Nedůvěra v lásky vztahů

Nedůvěra v milující vztahy je jako rakovina. Často začíná nepostřehnutelně. Ale brzy se šíří a stává se invazním. Právě nedůvěra je to, že pokud není řešena a vyřešena rychle, způsobí, že se vztah zhorší a zničí vazbu páru, což je dokonce negativní.Existuje důležitý nápad kolem tohoto konceptu:

důvěru se naučíme a nedůvěra se také učí. Není to pocit, který se rodí přirozeně , ale něco, co je výsledkem pochopení, více či méně vědomého, co se děje ve zkušenostech páru. Samozřejmě, že všichni přijdeme do láskyplného vztahu se zavazadly, a jistě to bude součástí toho, jak cítíme a našeho postoje, že jsme více či méně štědří důvěřovat druhému.V normálních případech vzniká nedůvěra v milostný vztah, protože jedna ze dvou složek vztahu se ukazuje jako nebezpečný pilíř, který se může kdykoli zbavit, až dosud neočekávaného. Samozřejmě, tento mírně podezřelý vzhled může být také o něco méně neurotický, ve kterém se i bez mnoha důvodů rodí podezření. V tomto případě, bez ohledu na situaci, která způsobuje problém, je to závažnější problém, a proto je velmi nutné jej řešit a vyřešit.

-Jaká samota je osamělá než nedůvěra? -George Eliot- Důvody nedůvěry v milostné záležitosti

Důvěra v lásce má mnoho příčin. Nejběžnější zahrnují vzhled toho samého po nějaké epizodě nevěry. Ale to není jediný důvod, proč se důvěra zlomila. Každá akce, která oklamá druhou, může vysadit osivo této velmi problematické situace v životě páru. Hlavní důvody nedůvěry v milování jsou:

zjištění, že druhý je někdo, kdo leží opakovaně.

Frustrované sliby. Lidé, kteří slibují a nedoručují.

  • Když si člověk uvědomí, že ten druhý o sobě sám neví. Jeden člověk má rád jednu věc, ale brzy opustí. Nevíš, co chceš.
  • Když druhá má potíže čelit důsledkům svých činů , být nezodpovědná nebo arogantní.
  • Existují samozřejmě řada případů, kdy nedůvěra vzniká bez jakékoli motivace v reálném světě.
  • To jsou případy, kdy je osoba předurčena k nedůvěře.Hlavní důvody, proč lidé mají tuto předispozici, jsou:

Nejistota jednoho z lidí. Cítí se, že to není dost dobré pro druhé. Mít zkušenosti z zrady a ne překonat je správně.

  • Přichází z domu, kde se členové rodiny zklamali navzájem , s vazbami nedůvěry.
  • Někdo zradil někoho a nevědomě projevoval potřebu být potrestán
  • za to. Zloděj soudí podle vlastního příběhu.Nadměrná závislost a strach z opuštění.
  • První krok: podívejte se na vás Vzhledem k tomu, že nedůvěra je instalována v lásce, není snadné ji poslat pryč. Není to však nemožné.
  • Vyžaduje to spoustu tvrdé práce, dobré vůle a trvání na tom, abychom v tomto úsilí dosáhli úspěchu. Za to bude nakonec stát, protože existence lásky vytváří žhavé předměty, aby obnovili oheň soucitu. A láska je vždycky dobrý důvod.

Za prvé, je nejlepší zhodnotit důvody, proč nedůvěra vznikla a kořeny ve vztahu. Zejména je třeba vědět, zda jsou motivy objektivní nebo zda jsou výsledkem nervóznějšího způsobu myšlení.

Je také důležité přehodnotit očekávání, které má jedna osoba dvojice nad druhým. (Tj.Každá lidská bytost selže, takže když člověk očekává, že bude dokonalý, aby mu věřil, ztrácí čas a ztěžuje to. Důvěra se nenarodila ze skutečnosti dalšího neomylného bytí. To souvisí s jistotou, že ano, všichni selhávají, ale že nikdo neuspěje úmyslně a ve špatné víře. Dialog: jediné skutečné řešení

Dialog je vždy ideálním řešením pro řešení problémů nedůvěry v lásce vztahů

. Je to paradox, protože k dialogu musíme věřit ... Nicméně je to jediný způsob, jak se snažit porozumět nebo porozumět rozhovoru, pokud tam stále existuje prostor. Pokud tomu tak není, neexistuje způsob, jak pokračovat. Dialog znamená být klidný a s nádechem lásky k hlasu vysvětlovat důvody, proč nedůvěra vyvstala. Klíčem je soustředit se na druhou, ne na sebe. Dialog nesmí ukazovat prst na jednání druhého, ale říci, jak se cítíme a snažíme se pochopit i druhou stranu. Pomozte druhému pochopit zdroj našeho utrpení a také poslouchat, co má říkat.

Dialog je také poslouchat. Bez předsudků. Žádné automatické reakce na slova.

Ztrácet čas, aby se strávil, o čem hovoří druhá, aniž by soudil nebo činil hodnotový úsudek. Když je láska, dialog posiluje vztah a pomáhá nalézt způsob, jak je následovat. Je-li dialog nemožný a nedůvěra přetrvává, je načase přemýšlet o tom, jak zvýšit kotvu a orientovat se k jiným obzorům. (Tj.