Jak důležitý je sex ve vztahu?

Sex je důležitou součástí života páru, i když nemá stejný význam pro všechny lidi

. Ve skutečnosti mnohé z problémů párů mají původ ve významu, který dávají sexu a v množství, které každý potřebuje.Může se zdát zřejmé, ale v průběhu doby se lidé mění, vyvíjejí a začínají oceňovat jiné věci.

Pohled na sexualitu se může také změnit a to neznamená, že se stalo více či méně důležitým. "Erotika je jedním ze základů poznání o sobě samém, jako nezbytná jako poezie."

-Anais Nin- Share

Sex a štěstí

Studie ukazují, že páry všech věkových kategorií, kteří spolu žijí a jsou spokojeni se svým vztahem mít dobrý sexuální život. Kromě toho mají páry, kteří mluví a sdílejí čas společně, lepší sexuální život. Odborníci, kteří se zabývají manželské problémy se domnívají, že páry, které mají sex jsou nešťastní, frustrovaný, depresivní, nejisté, mají potíže se soustředěním a nízké sebevědomí.

"Non-sex" vztah je chápán jako ten, ve kterém sexuální styk nastane desetkrát nebo méně během roku

. Je zajímavé, že několik studií zjistilo, že toto číslo dosahuje velké množství párů. Výzkum ukázal, že páry, které nemají sex, pravděpodobně rozvažují.Pokud jde o sex, neexistují žádné "normální" parametry

Pokud jde o ocenění významu pohlaví, neexistuje standardní opatření.

Každý pár je jiný. Některé studie zjistily, že šťastné páry mají v průměru o tři až čtyři pohlaví měsíčně, ale to záleží na každém páru a každá osoba, jako je sexuální touhy zůstává logo roku a mnoha dalších faktorech. Navíc

význam sexu se může měnit a měnit v průběhu času . Důležitost sexu a jeho praktikování se mění ve vztahu, stejně jako všechny ostatní aspekty týkající se páru.Měli bychom si uvědomit, že

to, co je nejdůležitější, je uvědomit si, jak sex se ve vztahu časově hodí, co se může změnit a jaký druh vztahu existuje. Pokud komunikace mezi dvojicí a časem změnila vztah, pravděpodobně také změnila sexuální život. Znalost druhého a sebe sama je úkol, který nikdy nekončí. Se sexualitou se to stalo stejným způsobem:

je zásadní pokračovat v poslechu a učení se s druhým. Necíť se vinným

Není třeba se cítit provinile, že se ptáte, co chcete, nebo že nechcete něco, co jiný chce

. Komunikace je zásadní. Mnoho lidí odmítá sex, protože již necítí potěšení, nebo proto, že se jim něco nelíbí. Mluvit je nejlepší způsob, jak vyřešit situaci.Aby byl vztah úspěšný ve vztahu k sexualitě, musí se pár vzájemně porozumět a mluvit bez viny

. Tímto způsobem mohou být vztahy příjemnější a v důsledku toho častější.Sex je životně důležité v životě páru

Ve vztahu,

obvykle jediná věc sdílená výhradně s partnerem je sex . To znamená, že sex je to, co rozlišuje pár vztahů od vztahu mezi dvěma přáteli.Kromě toho,

sex ve vztahu je mnohem víc než zábava, protože vyžaduje hlubokou úroveň komunikace . Sex vyžaduje, aby pár hovořil o důvěrných emocionálních otázkách, o vzájemném poznání, o tom, co dělá ostatní cítí se dobře, respektu, dávají a berou. To předpokládá hlubokou úroveň důvěry, která se šíří a vztahuje se na všechny ostatní společné životní situace. (Tj.