Nejvíce intimní setkání není sexuální, ale svléknout emocionálně emoce

Nejintimnější setkání mezi dvěma lidmi není sexuální, ale emocionální svlékání. Výměna, která se stane, když je strach překonán a my se vzdáváme druhému tak, jak jsme, v každé z našich pramenů.

To není snadné dosáhnout. Ve skutečnosti se nedostáváte emocionální smyčky není něco, co dostanete rychle, mnohem méně někoho. Potřebuje čas, sílu a ochotu poslouchat, cítit a přijímat emocí. Vlastní znalosti a heterokognitivnost, tj. Znalost sebe sama a skutečnost druhého.

Viděno tímto způsobem, se zdá, že není náhoda, že termín biblická použití Písmo mluvit o sexuálnímlásky nebo intimity majetku obraze. Tento článek je znát a svléknout do vášní, na pocity a emocionální příběh ...

Akt svléci emočně začíná samotná

Emoční začne svlékat sám. To znamená, že je velmi důležité identifikovat s tím, co máte pocit a vnímat, jak pohodlné nebo nepříjemné jsme, co si myslíme a jak můžeme využít naše emoce ve službě našich myšlenek.

Poslouchej, připojit a plnit své vlastní emocionální dědictví, tedy skenovat naše emocionální tělo, je důležité, aby se osvobodiliobavy, konflikty, vlastní nejistoty, úspěchy, samotná výuka, atd.

S vědomím naší emocionální filozofie, využívat naše zranitelná místa trvalá, být vědomi toho, co je bolestivé a nechat to plynout, je nezbytné, aby uvažovat o obraz, který naše emocionální zrcadlovými vzory až odstraníme oděv, který v „mědi“.

Sebepoznání naší emocionální zranitelnosti nedělá to zmizí, ale mají hlubší znalosti z nich vyplývá, že pokaždé, když se objeví v našem životě můžeme identifikovat a jednat, které jim brání utonutím naše emocionální spojení.

Naše emocionální dědictví, klíč k propojení

Naše emocionální dědictví má silný dopad na naši schopnost emocionálního propojení s ostatními. Právě tato zavazadla, tato kůže, nás činí určitým způsobem na základě našich pocitů, pocitů a emocí.

Být vystaven vlastním vzpomínkám a pocitům, které mohou být nepříjemné není snadné, a často se ani nepovažuje za užitečné. Nicméně, existuje mnoho důvodů, proč se doporučuje, aby se oděvy:

  • Chcete-li mít více smysluplné vztahy, je důležité, aby se na chvíli podívat do minulosti a hojit citové rány našeho dětství.
  • Vodivé propojení, které nese naše emocionální zprávy, musí být objeveno, aby naše reakce nijak neovládaly. Například, když říkáte, že "můj bratr mě bral vážně", máte pocit, že přesně ví, kde ho vyzvednout, aby vás ovlivnil.
  • Znalost těchto témat emočních reakcí a znalost jejich komunikace nám pomáhá regenerovat naše myšlenky a náš celkový stav blahobytu.
  • Takže když budeme dělat vlastní práci, náš vnitřní dialog může dosáhnout změny „Lidé jsou nebezpečné pro mě“ na „Způsob, jakým se ke mně chovali se mi špatně, ale jsem si vědom a snaží že mě nemá vliv.“
  • Když jsme přístup k naší emocionální dědictví a porozumět tomu, jak pocity uplynulého vlivu zkušenosti to, může být pružnější v čase vytvořit zdravé a silné vazby jednotě s těmi kolem nás.
  • Být vědomi emocionálních filtrů, úkrytů a prstenců, které nosíme, nám pomáhá stát se agilními čtenáři a tlumočníky jak pokusů spojit ostatní s našimi. (Tj.emocionálně svlékání lidé velmi označené své minulosti může být velmi obtížné, je třeba se vypořádat s brnění, s oblečením, které dělají to nepřístupné, bludy, které zahrnují osoby, strach z odmítnutí, opuštění, osamělost ...Abyste to udělali, musíte být chytří, milovat člověka a otevřít uši, oči a kůži, které vylučují předsudky a postoj soudu. To znamená aktivní emocionální poslech prostřednictvím všech smyslů, bez "ale" či čárků mimo místo.

K tomu je třeba vědět, že emocionální akt nebude dosaženo v jakémkoli prostředí, ale je nutné považovat za ideální podmínky ke generování emoce, pocit je, manipulovat s nimi, zkoumat je a používat je.

Podělte se o ideální emocionální scénáře svlékat emočně jsou ty, kde syrové poslech zevnitř ,

na empatií a emoční inteligence. Scénáře, ve kterých je posílena komunikace a porozumění s velkou základnou úcty a tolerance.Teprve potom můžeme vytvořit emocionálně uvolněné prostředí, ve kterém se skutečně může setkat důvěrné setkání, svlékání obav, nejistoty a emoční pravdy. Teprve pak dosáhnou těchto objetí, které rozbíjí strachy, které zavřou oči a dávají nám 200% těla a duše. Chcete-li sdílet