Jaký je toxický progenitorový syndrom?

S touto jemnou něžností hovoří tento slavný spisovatel o krásách mateřství. Ale co se stane, když má matka opravdu zájem být matkou? Může se objevit toxický progenitorový syndrom. Téma mateřství dnes může způsobit spoustu nepohodlí. Pro mnohé ženy je to nejúžasnější věc, která se může stát v životě. Pro jiné je to něco krásného, ​​co vyvolává fascinaci. Tam jsou také ti, kteří nechtějí otěhotnět, a dávají své děti na adopci nebo je opouštějí. A je zde také skupina žen, které byly ponořeny do mateřství za různých okolností, ale které v nejhlubších hloubkách své bytí nikdy nechtěly být plodeny. „Ruka, která skály kolébka vládne světu.“

of -Peter Vries-

syndrom toxického rodič
Olga Carmona psycholog domnívá, že není snadné pochopit, že existují ženy, které nemají sebemenší zájem mít děti. Mnozí z nás žijí ve společnostech, kde nejsou rodiči, není považována za platnou možnost. Tento tlak však přinese více škod než dobrého.

Právě z tohoto tlaku se objevuje číslo toxického progenitoru. V této skupině žen jsou ti, kteří přišli do mateřství z důvodů, které nesouvisejí s vlastní reálnou a intimní vůlí.

toxický rodič je žena, která se právě stala matkou podle společenských konvencí, nebo následuje scénář, který se zdá být předem promítán. Cíl určený pro okolí, který vytváří propustnou setrvačnost, která má být splněna.

Důsledky toxického progenitorového syndromu Jak si dokážete představit, následky trpení toxickým rodičovským syndromem nejsou vůbec příjemné. Nejen to, ale

kromě postižení samotné ženy také poškozují děti a pak okolní prostředí.

Je proto obtížné, aby toxická matka neměla bezpodmínečně svou dceru nebo dítě. Pro ni není matka zdaleka nejkrásnější věcí, která se jí někdy stala. Jejich potomci mohou být dokonce soupeři, překážky nebo potíže. Mohli dokonce projevit své nejvnitřnější touhy, dokonce i proti potřebám dítěte.

Tato situace vede k ženě, která při mnoha příležitostech demonstruje narcistické chování. Když nechcete převzít roli matky, můžete pozorovat svět s dětským tónem, filtrováním všeho přes vaši touhu a potřeby. Ale v nejhorším případě se toxický rodič může proměnit v velmi hořkou ženu.

Nemá jinou nápravu, než být svědkem toho, jak se váš svět odklání od vašich skutečných očekávání a touh, což vás činí hluboce nešťastným.

Potomci toxického rodiče trpí důsledky Je logické myslet si, že po samotné matce budou děti nejvíce ovlivněny toxickým stvořením.

Kvůli tomu se často stávají obětním beránkem jejich předků. Dítě končí a nese vinu neštěstí ženy, která se mu narodila. Mohou trpět nešťastím, manipulací, nepochopením, kritikou, ponižováním a dokonce i krutým zacházením.

Pro dítě není nic bolestnějšího, než aby se cítil milován a rozuměl svým rodičům. Tento typ toxické matky však pro své dítě necítí velkou empatii, protože její svět je čistě egocentrický. Navíc je běžné, že toxický rodič zdůrazňuje nedostatky a negativní aspekty osobnosti dítěte, zejména ty, které mu nejvíce znepokojují ... Dítě se nikdy nezmění a bude kritizováno bez soucitu. Dokonce i vaše úspěchy lze vidět s závisti. (Tj.Toxický progenitorový syndrom proniká do všeho. Je logické si myslet, že toxická matka nakonec impregnuje svou nešťastností všechno, co kolem ní existuje. Takže není divu, že se snaží zlikvidovat své děti tím, že jsou příliš chránící před vyčerpáním nebo stojí na opačném konci a nedávají jim vůbec žádnou podporu. Není neobvyklé, že toxická matka upřednostňuje fasádu úcty k zájmům jejího dítěte. To je důvod, proč by vaše poptávka po vašich dětech mohla dosáhnout iracionálních úrovní. Děti musí být věrnými tvůrci toho, čím jsou nebo snívají o bytí.

Mohou také využít viktimizaci a nemoci k tomu, aby využívali jejich vinu svého dítěte a manipulovali s nimi jakkoli chtějí. Mohou dokonce obrátit role a ukázat svým dětem, že je to oni, kteří se musí postarat o jejich matčinu blaho, nikoliv naopak. „Budoucnost dítěte je vždy dílem jeho matky.“

-Napoleão Bonaparte- hrají roli nevybral, a ještě větší roli, která má tak velkou zátěž jako matka není snadný úkol. Pamatujte, že ve světě je hrstka matek, kteří se nestaly matkami na vlastní vůli nebo kteří byli zklamáni zkušeností mateřství.Nicméně, ne všechny z nich naplnily svůj život nebo životy svých dětí s hořkostí. Ve skutečnosti mnozí z nich dokázali získat ze situace to nejlepší. Z tohoto důvodu nejsou okolnosti ovlivňující, nejsou definitivní; takže je vždy naděje a profesionální zásah může pomoci jim i jejich dětem. (Tj.