Jak zlepšit svou sociální kompetenci a prospět vašim vztahům

Odpovězte se: Jak jste se cítil, když jste byli schopni efektivně komunikovat s jinou osobou, nebo když jste diskutovali o diskuzi tak, aby se vztah nezhoršil? A teď ... jaké emoce přišly, když se všechno stalo? Ve skutečnosti tato schopnost vytvářet a udržovat dobré vztahy s ostatními ovlivňuje náš emocionální stav a naše blahobyt. Jaká je dobrá stránka? Není to něco těžkého, ale něco, co lze zlepšit. Pokračujte v čtení, abyste se dozvěděli více o tom, jak se vztahovat chytřeji k ostatním.

-Theodor Roosevelt-

Význam sociální kompetence
V každodenním životě komunikujeme s ostatními na stálém základě. Ať už se jedná o kávu, mluví s kolegou o společném pracovním projektu nebo o tom, jak ho milujeme.

Situace sociální interakce jsou v našem každodenním životě mnoho a rozmanité.

Na druhou stranu, váš stupeň úspěchu bude záviset na tom, jak chytrý nebo mazaný jsme, když jde o rozvoj našich sociálních dovedností. Takto uděláme rozdíl mezi získáním a udržováním uspokojivých nebo nesezdaných vztahů, rodiny a přátelství. Ale nejen to, mít dobrou sociální kompetenci, umožní nám efektivně komunikovat s různými odborníky a pracovat koordinovaněji s našimi kolegy. Kromě toho můžeme lépe řešit konflikty nebo mluvit na veřejnosti uvolněně a uvolněně. "Přátelství mohlo dojít pouze díky rozvoji vzájemného respektu av duchu upřímnosti."

-Dalai Lama-

Také se naše děti budou rozvíjet zdravěji. Stručně řečeno,
dosáhneme integrálního vývoje na osobní úrovni.

Proč? Protože správná sociální kompetence bude znamenat větší emocionální pohodu a lepší psychologickou úpravu; jakož i větší profesní kompetence a lepší sítě sociální podpory. Komunikace: klíč v sociální kompetenci Komunikační dovednosti - a jejich úroveň rozvoje - jsou to, co určuje naši společenskou způsobilost do značné míry.

Klíčová koncepce v tomto smyslu bude asertivita. Jedná se o formu komunikace, ve které je člověk schopen vyjádřit své myšlenky a názory, ale s přihlédnutím k ostatním, v kontextech, které jim nemusí být příznivější. To znamená, že je součástí komunikace, která se dobře řídí, respektuje jak uživatele, tak i ostatní.

Je to rovnováha mezi agresivní komunikací (s níž bychom se snažili chránit jen naše práva) a pasivní (ve které bychom se snažili chránit pouze práva ostatních). Důležitou součástí této skutečnosti je převzít možnost, jak z naší strany, tak z pohledu ostatních, říkat "ne" žádosti. Kromě toho je velmi důležité zavést do praxe různé sociální dovednosti.

Jedná se o různé chování, které nám umožňují efektivně reagovat na interakce s jinými lidmi. Proto je nezbytné poslouchat a poslouchat to, co nám řekne druhá osoba, aniž bychom předpokládali, že jejich jednání odpovídá motivům, o kterých si myslíme, že jsou s největší pravděpodobností.

V tomto smyslu bude také nutné vyjádřit to, co cítíme a myslíme. Jako my, naši partneři nejsou zuby, takže vysvětlení naší pozice usnadní vztah. Schopnost zahájit, udržovat a ukončit rozhovory, je-li to nutné, je jedním ze základů naší sociální kompetence. (Tj."Když lidé mluví, poslouchejte úplně. Většina lidí nikdy neposlouchá. " -Hemingway-

Další faktory ovlivňující sociální kompetence Získání efektivní komunikace je konečným cílem, když jsme ochotni zlepšit naši sociální kompetenci. Navíc k dosažení tohoto cíle musíme být i kvalifikovaní v jiných oblastech, které pomohou učinit naše vztahy s ostatními dobrou a uspokojující. Příkladem toho je

mít prosociální chování a ochotu spolupracovat.
To znamená, aby bylo možné jednat jménem druhých, i když o to nás nepožádali. To neznamená, že se přestaneme obávat problémů, které se nás týkají, a že to děláme radikálně, ale že nalezneme rovnováhu mezi oběma zájmy, takže je nakonec všichni spokojeni.

Na druhé straně,

je důležité, aby bylo možné předcházet problémům a řešit je.

Identifikace, předvídání a potírání konfliktů nám pomohou nalézt řešení, které nejlépe uspokojí všechny strany nejméně mírovým a spravedlivým způsobem. Využijte všechny tyto dovednosti a vylepšujte své sociální dovednosti! (Tj.