Láska ke všemu životu

Existují páry, které způsobují obdiv, protože oni mohou držet každý jednotnější a vášnivá den. Jsou schopni se vyrovnat se změnami a krizemi, zachovávají si svou lásku.

Jsou to vzácné příklady v naší společnosti, kde se manželstvízřídka překročí trvání 07 let, kteří trpí nejčastěji nášlapnou proces lásky a nakonec končí v hádkách a odloučení.

Ale jaká je tajemství dlouhodobých vztahů?

"Úspěšné manželství vyžaduje, abychom se často zamilovali, vždy stejnou osobou."- Mignon MCLaughlin -Podíl

Když začneme milostný příběh, chceme, aby to bylo "navždy." Často, krátce poté a přes naše úsilí, láska skončila.

Sentimentální utrpení a vztahové problémy jsou nejčastějšími důvody existenčních krizí.

Je těžké pochopit, proč manželství nepostačuje zkoušce času; pak je lepší zaměřit se na to, jak funguje dlouhodobý, stabilní a harmonický vztah, než hledat příčiny oddělení.Podíl

Neexistuje žádný model "lásky k životu". K trvající manželství mají společnou schopnost přizpůsobit se změnám na jiné osoby a vyřešit problémy splatnosti, které se vyskytují v životě jednoho nebo obou.

Závažným problémem může být například obtížnost vstupu na trh práce nebo smrt milovaného člověka. Dokonce pozitivní události mohou být rozhodující pro rovnováhu páru.

V tomto případě se naše mysl snaží odolat změnám a snaží se přizpůsobit se novým okolnostem.

Tímto způsobem můžeme říci, že trvalé manželství je charakterizováno kvalitou, která ho odlišuje od ostatních: odolnost páru.

Jaká je odolnost páru?

Odolnost člověka je jeho schopnost najít sílu k překonání nepříznivých nebo stresovým situacím a dvojí odolnost je schopnost jak čelit nepřízni osudu s flexibilitou a dynamikou.

Je to kvalita páru a nikoli individuálně, je to zvláštní forma interakce.

Někdy jsou lidé s nízkým odporem schopni mít dlouhotrvající vztahy nebo se pružní lidé stanou velmi křehkými lidmi ve vztahu.

Charakteristiky trvalý vztah

- podíl hodnoty: pružná pár má velkou empatii a jsou v souladu s prioritou dávají sexu, peněz, práce, rodina, přátelé, atd.

Přijměte své rozdíly v názoru, aniž byste je změnili ve válku, a zřídkakdy dali pravidla a omezení, která omezují svobodu vašeho partnera.

- Svoboda a osobní rozvoj: pružný pár uděluje svobodu, stimuluje a podporuje osobní rozvoj každého partnera.

Co je překvapivé v těchto párech, je jasné rozdělení rolí; to není jednostranné rozhodnutí, ale spontánní, dohodnuté a především flexibilní.

Nezaměstnanost rodiny: odolné páry tvoří rodinu a omezují zásahy rodičů a příbuzných, i když zůstávají plně integrováni s rodinou.

Pro srovnání, nestabilní páry mají tendenci udržovat symbiotickou vazbu se svými rodiči.

- Sex a vášně: pružné páry zlepšit svůj sexuální život v průběhu času a vědí, jak řídit období, kdy může být snížení libida. (Tj.Věk může snížit sexuální aktivitu a pružný pár reaguje snížením frekvence pohlavního styku ve prospěch intenzity a kvality.

Passion, nezbytná, ale nedostatečná přísada pro odolnost, touhu, krásu a náklonnost páru, pokračuje i přes změny a čas. Podíl

Resilience, elixír dlouhého života lásky, není pilulka, která může být přijata podle potřeby a ne nápravou pro páry v krizi.

Je výsledkem legitimní a trvalé angažovanosti, založené na vzájemném respektu a jistotě, že "být spolu" je volbou, která je každodenně obnovována. (Tj.