Co nazýváme úctou?

Respekt je postoj, který podporuje interpersonální vztahy, aby byly přiměřené a uspokojivé.

Kromě toho je respekt nezbytným postojem k životu bez konfliktu a přijímání rozdílů mezi lidmi.

Jaké je použití úcty?

Respekt je dávat vzdálenost před zraky jiné osoby. Pomáhá nám proto, abychom ji nehodnotili podle své volby či názoru.

Respekt je uvažovat druhou osobu v jejich individuálních rozdílech, neočekává-li se, že by to bylo jinak, chovat se nebo chovat jinak než ta osoba.

Jak můžeme respektovat všechny?

Rešpektovat je uvědomit si, že každý člověk má právo se rozhodnout být tím, čím skutečně je, svým způsobem myšlení, oponování, pocitu, jednání a dokonce v jeho vkusu a preferencích života.Proto jestliže má každá osoba právo být tím, kdo se rozhodne být, nikdo jiný nemá právo se vyjádřit nebo rozhodnout o druhé osobě.

Jakým způsobem projevujete respekt?

Respekt je vyjádřen, když druhá osoba není posuzována podle jejich vize, rozhodnutí, chování nebo způsobu života. Osoba není cenzurována nebo pokárána za to, že je taková, jaká je, ani se neočekává, že bude jinak.

Proto je respekt největší ukázkou, že přijímáme druhého člověka v jeho individualitě

, v jeho úplnosti jako osoba, která je, ne tak, jak bychom to chtěli být. Jak vyjádřit respekt?Respekt se projevuje prostřednictvím empatie

to je komunikativní postoj, který ukazuje, že víme, přijímáme a respektujeme druhou osobu tak, jak je, i když nemusíme být v souladu s jejími rozhodnutími, názory či chováním.

Empatie je nástroj používaný v rámci asertivní nebo přiměřené komunikace, která projevuje úctu po poslechu druhé osobě, pozoruje, odkud on nebo ona mluví, jejich pocity a osobní zkušenosti.Pro toto je

porozumění a porozumění vyjádřeno ve vztahu k jeho právu

, a pokud je tomu tak, později můžeme vyjádřit svůj vlastní názor, že i když je to jiné, je úctyhodné z hlediska ostatních. Kdy je těžší respektovat?Je těžší respektovat, když člověk chce být za každou cenu v pořádku

, nebo když se domníváme, že z jakéhokoli pohledu je to jediný možný postoj a absolutní jistota člověka.

Na druhou stranu, respekt je nepravděpodobné, když existuje postoj agresivní vůči jiné osobě, v gestech, neverbální komunikaci a postojích.Dokonce i se správnými slovy, respekt není přítomen.

respektovat ... Musíte považovat svou vlastní vizi za jednu z mnoha dalších možností.

Je třeba mluvit v první osobě, vyjádřit a vyjádřit, co je jejich názor, ne to, co označuje "zákon jako absolutní pravdu".

Je třeba připustit, že samotné vnímání, ačkoli se zdá být objektivní, není v žádném případě.

Vnímání je předmětem samotného výkladu, založeného na minulých zkušenostech, náladě a. včetně předchozích přesvědčení, které již existují v každé osobě, v závislosti na vlastním učení.

A když budeme oslovovat jiné, musíme to udělat z empatie, včetně poslechu a pozorování přístupu druhé osoby, stejně jako přijetí jejich práva být tak, jak se rozhodnou být. (Tj.