7 Návyků emocionálně inteligentních lidí

Emocionálně inteligentní osoba je člověk, který má schopnost řídit své pocity a pocity ostatních. To je emoční inteligence, téma, o kterém jsme mluvili mnohokrát dříve. Emocionální Emocionálně inteligentní lidé mají řadu zvyků a chování, které přispívají k jejich schopnosti zvládat vlastní emoce a pochopit pocity ostatních.

1 - Emocionálně inteligentní lidé dávají pozor na to, co cítí

Podle Daniel Golemana,

sebevědomí je jednou z hlavních složek emoční inteligence.Sebevědomí je schopnost rozpoznat nálady, emoce a pocity. Součástí sebevědomí je také vědomí toho, jak naše emoce a nálady ovlivňují ostatní. Tato schopnost řídit vlastní emocionální stavy je základním požadavkem pro emoční inteligenci.2 - Emocionálně inteligentní lidé vědí, jak se cítí ostatní

Empathy jsou dalšími klíčovými prvky, které Goleman souvisí ve vztahu k emoční inteligenci. Empatie znamená schopnost porozumět emocím druhých.

Spolupracovat s ostatními v mnoha aspektech našeho života, například v práci nebo ve škole,

emocionálně inteligentní lidé jsou schopni vědět, co ostatní cítí.

Pokud je nějaký kolega rozrušený nebo frustrovaný a ví, co cítí, můžete mít lepší představu o tom, jak reagovat a jak mu pomáhat. 3 - emocionálně inteligentní lidé jsou schopni ovládat emoceSamoregulace je naprosto zásadní pro emoční inteligenci.

Pochopení vašich emocí je velkou charakteristikou emocionálně inteligentních lidí

, ale není zvlášť užitečné, pokud nevíte, jak tyto poznatky používat. Proto emocionálně inteligentní lidé přemýšlejí o svých pocátech dříve, než budou jednat. Tito lidé jsou naladěni na to, co cítí, ale nenechají své emoce řídit svůj život.4 - Emocionálně inteligentní lidé jsou motivovániEmocionálně inteligentní lidé jsou motivováni k dosažení svých cílů

a jsou schopni zvládat své chování a pocity, aby dosáhli dlouhodobého úspěchu.

Mohou být nervózní ve změně svého života, ale vědí, že zvládnutí tohoto strachu je velmi důležité. Přeskočením, aby se něco změnilo, vědí, že dokážou zlepšit svůj život, a to je o krok blíž k dosažení jejich cílů. 5 - Emocionálně inteligentní lidé mají velké sociální schopnosti emocionalní Emocionálně inteligentní lidé mají také tendenci mít

velké sociální dovednosti.

To je pravděpodobně proto, že vědí, jak být v souladu s vlastními pocity a pocity ostatních.

Vědí, jak účinně jednat s lidmi, udržovat zdravé společenské vztahy a pomáhat lidem kolem nich uspět. 6 - Emocionálně inteligentní lidé jsou schopni mluvit o svých pocátech s ostatními.Kromě toho, že jsou schopni mluvit o svých vlastních pocátech na veřejnosti, jsou ochotní tak učinit kdykoli je to nutné. Protože někdy jsou lidé empatickí a sladění se svými vlastními emocemi, ale bojují o to, aby tyto pocity sdíleli s ostatními.

Emocionálně inteligentní lidé nejen rozumí pocitům, ale také vědí, jak je vyjádřit

správně a kdykoli to jen dělají.

7 - Emocionálně inteligentní lidé dokáží správně identifikovat příčiny svých emocí Emocionálně inteligentní lidé jsou schopni vidět situaci a správně identifikovat pravý zdroj svých pocitů. Zpočátku to může vypadat jako jednoduchý úkol, ale ve skutečnosti to není, protože emoční život je často komplikovaný. Hledání přesného zdroje pocitů může být obzvláště obtížné v případech silných emocí

, jako v případě lásky nebo hněvu.

Zlepšení emoční inteligenceZlepšení emoční inteligence je něco, co dává práci, ale může být provedeno. Kromě toho je naprosto nezbytné ji rozvíjet, pokud chceme osobně pokročit a zlepšit naše vztahy s ostatními. (Tj.