Charakteristika neuronů a jejich fungování

Co víte o vlastnostech neuronů? Jsou základní funkční jednotkou nervového systému. Naše chování a naše poznání závisí nakonec na jeho fungování a na tom, jak každý neuron je schopen se vztahovat k jeho "kolegům". Tyto malé nervové buňky psychologicky tvoří náš biologický substrát a jsou základem našich emocí a našich myšlenek. Za prvé, je důležité vědět, že

všechny neurony mají stejnou genetickou informaci jako ostatní tělesných buněk, a kromě toho, jeho struktura mají stejné základní prvky (membrány, jádro, organely, atd) . To, co jim odlišuje ve vztahu k ostatním buňkám, je místo, které obsadí v neuronové síti. To jim umožňuje provádět základní procesy přijímání, zpracování a přenosu informací. Chcete-li pochopit, co je neuron, je velmi důležité vědět, jaká je jeho struktura a synaptické fungování. Obě aspekty nám pomohou pochopit, proč shromažďují společně způsob, jakým dělají, a způsob jejich předávání informací prostřednictvím mozku. Proto v tomto článku vysvětlíme vlastnosti neuronů, jejich strukturu a synapse.

charakteristiky neuronů Neuron struktury

I když existuje několik typů neuronů s různými strukturami, je možné najít společné prvky, mezi nimi. Typová struktura je tvořena třemi základními částmi: soma, dendrity a axon.

Tato anatomie umožňuje provádět funkce připojení a správy informací. Před vysvětlením každé části je zajímavé zmínit si zvláštnost membrány neuronů. Jejich propustnost se liší od ostatních buněk v těle, což jim umožňuje reagovat na podněty z okolního prostředí. Díky tomu může elektrický impuls generovaný v něm cestovat do jiných buněk nebo tkání.

Části neuronu Centrální část neuronu je součet

, místo, kde se provádí veškerá metabolická aktivita. Soma obsahuje buněčné jádro spolu s dalšími mikrostrukturami a buněčnými organelymi, které jsou zodpovědné za udržení neuronu naživu.

Dendriti jsou větve, které vznikají z neuronálního součtua poskytují stromovému vzhledu nervové buňce. Jsou hlavním místem přijímání informací. Dendritický strom má několik bifurkací, které umožňují neuronu spojit se s axony jiných neuronů a tím s nimi komunikovat. Informace jsou doručeny díky skutečnosti, že dendriti mají řadu neuroreceptorů podél membrány. I když komunikace probíhá běžně u dendritických axonů, může se vyskytnout i jinými způsoby (axon-axon nebo axon-soma).

Axon pochází z soma, z tlustého segmentu nazývaného axon. Jeho funkcí je integrovat všechny informace zachycené neuronem a pak jej předávat ostatním. Na konci axonu jsou tzv. Terminální tlačítka, která jsou zodpovědná za spojení s dendryty jiných neuronů.

komunikaci nebo neuronová synapse Jakmile pochopil strukturu neuron, je nezbytné pochopit, jak neurony navzájem komunikovat

.

Komunikace neuronů probíhá prostřednictvím synapse.Tento proces obvykle probíhá prostřednictvím spojení axon-dendrit, ale jak jsme již zmínili, mohou nastat další typy komunikace. Na morphofunkční úrovni je komunikace klasifikována do elektrické nebo chemické synapse.

I když můžete najít několik elektrické synapse, a to zejména v souvislosti s hladkého svalstva, drtivá většina synapsí v nervovém systému savců jsou chemického typu. (Tj.V elektrických synapsiích jsou zahrnuty struktury nazvané spojinas, které jsou iontovými kanály, které spojují neurony a umožňují průchod elektrického proudu mezi nimi. Výhodou tohoto typu synapse ve vztahu k chemii je nedostatek zpoždění v přenosu informací. Nevýhodou je, že kvalita a kapacita informací je mnohem menší než u druhého typu synapse. V chemických synapsech je podstatným aspektem existence látek nazývaných neurotransmitery nebo neu neuromodulátory (jako dopamin). Tyto látky jsou uloženy v axonovém terminálu a čekají na uvolnění objednávky. Jakmile jsou uvolňovány do intersticiálního prostoru dvou neuronů, tyto neurotransmitery se vážou na řadu receptorů, které modulují neuronovou aktivitu. Existuje mnoho neurotransmiterů, z nichž každý má různé důsledky a funkce. Podrobné studium vlastností neuronů nám pomáhá vysvětlit několik procesů.

Díky výzkumu v oblasti neurovědy dokážeme hlouběji znát neurální mechanismy učení, vnímání, emocí atd. (Tj.