9 Frází k oživení pozitivní energie

Existují fráze, abychom získali pozitivní energii, která nám dává nadšení a optimismus, když to nejvíce potřebujeme. Koneckonců, někdy stačí změna orientace našich myšlenek, abychom získali více povznášející se výnosy, vibrovali jsme ve frekvenci, ve které odkládáme všechny negativní a vynacházíme se lepším způsobem.

Víme, že termín "pozitivní energie" je módní a že se nějak zdá být trochu daleko od společného (nebo ortodoxního) terénu psychologie. Pokud ji však aplikujeme na oblast osobního růstu a nikoliv výhradně na duchovní, uvědomíme si, že obsahuje všechny požadované atributy, s nimiž přispíváme k naší emocionální a dokonce i psychologické spokojenosti.

Proto chápeme jako pozitivní energii vše, co vytváří radost, motivaci, pocit blahobytu, laskavost a jakýsi magický extroversi, s nímž přijímáme život v plnosti. Je to jistě báječné, něco, co, divně, již nějakým způsobem vysvětlil známý rakouský psychiatr a psychoanalytik Wilhelm Reich. Podle něj lidská bytost má něco, co nazval v éře "organické energie".

Je to životně důležitý a kreativní impuls, který nás přivádí ke spokojenosti a potěšení ze zkušenosti. Je třeba říci, že tato teorie formulovaná na počátku dvacátého století nepřesvědčila v té době vědeckou komunitu. Má však spoustu společného s pozitivním impulsem, který bychom v jistém smyslu měli všichni uplatnit v našem každodenním životě. Podívejme se na některé fráze, které nám mohou pomoci.Fráze obnovit pozitivní energii

První aspekt, který bychom měli pochopit o této dimenzi, o pozitivitě a energii, která pochází z tohoto emočního stavu, je to, že není venku.

Nikdo nemůže být okamžitě "magnetizován" touto obnovující a nadšenou silou, pokud není vnímavý.

A ještě více si to neuvědomujeme, pokud budeme pokračovat v každodenních scénářích týkajících se našich obav, napětí a úzkostí. Abychom se dostali k určitému druhu energie, musíme nejdříve vyprázdnit negativitu;

teprve poté nechte nový, který může vyvolat změnu. Zde jsou některé způsoby, jak dosáhnout tohoto cíle výběrem těchto 9 frází získat zpět pozitivní energii.1 -

Osvětlete svou vůli

"Existuje hnací síla silnější než pára, elektřina a atomová energie: vůle."-Albert Einstein -

Psychologie vůle nám připomíná, že to, co chceme, bude možné, kdykoli důvěřujeme sobě. Albert Einstein to věděl a mnohokrát nám ukázal svou práci se světem fyziky plné emocí, bolesti, nepružných vůlí, které jsou vedeny silou srdce a rozhodnou myslí.
2 - Neztrácejte naději

"Optimismus je víra, která vede k dosažení; nic se nedá dělat bez naděje. "

- Helen Keller -

Jedná se o jednu z nejlepších frází, která má obnovit pozitivní energii vylíčenou jednou z nejdůležitějších a inspirujících osobností dvacátého století. Hellen Keller byla spisovatelka a politická aktivistka, která při věku 19 let ztratila sluch a vidění. Žádná z těchto skutečností nezmenšila jeho odvahu, schopnost překonat.
3 - Tmavé dny netrvají věčně

"I ta nejtemnější noc skončí se svítáním."

-Victor Hugo-

Každou noc tmy následuje svítání.
Každou násilnou bouři následuje klid, a dokonce i duha se na nás usmívá v obnovené atmosféře. Každé potíže končí, vše má svůj výsledek a nějaké řešení více či méně úspěšné. Takže pochopíme, že složité momenty nemusí být chronické. (Tj.4 - Potenciál v sobě "Lidé se mění, když si uvědomují svůj potenciál změnit realitu."

-Paulo Coelho- Někdy to děláme: ◊ strávíme polovinu našeho života spícího, letargického, aniž bychom věděli o našem skutečném potenciálu.

Ať už v naší rodině nebo v sociálním prostředí, nemůžeme vždy zapálit tuto jiskru, s níž bychom chápali vše, co skutečně dokážeme udělat pro sebe a pro svět. Uděláme to. Buďme schopni vyčistit všechny mlhy a negativní energie, které nás obklopují, abychom otevřeli oči našemu vnitřku a objevili neuvěřitelný potenciál, který máme.

5 -
Tvé duševní zaměření

"Pokud můžeš změnit svůj názor, můžeš změnit svět". -William James - William James, filozof, psycholog a bratr nádherného spisovatele Henry James, nám také nechal jednu z nejvzácnějších frází, aby získala pozitivní energii. Řekli jsme to na začátku: zdaleka nehledáme změnu v zahraničí, musíme si uvědomit, že zodpovědnost spočívá v nás:

změnit svůj styl myšlení a pak se svět s sebou změní.

6 - smysluplný život"Pokud věříme, že vesmír nedává smysl; nebude nám místo, kde bychom žili. Ale pokud věříme, že svět je náš, a že slunce a Měsíc svítí pro naše kouzlo, bude radost nad horami a radostí na poli, protože náš vnitřní umělec oslavuje stvoření. "

-Hellen Keller -
Vrátili jsme se znovu s Hellen Keller, aby se zamysleli nad životem, vesmírem a kolem sebe. Pokud můžeme dát smysl všemu, co je kolem nás, ačkoli je nepostřehnutelné, budeme spaseni. Důvod?

Kdo dává smysl tvému ​​životu, je motivován, má cíle, má sny a očekávání ... 7 - Hodnota vašeho postoje

"Váš postoj, nikoliv vaše schopnost, určuje vaši nadmořskou výšku."

-Zig Ziglar-
To je další z nejlepších frází, jak získat energii vyhlášenou jedním z nejpopulárnějších motivačních řečníků: Zig Ziglar. Přemýšleme o tom na okamžik, co nám skutečně dává velkolepost, co nás odděluje od ostatních a zase nás činí platné pro sebe,

to nejsou naše schopnosti: jsou to naše postoje. Jsou to nejmocnější síly lidské bytosti, ty, které nás vedou k nejlepším dobytím.

8 - Život je změna

"Dobrý život je proces, nikoli stát". Carl Rogers spolu s Abrahamem Maslowem vytvořili jeden z nejzajímavějších přístupů k psychologii: humanismus.
Tato teorie byla v té době viděna jako tichá revoluce, jako dynamická síla, která lidem poprvé viděla jejich schopnost a vnitřní potenciál dosáhnout toho, co chtějí.

Můžeme začít tento proces, protože život se neřídí pouze přizpůsobováním se změnám, ale z větší části je musíme dát sobě. 9 - Darejte se žít Skončíme se zlatým štětcem. Ukončili jsme tento seznam frází, abychom znovu získali pozitivní energii s radou dánského filozofa a teologa z 19. století Søren Kierkegaard.

Existence,

autentická
existence, je především zkušeností, je to pocit, je to vjem a je to pocit.

Život není kniha, kterou je třeba číst, ale prostor nekonečných rozměrů, kde můžete tančit se svou silou, kde se necháte jít, kde můžete být vnímaví, otevřený, citlivý ... To je pravda, pozitivní energie spočívá v naší touze po životě. "Nejkrásnější a nejkrásnější věci v životě nejsou vyrobené, abychom mohli slyšet příběhy o nich, číst o jejich existenci nebo je vidět, ale žít." - Søren Kierkegaard -