Tipy pro vzdělávání dětí s láskou

Jednou z úkolů našeho života, ve kterém máme větší odpovědnost, je schopnost plně vzdělávat a vytvářet naše děti. Vytvoření skutečné lidské bytosti a ovlivnění vašeho života v plném rozsahu, naučit vás milovat a být milován, je nezbytné.Za to je důležité si pamatovat, že

musíme zdravě požadovat, snažíme se v něm vyvíjet to nejlepší z jeho osobnosti. S tímto článkem se naučíte 7 tipů, jak vzdělávat své děti s láskou. To jsou tipy, které můžete využít k dosažení současného a budoucího blahobytu vašich dětí."Nemůžeme modelovat naše děti podle našich přání; měli bychom být s nimi a milovat je jako jim Bůh dal. „

-Goethe-Share nimi zacházet s velkými věcmi životního

Život nám umožňuje být zranitelné, a také nám dává lásku jako prostředek cítit nejistá

před neznámým. To nám umožňuje učit se. Sdílení se svým dítětem tímto způsobem chápání a užívání života vám umožňuje mít nástroje, když máte pocit strachu, bolesti nebo bolesti.Bude vědět, že všechny tyto emoce patří k jeho růstu. Růst, v němž se můžeme těšit z potenciálu, který nám umožňuje cítit se odpojen od našeho pravého já, a nikdy si nemyslet, že jsme před světem sám.

Pomozte jim slovně vyjádřit své vlastní emoceDítě by mělo být schopno zažít každý z emocí, s nimiž lidé žijí,

jak pozitivní, tak společensky známý jako"negativní".

tomto bodě je důležité si uvědomit, žeemoce v našem každodenním životě jsou poklady,takže musíme vysvětlit, že všichni jsou normální a někdy vzít držení těla jsou nezbytné pro jejich emocionální růst.

Hovořte a sdílejte s dítětem o svých vlastních emocích. Takže bude schopna rozlišovat mezi zlostí a zoufalstvím, mezi zklamáním a smutkem. Dítě se naučí ovládat a řídit své emoci a odpovídajícím způsobem je vyjádřit."Pro naše děti můžeme nechat jen dvě skutečná dědictví: jedna, kořeny; druhé straně křídla. „

-Hodding Carter- Učte je postarat se o sebe a být si vědom lidí kolem nich

Je zajímavé děti, aby se aktivně podílet na čas vykonávat každodenní práce. Tímto způsobem se mohou začít cítit zodpovědní a svým vlastním způsobem závislí na sobě. Budou se cítit užiteční a respektují sebe, stejně jako lidi kolem sebe. Můžeme s nimi sdílet důležitost péče o tělo a vědět, jak si uvědomit své tělo

jako nástroj, který je třeba postarat. Když předpokládáme, že naše těla jsou jenom fyzickým médiem, dokázali jsme odhalit náš plný potenciál. A je dobré být v rovnováze s naší bytostí, když začínáme dosáhnout zralosti.

Ukažte tvořivost

Žijeme ve věku, kdy se rozhodneme izolovat se od fascinující síly umění v našich každodenních životech. Mnoho studií dokazuje, žehudba, rytmus a tanec jsou univerzálními jazyky

a umožňují nám rozvíjet kontrolu nad tělem vědomým a vyváženým způsobem.

Praxe jakékoliv umělecké činnosti v rutině vašeho dítěte umožní zdravý psychomotorický vývoj. Chcete-li, aby získal chuť k činnosti a aby dále posiloval vztah rodič-dítě, povzbuzujte ho, aby se cítil svobodně v každém kroku. Nebojte se být "ošklivá" a co je nejdůležitější, cítíte, že si uvědomujete své umění.Vytvoření konstantního příkladu kolem vás

Ulehčit prostředí, ve kterém dítě sdílí momenty a zkušenosti s lidmi

inteligentní, odvážní, silní, talentovaní a čestní. Pomůže vám růst jako člověk a naučíš primární hodnoty ve svém životě.

Podělte se svým dítětem o život a časy velkých postav v příběhu:jak žili, jak se stali tím, čím jsou, a důležitost jejich vnitřní krásy, aby dosáhli toho všeho. Ukažte, že skutečný talent a velikost jsou uvnitř nás, nikoliv venku.Učte děkovat a vděčte

Lidé jsou charakterizováni tím, že jsou společensví, a proto mají všechny možné nástroje, které jim pomohou hledat bezpodmínečné blahobyt všech.Říkat "děkuji" a "prosím" je dárek v našem každodenním životě.

Pokud jde o vzdělávání vašeho dítěte, s ním sdílejte, jak

je pomoc, která je nezbytná pro to, abyste byli schopni povzbudit vaši lidskou stranu,to je vaše podstata a velikost jako osoba. Dozví se také důležitost spolupráce a horké stránky sobectví, nebo nutnost automaticky se cítí splněná v budoucnu.

"Neodstraňujte potíže s životy vašich dětí; naučit je, na druhé straně, překonat je. " -Louis Pasteur-Sdílet