Odpustit a osvobodit se z pout, která vám vězní dlouho

To je možná jeden z nejvíce jemné aplikace mohu dělat vás, ale věřte mi, odpustit léčí dav veliký odlehčovací mnohé rány zůstanou otevřené, pálení a poškozuje naši duši náročné naše srdce a dělat Nechť naše dny jsou nešťastné a plné rany.

Mluvící je mnohem jednodušší než překonání bolesti, které cítíte, velmi dobře znám.

Jak můžete odpustit někomu, komu jste jen miloval a odměňovali vás bolestem?

Jak můžeme odpustit někomu z naší rodiny, krev naší krve, která nás způsobila tolik zranění, nás utrpěla a trvá tak dlouho?

Jak bychom mohli odpustit zrady lidí, o nichž jsme si nikdy neuvědomovali, že by nám ublížili? Jak?

I po tak trpět a být ukřižován, překonat bolest, teče krev do celého těla, Ježíš požádal Otce odpustit náš panovník muži, protože nevěděli, co dělají. Podle Bible se mnoho zázraků stalo v den Ježíšovy smrti a ukřižování. Domnívám se, odpouštět a smiluj se nad ty, kteří týrány, biti a se cítit tolik bolesti bylo to, co zachránil nás byl důvod zázraků, byl důvod, proč přišel na tento svět.

Pro nás učí sílu empatie k

nás učí, že jsme vadný, jsme slabí, a náchylný k chybám , hříchu, máme naše bolesti, naše traumata, nést neviditelné kříže, a my se pohybují ke všemu v motivuje nás, protože jsme motivováni tím, co nám život předkládá.Konce ne světí prostředky, nemusíte věřit v Boha, v Ježíše, a musí buď věřit v zázraky, ale

pokusit se trénovat a věřit v osvobozující sílu odpuštění. Podívejte se na ty, kteří vás bojí soucit a pochopili, že "oni" neví, co dělají.

odpouštějící neznamená zapomenutí, odpouští jen říci tiše: ‚Chápu vaše slabiny a nedostatky, jako lidské bytosti, a

neumožňují ani připustit, že cena za jeho chybu stálo mou vnitřní mír‘. "Pouze ti, kteří odpustili v životě, vědí, co je láska, protože pochopili, že láska je láska jen tehdy, když ochutnali nějakou bolest." (Tj.