Existují zázraky?

Z nejstarších časů jsou příběhy, které vyprávějí skutečné, ale mimořádné skutečnosti, které zřejmě neexistují žádné vysvětlení. Jedná se o zprávy, které se obvykle šíří různými náboženstvími. Vypravují nepravděpodobné situace, které jsou téměř vždy spojeny s léčebnými zázraky.

Všechna náboženství, včetně těch nejreflexivnějších, jako je buddhismus, jsou založeny na takových zprávách. Příběhy o zázračných lécích přinášejí další teleportace, zjevení, zmizení, prorocké poselství, apokalyptické oznámení a mnoho dalších.

Pro věřící získávají všechny tyto "zázraky" hodnotu důkazů nebo důkazů o existenci božstva. Vzhledem k tomu, náboženství je záležitostí víry a víra je jen věřit v to, co nemá žádné důkazy, pravda je často rozptýlit tyto typy zpráv, které vyprávějí zázraky a že přívrženci náboženství tvrdí, že základem jejich víry .

Filozofové a vědci jsou asketickí ve vztahu k těmto typům projevů. Jeho hlavní kritika je, že věřící systematicky odmítají uplatňovat pravdivé ověřovací metody pro tyto jevy. Téměř ti, kteří je osvědčují, jsou stejní náboženští nebo věřící a dělají to metodami, které nejsou přísně vědecké.

zázraků a zjevení Panny Marie

V rámci zprávy o zázracích, které prostupují celým různými způsoby, hovory vyniknout, „mariánská zjevení“, které jsou evidovány s relativní frekvence. Bez ohledu na posvátnou hodnotu, kterou Panna Maria může mít pro věřící, nezapomínají na to, jakou povahu a poselství šířícím se v těchto zjeveních.

Existují vzory, které jsou běžné v mariánských zjeveních. Vždycky se vyskytují před velmi pokornými lidmi s malým vzděláním; nikdy před církevními nebo vědeckými orgány. Věřící řeknou, že Panna si vybírá jednodušší, protože jsou ctnostnější. Je to však vzhledem k tomu, že pro objektivní pozorovatele by nemělo být potlačováno.

Na druhou stranu, pokud vezmeme v úvahu poselství těchto zjevení, měli bychom usoudit, že Panna má jasně politický duch. Mluvíme o zpolitizované pannu, který učinil svou pozici jasné v roce 1917 proti Sovětskému svazu (Panny z Fatimy), nebo pro mír v Bosně a Hercegovině (Medžugorje). Mexičané také říkají, že zjevení panny z Guadalupu se shoduje s velkým úsilím katechizace provedeného španělskými osadníky v Mexiku.Není divu, že Panna Maria působí pouze v Americe a Evropě, nikdy v Africe, Asii nebo Oceánii. A také skutečnost, že ◊ mariánské poselství obsahují v podstatě hrozeb: oznamují světům hrozné skutečnosti

a vyžadují náboženské řešení a modlitbu. Existují i ​​kněží, kteří zpochybňují platnost těchto jevů a klasifikují je jako situace, které jsou blíže k pohanství než k náboženství samotnému. Zázraky a vůle věřitNáboženské víry jsou osobní záležitostí, která si zaslouží nejvyšší úctu a je součástí svobody svědomí

u všech lidí. Případy lidí, kteří se díky svým přesvědčením léčí nemocemi, se považují za jistotu.

Křesťané řeknou, že jsou to zázraky, kde je prokázán zásah Boží. Nevěřící budou tvrdit, že uzdravené nemoci jsou psychosomatické povahy, které přímo souvisejí s nervovým systémem. Jinými slovy, to, co dělají, je zlepšení vlastního návrhu. (Tj.Většina lidí, kteří hlásí tyto "zázraky", neklame. Opravdu zkuste to, co říkají, zkuste to. Existují však důvody si myslet, že toto vše nastane ve vaší mysli více než ve skutečnosti. Existují například hysterické slepoty, které mohou být skutečně vyléčeny stejným způsobem, jakým vzniká: silnými psychologickými zkušenostmi. Existují také případy, kdy jsou některé důkazy o podvodu zřejmé, nebo v každém případě touha věřit v něco, co přesahuje důkazy. Existuje nespočet epizod, v nichž náboženství muselo uznat, že vznikla chyba, kterou věda naznačila. Například musel přiznat, že teorie Copernicus, Galileo nebo Darwin byly správné. Na druhou stranu

věda se nikdy nemusela vykreslovat ve prospěch náboženských přesvědčení.

Každá osoba může být věřícím nebo ateistou podle toho, co jeho svědomí diktuje. Nicméně,pravá víra nepotřebuje báječné, aby byla pevná. A mnohem méně vyžaduje strach, aby se udržel

. Totéž platí pro ateisty, kteří se mohou bát věřit. Možná bychom měli pochopit, že existují každodenní zázraky, silnější a cennější než mimořádné skutečnosti. Žít, dýchat, milovat, smát, trpět a být schopen jít kupředu navzdory všemu, co jsou skvělé zázraky, které bychom měli každý den slavit. (Tj.