Odpuštění nás osvobozuje od minulosti a dovoluje nám jít dopředu

Odpuštění je jednou z největších foremvelkorysosti, která existuje.Odpuštěníje téměř nevyhnutelnou součástí všech vztahů, které udržujeme. Přiznání a žádost o to je svoboda, možnost, která jí dává nesmírnou hodnotu, neboť obvykle zahrnuje větší úsilí než její alternativy: nevyžaduje si ji nebo ji neuděluje.

Existují lidé, kteří nemají odpustit, protože se tím myslí neuvolňují zavinění jiné osoby, ale skutečnost je taková, žeten, kdo trpí nejvíce, je ten, kdo může odpustit. Pokud tak neučiní, znamená to, že bolest v něm zůstává, a přemění se na ostrý, nekontrolovaný dýk schopný způsobit nepředvídatelné obrovské škody.

„Ten, kdo není schopen odpustit není láska“ -Martin Luther King-

Share nevěděl, odpusť nám váže k vzteku a zlosti, takže je velmi pravděpodobné, že jste skončili výživné své myšlenky o tom.odpuštění někoho, kdo nás ublížil, není snadné, takže je nutné vědět, jak to udělat, abyste se mohli zbavit rány minulosti a zanechat jakékoli emocionální zatížení, které by vám mohlo ublížit.

Špatné způsoby vnímání odpuštění

Existují lidé, kteří mají špatný způsob chápání odpuštění; věří, že je to forma soutěže, která skóruje, odměňuje vítěze a potrestá poraženého. Tak špatný způsob, jak vnímat odpuštění, je ten, který má co do činění s následujícími přesvědčeními:

  • Uvolněte druhou osobu od svých činů;
  • Cede;
  • Nabídněte druhou stranu; Předstírat, že se nic nestalo; Přiznejte, že váš hněv není ospravedlnitelný;
  • Být nucen se spolu s někým, koho cítíš, ti může zase ublížit. "Jen ti skutečně odvážní duchové vědí, jak odpouštět. Zbabělec nikdy odpustí, protože to není v jeho povaze „
  • . - Laurence Sterne - Podíl
Pochopit odpuštění jako svoboda, která léčíSkutečností je, že odpuštění nemá nic společného s uvedenými výše.Odpuštění má co dělat s sebou, s dobrým pocitem

a tím, že zabraňuje tomu, aby trest přesahoval reflexi a učení. Ve skutečnosti je odpuštění charakterizováno těmito skutečnostmi:

Uvolněním zášťů nebo nesnášenlivosti;Léčí rany, tlumí jizvy;Byla volbou, kdybychom se přestěhovali do lepšího duševního stavu;

  • Pomůže vám zaměřit svou pozornost na pozitivní aspekty;
  • Dáte vám velkou příležitost: začít od nuly;
  • Osvoboďte se: je to vaše volba, nezapomeňte, že máte moc nad vašimi pocity.
  • Nechte čas dělat svou práci
  • Když je něco bolí,

si uvědomit, že není možné jednat ominulosti, a to, že jsou naopak přítomnost a budoucnost, která vám dá možnost zasáhnout: změkčení, náprava a obnovení. Nechte svou pozitivní energii bez boje, aniž byste museli bojovat s tvrdou bitvou.Nechte vaši pozornost soustředit na to, že je lepší,zabraňuje poškození z maskování vděčnosti za zbytek pozitivních věcí, na kterých počítáte.

Odpusť a bude odpuštěno také osvobozujícíodpouštějící je velký čin laskavosti k sobě i ostatním,, které vám pomohou při pohybu vpřed a uvědomit si, že není nic tak jedovatý jako špatně o sobě. Kromě toho se člověk, který dostane odpuštění, může naučit velkou lekci týkající se pokory a lidských hodnot, která také změní jejich perspektivu.

Bolest

způsobená zraněním je často nevyhnutelná. Nicméně, nedávejte jí sílu usadit se ve vašem životěproto, že nebude chtít odejít. Jedinou osobou, která může ovládat vaše pocity, jste vy. Pokud jste v neustálém znovuzrození bolesti události, budete dáváte sílu osobě, která vás zradila. (Tj."Učmeme, abychom odpustili, ale také učíme, abychom neporušovali. Bylo by účinnější, „

-. José Ingenieros - PodílNedržte na negativní pocity postoupitNedržte na negativní pocity či hněv bude i nadále paralyzuje její pohyby. Hněv je jen vnější znamení bolesti, strachu, viny nebo frustrace, kterou cítíte v okamžiku zrady.

Zatímco bolest nikdy nezmizí úplně, odpuštění vám může pomoci zbavit se hněvu.Ačkoli neexistuje jediný způsob, jak odpustit, někteří lidé mají větší pravděpodobnost, že jim odpustí, a jiní by se měli snažit a usilovat o dosažení, dávání nebo integraci. Například by mohli říkat věci jako: "Jdu to nechat, a nebudu investovat svou nenávist, zlost nebo odpor k této osobě."Pamatujte, že

věci nelze změnit, ale máte moc rozhodnout, jak reagujete na události.

Abyste to udělali, budete muset mluvit sami a napsat si, co vám říká váš vnitřní dialog. Pokud je všechno negativní, snažte se najít pozitivní způsob myšlení.Nakonec si pamatujte, že

dokonalost neexistuje. Tato chyba nevyhnutelně existuje. Co je možné změnit, je to, co s ní děláme a jak posílíme své schopnosti tak, aby se škody a bolest, které může způsobit, zmizely ihned, jakmile žijeme. (Tj.