Láska je nejlepší prostředek pro zranění srdce

Láska je nejhlubší, nejintenzivnější a nejrozsáhlejší pocit, který zažíváme v našem každodenním životě. Přesouvá miliony lidí po celém světě. Pomáhá nám uzdravit naše emocionální rány a obnovit nás poté, co nás ublížili a ublížili našim srdcím. A to nemusí nutně být romantickou láskou, ale láskou ve všech jejích formách: sebeúcta, otcovská láska, láska k přátelům atd. Pocit uznaný a přijatý ostatními pomáhá přestavět naše srdce a cítit doprovázen.

Silné sebevědomí nám pomůže lépe se zotavit, když jsme zraněni a naše srdce trpí.

Vlastní láska je dobrým prostředkem pro ty časy, kdy vidíme překážky, ve kterých je uzdravení našich zraněných srdcí obtížným úkolem. Místo toho, abyste se mučila, pečuje o sebe, je dobrý recept na to, abyste byli lepší, když se cítíte zradeni ostatními. Co je to láska a co jí slouží?Když mluvíme o lásce, mluvíme nejen o romantické lásce, ale o lásce jako o celku.

Láska nás vyzývá, abychom se spojili a rozšiřovali.

Obvykle vytváří příjemný a příjemný pocit pohody vůči ostatním. Je to mocný pocit, který nám pomáhá budovat hluboké spojení s lidmi, kterým záleží. Láska nám umožňuje vyvinout empatii, toleranci a soucit ve svém čistém stavu. Je to pocit, že se cítíme tak dobře, že se podobá drogu, protože když to skončí, vždycky chceme víc. Láska podle neurověd je psychofyziologická reakce našeho těla, která vylučuje neurotransmitery v mozku, jako je oxytocin, vazopresin a dopamin. Tyto hormony přinášejí pocity radosti, euforie, spokojenosti a plnosti. Na úrovni mozku jsou aktivovány určité oblasti, které nám pomáhají vytvářet vazby a podporovat pozitivní sociální a emocionální postoje vůči lidem kolem nás.

Zraněné srdce jsou schopné se zotavit Máme všechny naše srdce někdy zraněné. Možná to byl vášnivý společník nebo dokonce duševní přítel, který nás zklamal. Ten pocit je smutný, jako bychom byli prázdní a měli pocit, že naše srdce je zničeno v tisících koutech a s ním páteř naší emoční rovnováhy. Představte si, že váš nejlepší přítel přestane telefonovat, protože našel někoho a už nemá čas být s vámi. Jak se cítíte? Určitě zradil a ublížil, aniž by pochopil důvod jejich reakce. Navzdory bolesti, které nás tato nelibost přináší, jsme schopni obnovit naše srdce, stejně jako Phoenix, který se zrodila z popela.

Naše srdce je schopné vyjít ze silnějšího protivenství.

Tento zdroj se nazývá odolnost, schopnost se musí pozitivně přizpůsobit těžkým okolnostem, se kterými se setkáváme. Nezáleží na tom, jestli nás život tvrdě udeří, můžeme se také naučit z toho, co je bolestivé. Je to jen otázka vidět náš příběh z jiného pohledu.

Sebevědomí je čára, která šíří zranění Sebevědomí je základem, na kterém se začneme zotavovat po důležitém vztahu, abychom skončili. V tomto smyslu, schopnost přijímat vlastní chyby a síly nám umožňuje být milující a soucitnější, a to jak sami, tak s ostatními. Představte si například, že přijmete, kdo jste, a jak se vám líbí váš vzhled a váš interiér. Tímto způsobem bude snazší čelit milujícímu rozpadu. To neočekává bolest ztráty, která nastává, když ztratíme člověka nebo situaci. Ale přinejmenším takbudete mít větší sílu, abyste znovu zničili své srdce po smutku.

Rozloučení s tím, co už není v našich životech, je často obtížné, protože cítíme hodně smutku a bolesti. Tyto emoce nám mohou dát falešný dojem, že naše srdce bude navždy rozpuštěno. Pokud se však odvážíme učinit cestu pro tuto bolest, budou jizvy, ale naše zraněné srdce se uzdraví. Jen odvážní lidé žádají o pomoc

Necíť se horší, pokud potřebujete někoho, kdo vám dá ruku, protože to je nejvíce normální věc na světě.

Když jsme v truchlícím procesu, můžeme se spoléhat na ty lidi, kterým nejvíce věříme. Promluvte s lidmi kolem sebe a nechte je podporovat. Lidé, kteří vás milují, vám mohou pomoci přepisovat váš příběh tak, aby tato temná kapitola skončila a byla otevřena šťastná nová. Stáváte se silnější, když nesnášíte svou bolest sama, a můžete ji sdílet pouze s lidmi, kterým důvěřujete. Uzdravení vašich ran způsobuje, že vaše srdce má jizvy hrdosti, což jsou ty, které ukazují: "Jsem v této obtížné situaci a já jsem se jí podařilo překonat." Někdy, pokud máte potíže se dostat do tohoto bodu hledat a vyjádřit své problémy, může být čas hledat psychologa, který vám pomůže získat nový pohled na váš život.

Stručně řečeno, nedostatek lásky a zraněných srdcí se uzdravuje velkou láskou k sobě a obklopuje nás lidmi, kteří nás milují.

Vaše srdce bude nakonec přestavěno a bude silnější a silnější. Přijměte svou bolest, abyste znovu smutnili smutek. Budete potřebovat čas, a s tím časem budete také muset dát novou příležitost: pro sebe i pro druhé. (Tj.