Zvědavosti

. Často spojujeme kofein s účinnými účinky aktivace centrálního nervového systému; některé výzkumy také ukázaly, že normální spotřeba kofeinu může zlepšit výkonnost při některých jednoduchých kognitivních úkolech a reakcích na chování.V menší míře je káva spojována s aditivními vlastnostmi, pokud jsou spotřebovávána ve velkém množství. Faktem je, že v současné době je kofein látka, která je spotřebována ve velkém měřítku, je součástí různých nápojů a typů kávy.

Dva šálky kávy a její výhody

. Nedávná studie vedená Larsem Kuchinkem a kolegy z Ruhr University zjistila, že pití dvou šálků kávy (s 200 mg kofeinu) 30 minut před provedením úkolu může zlepšit rychlost a přesnost termíny s kladnou konotací, aniž by měly žádný vliv na nervové zpracování neutrálních nebo negativních slov. Tento výzkum byl nedávno zveřejněn v médiích "Plos One". Kuchinke a její kolegové naznačují, žetato reakce nastává kvůli silným účinkům spojeným s dopaminem, které kofein může vyvolat v oblastech, které ovládají jazyk mozku. (Tj.