Podněcujte dítě k sebevědomí, abyste vytvořili bezpečné dospělé

Mnoho lidí má problémy se sebou úctou, protože možná jejich rodiče nemají znalosti, které potřebují k povzbuzení sebevědomí svého dítěte. Od dětství je naší povinností věnovat se této výzvě problémům důvěry a bezpečnosti samo o sobě. Často, kdyby byly vypracovány, když jsme byli děti, teď by neexistovaly.Rodiče vždy chtějí chránit své děti před problémy, kterým čelí,

ale vědí, že je nemohou udržet od všech. Tento druh potíží, "čelí osamělosti", se zvyšuje, jak dítě roste, takže poskytování dobrých nástrojů dnes je jednou z nejlepších prací, které můžeme dělat s našimi dětmi. Jedním z těchto nástrojů je dobré dítě-sebe-úcta, spolu s dobrou metodou zachování.Podporujte dětské sebeúcty příkladem

Děti vždy kopírovaly postoje, způsoby mluvení a vše, co souviselo s respektem, s nímž se s nimi zacházejí ostatní lidé. Nezáleží na tom, kolik vzdělání je dáno, jak se chovat, jak zacházet s ostatními, pokud se jako rodič nejednáte tak, vaše dítě se nikdy nebude učit. Takže pokud chcete, aby se skutečně učil, být pro něj příkladem.

To také pomůže povzbudit sebevědomí vašeho dítěte, protožepokud jste velmi pozitivní a veselý člověk, budou to v budoucnu podobní, nebo alespoň se pokusíte být takhle

. Podívejte se na svůj postoj právě teď. Jste člověk, který si vždycky stěžuje na všechno? Jste více pozitivní nebo negativní tváří v tvář obtížím a protivenství? Vaše dítě si to všimne, nezapomeňte, že je to houba a pohlcuje vše. Pokud chcete podpořit sebevědomí vašeho dítěte, první věcí, kterou musíte udělat, je zajistit si vlastní. Pracujte na tom a máte silné sebevědomí: pomůže to nastavit příklad, který si vaše dítě zaslouží. Mějte na paměti, že cokoliv jste, bude mu předán.Kromě toho se budete cítit mnohem lépe o sobě a to se projeví ve vašem učení.

Negativní lidé se mohou pokusit "neublížit" svým dětem tím, že se zaměří na to, co dělají špatně

nebo křičí slova z kontextu. Fráze jako "vy jste zbytečné" nebo "ty jsi hloupý", neudělali ti skvělý příklad, který bys následoval. Pokud chcete, aby vaše dítě mělo silné sebevědomí, silné a pevné, ukažte mu, že výsledek není nejdůležitější. Zaměřte se na svou snahu, rozveselte ji a nikdy jí neubližujte slovy, která by nic neudělali, než zničit a truchlit. Postavte se na své místo: jak byste se chtěli zacházet s vašimi rodiči právě teď? Bezpodmínečná láska je klíčem

Je vaše dítě získat jeho lásku? To je velká chyba, bez ohledu na něco,

vaše dítě musí vědět, že ho budete vždycky milovat . Tímto způsobem mu zabráníte, aby zítra přemýšlel o nejisté osobě, která potřebuje souhlas od ostatních, aby se cítila dobře s tím, co dělá, říká nebo si myslí. Protože se nemusíte bát, že dělá chyby, nebo je špatný, že dělá špatné známky. Všechno je učení; Nebyla jste dokonale ani když jste byli mladší.Učte, jaká je zodpovědnost, aniž byste ztratili úsilí, které bylo věnováno

. Ani nepřehánějte ve svých úspěších, neboť to se může obrátit proti vám. Dítě sebevědomí potřebuje čas rodičů, aby byli zesíleni, kvalitní čas. Není potřeba sedět vedle vašeho dítěte, aniž byste mu věnovali pozornost, zaměřili se na vlastní problémy a nevěnovali mu, co dělá.Tvé dítě tě tam potřebuje, musí vědět, že se na tebe může spolehnout. (Tj.Dítě sebeúcta je odpovědností rodičů

Určitě povzbuzovat sebevědomí dítě nemohlo přijít bez velmi důležité části, které jsou limity. To je klíčovou součástí učení pro mladou generaci. Díky limitům budou vědět, jak daleko mohou jít, jaké jsou jejich silné stránky a jaké jsou jejich slabiny. Kromě toho mohou mít větší sebevědomí a sebevědomí. Být rodičem je velice velká odpovědnost

, takže se nemůžeme soustředit jen na tady a teď. Vaše dítě může být dobře, ale pokud nejste model, pokud ho budete vzdělávat uprostřed rozporů, pokud vám nedává potřebnou lásku, může být, že zítra je výsledkem vzdělání, které jste dostali. To je úsilí, které stojí za to jak pro současnost, tak pro budoucnost. (Tj.