. Toto cvičení graficky ukazuje, že v našich životech máme pozitivní a negativní zkušenosti, které byly překonány nebo ne. Zdůrazňuje

okamžiky změny, důležité zkušenosti, osobní historii a budoucí projekty. Je to velmi snadné provedení. Nakreslete velmi dlouhou čarou na list papíru nebo lepenky. Označte data, která považujete za nejvýznamnější, od narození až po dnešek (studie, práce, nemoci, osobní a rodinné změny). Reflektujte svou minulost a

napište každou chvíli, jak jste se v tu chvíli cítili, co jste si mysleli a jak tato událost změnila váš život. Jakmile je tato fáze dokončena, zvětšete tuto linii a přemýšlejte o budoucnosti. Nastavte své cíle, cíle a vykreslete své plány, abyste se tam dostali. Životní linie odráží naši celkovou existenci: vše, co již žijeme a co chceme pro naši budoucnost. (Tj.