Zpívání využívá výhodu, vztah je respektován

Každá osoba žije svůj život a svou sexualitu, jak chtějí nebo jak se jim to hodí. Když však začneme vztah, musíme být přesvědčeni, že musíme respektovat toto sdružení.Existují páry, které souhlasí s tím, že žijí svůj vztah netradičním způsobem, ale to není vždy jasně dohodnuto.

Každý vztah je jedinečný

, takže musíme sdílet to, co od něj očekáváme, co je žádoucí a co netolevujeme, protože to odporuje našim zásadám a potřebám.V tomto smyslu připouštíme, že

obvyklé je žít vztah, který vytváří spojení s jediným člověkem, který se rozhodl sdílet náš život. V tomto případěnic neodůvodňuje nevěru, ani konec lásky.

Pokud se člověk vztahuje k jinému, když mají závazek vůči partnerovi, nerespektují svůj vztah, partnera a sebe. To neznamená, že osoba, která byla zradena, by neměla odpouštět partnerovi. Problémem je, že jeho pocity a emoce byly vážně zraněny, přinášející nejistotu a ponižování. Podíl

Nejsložitější nevěra je sentimentálníNejhorší nevěra je jedna, která má emocionální konotace

; ve skutečnosti je nejvíce znepokojující a obtížně překonatelný, protože zahrnuje více než jen sexuální kontakt.

Existují studie, které dokazují, že tato záležitost závisí na našem pohlaví.Muži se více zajímají o sexuální zradu a ženy se svým partnerem zamilují nebo přitahují někoho jiného.

Sdílejte

Ale to by nemělo být tak. Důležité je zrada nebo lhání, což je známkou nelidality.Ne jen romantické myšlenky, ale otázka hodnot

. Můžeme dokonce myslet, že je přirozené, že osoba má vztahy mimo manželství, ale to neznamená, že tato zrada nebude druhou osobou urážet emocionálně. Ideální je odrážet a vnímat pocity, které jsou v sázce. Nějak se naše svoboda končí tam, kde začíná druhá. Buďte zodpovědní a nesnažte se ospravedlnit utrpení, které může způsobit.

Musíte respektovat lidiJak jsme diskutovali, existují páry, které tolerují otevřené vztahy, ale to není příliš běžné. Takže

ideálem je udržet upřímnou a upřímnou komunikacik diskusi o těchto problémech s naším partnerem.

Změna vztahů, láska a lidé se mění, a proto se také může změnit to, co považujeme za vhodné v současné době.

Sdílejte Nelze ospravedlnit někoho, kdo hraje s našimi pocity nebo naší důvěrou, mas, ale musíme posoudit každou situaci v jejím kontextu. Všichni děláme chyby a nevěra je jen jedna z nich. Co se stane, je, že klademe velký důraz na věrnost. Neexistuje žádný "kouzelný vzorec", který by se vyhnul nevěře

, to se stane. Musíme věřit, že "existuje život po zradě"; je situace, kterou můžeme překonat.V každém případě je důležité být si vědom našich pocitů a emocí. Tímto způsobem můžeme mít čas na to, abychom to všechno překonali, nejprve sami sebe a pak jako pár, pokud je to vaše touha. (Tj.