Vedení a sociální identita

Co to znamená být vůdcem?V celé historii mnozí lidé vystupují na to, že jsou schopni vést masy.Nicméně, jeden z otázek kladených sociální psychologií je důvodem pro tento článek. Klasické prameny vedoucích studií se snažily nalézt řadu charakteristik, které vedly k vytvoření vůdce, a důvody, proč se s ním ztotožňují. Existuje však mnoho variability mezi různými vůdci, aby se vytvořila jednotná klasifikace. Pro lepší pochopení problému však pomůže méně orientovaný na proces orientovaný pohled na sociální skupiny. Musíme například posoudit vztah mezi vedením a sociální identitou.

John Adair kdysi řekl, že nejdůležitější slovo pro vůdce je "my" a nejméně důležité je "já".Toto zjištění odhaluje pohled na sociální identitu. Vedení je udržováno prostřednictvím "my", skupiny, která nás spojuje a vede ke stejnému cíli. Tímto způsobem budou následovníci opouštět své osobní zájmy a budou jednat ve prospěch skupiny.

Před vysvětlením toho, jak se vůdce rodí prostřednictvím skupinových procesů a sociální identity, se podíváme na klasické perspektivy vedení studia. Tímto způsobem budeme mít komplexnější pohled na všechny aspekty, které se účastní procesu vedení. Cláss klasické přístupy k vedeníKdyž mluvíme o klasických postupech vedení, zaměřujeme se na myšlenku "Velkého muže" a jeho osobnosti. Toto pojetí se vrací alespoň k Platonovým spisům, při hledání látky, která je vůdcem. Diskuse o osobnosti nebo jejích vlastnostech probíhá asi 2500 let.Obecně se v této perspektivě

je zřejmé, že vůdce má velké schopnosti řídit, řídit a motivovat ostatní lidi.

Kromě toho je obecně uznávána základní charakteristikou nazývanou "charisma". Ale co je charisma? Během historie tato charakteristika získala mnoho extrémně různorodých významů. Toto dokonce vyvolalo tautologické definice, jako je toto: "Charisma je vůdcem a je vůdcem má charisma".

Největší problém, který vychází z těchto hledisek, je heterogenita, kterou můžeme nalézt mezi vůdci.Bylo provedeno několik studií, které analyzovaly podobnosti mezi vůdci. Navíc se tyto studie snažily definovat, které charakteristiky vedly někoho k tomu, aby se stal vedoucím či nikoliv. Výsledky však neposkytují jasné závěry. Proměnná, která nejlépe předpovídá vedení, je inteligence, která představuje 5% rozptylu, ale 95% rozptylu by bylo způsobeno proměnnými, které nevíme.Proto osobní identita je špatný mechanismus pro předvídání vedení. Vidíme však, co se stane, když se podíváme na identitu skupiny nebo na sociální identitu vůdce. Vedení a sociální identita

Za prvé, pokud nemáte dostatečnou znalost v tom, co znamená proces sebe-kategorizace a sociální identity, můžete kliknout na tento odkaz. Znalost těchto teorií vám pomůže lépe porozumět tomu, co vysvětlujeme níže.Základním aspektem pro to, aby někdo byl vůdcem, je mít následovníky, kteří ho uznají jako vůdce, implicitně nebo explicitně. To znamená, že za každým vůdcem je skupina, která bude mít svou vlastní identitu. Tato identita se odráží v řadě charakteristik a cílů, které definují skupinu. Jednotlivci v něm budou identifikováni s velkou částí takových charakteristik.

Takže pokud jsou následovníci ti, kteří si zvolí vůdce, na jakém základě by měli rozhodnout vedení? Je to snadné si to představitpokud mají následovníci aktivní sociální identitu, budou hledat někoho, kdo reprezentuje charakteristiky a cíle skupiny

. Ve svém hledání budou porovnávat postulanty s hodností vůdce s identitou skupiny. Teprve poté bude jeden z nich vystupovat jako přesný prototyp skupiny a mnozí následovníci ho uvidí jako vedoucí skupiny.

Vedoucí je ten, kdo postrádá osobní identitu z pohledu stoupenců

. Celá vaše bytost představuje skupinu. To z něj činí ideální osobu, která má tuto roli hrát. Koneckonců, pokud se rovná skupině, nemůže to odporovat zájmům skupiny. Kromě toho, když všichni členové sdílejí skupinovou identitu, bude s vedoucím silně identifikovat a empatie.Tento nový pohled překonává nedostatky klasických modelů vedení

. Vysvětlení vůdce každé konkrétní identity skupiny nám pomáhá pochopit existenci velké variability mezi různými vůdci. Ale přesto je mnoho vyšetření a mnoho procesů, které je třeba pochopit v rámci mechanismů vedení. (Tj.