Důležitost vědění sebe sama

Alexander Magno řekl, že"Znalost sebe" je nejtěžší úkol, protože přímo podněcuje naši racionalitu, ale také zkouší naše obavy a vášně. Pokud se můžeme hluboce zorientovat, budeme vědět, jak pochopit ostatní a skutečnost, která je obklopuje.Sebekonstvím a interpersonální inteligencí

Tento makedonský král byl zcela v pořádku, protože

díky sebeuvědomění se naučíme efektivně rozvíjet v životě a čelit každodennímu životu klidněji. Abychom skutečně věděli, jak jsme, co cítíme nebo jaké cíle chceme dosáhnout, jsou kapacity spojené s interpersonální inteligencí.Mít interpersonální inteligenci znamená pochopit, kdo jsme, vědět, jak identifikovat naše emoce a jednat podle toho.

Dovednosti, které nám umožňují regulovat naše chování, efektivně řešit problémy a přijímat rozhodnutí. S vlastní znalostí se naučíme identifikovat naše schopnosti i naše omezení. To nám pomáhá lépe plánovat cíle a vyhýbat se dalším frustracím. Lidé s interpersonální inteligencí vědí, jak zvládnout své emoce a přizpůsobit je jejich okolnostem.Posílení mezilidské inteligence je znát sebe samaJe možné zlepšit interpersonální inteligenci? Pokud máte zájem o růst dovnitř, s vědomím sebe, můžete provést řadu cvičení, které vám pomohou zvýšit tuto inteligenci.- Ovládejte své emoce

: Toto je dovednost, kterou musíte naučit pracovat.

Ovládání neznamená necítit, ale vědět, jak jednat tváří v tvář této emoci nebo pocitu.

Naučte se identifikovat negativní emoce, aby byly pozitivní. Například, pokud máte pocit, že jste naštvaný, podívejte se na důvod, proč je to tak a zkuste jej přesměrovat. Velmi účinným tipem je smát se s nějakou triviálností, tato funkce vám pomůže obrátit negativní emoce na pozitivní.- Cestujte do svého interiéru.Erich Fromm řekl, že "sebevědomí začíná sebedůvěrou. Přijměte sebe sama a znáte se lépe. " Udělej si seznam svých ctností a dalších chyb.Požádejte někoho blízkého, aby udělal totéž, abyste věděli, jaký obrázek mají lidé z vás.

Porovnejte oba seznamy a snažte se zlepšit to, co se vám nelíbí.- Do praxe. Všimněte si, jak vaše emoce ovlivňují vaši náladu a hledají způsoby, jak změnit negativy na pozitivní.Zapište na list papíru chování, které vám způsobilo, že se cítíte špatně a přemýšlejte o tom, jak je můžete vyřešit.Například, když se cítíte smutné, co jste mohl udělat, abyste změnili tento pocit? Mluvte s přítelem? Uveďte to do praxe.- Přijměte sebe sama jako vy:

Jean-Jaques Rousseau řekl, že "nikdo nemůže být šťastný, pokud si sám sebe neocení".Analyzujte jejich schopnosti a omezení. Stanovte krátkodobé a střednědobé cíle podle nich. To posílí vaši sebeúctu a naučí vás přijmout sebe sama jako vy. Skvělé cvičení, které se poznáte.

- Porozumět: Vezměte si na vědomí, jak se cítíte během dne. Když se probudíte, o půlnoci, poledne, odpoledne a před spaním.Zkuste zkoumat, co způsobuje tyto emoce.Postupujte podle těchto tipů a uvidíte, jak se tím, že znáte sebe sama, se vaše vnitřní vztahy as ostatními zlepší. Protože, jak říká Jorge Bucay, "jen vědět, kdo jsme, může začít být lepší pro sebe a pro druhé." (Tj.