Jak uspět při řešení konfliktů

Uspět v řešení konfliktů závisí v podstatě na schopnosti regulovat stresa schopnost ovládat emoce. Učení, jak vyřešit konflikty zdravým způsobem, zvýší porozumění druhým, budovat důvěru a posilovat vztah, ať už je to cokoli.Abyste však měli zdravé a úspěšné řešení konfliktů, je důležité řídit stres a poznat se navzájem. Když lidé nerozpoznávají své vlastní pocity a neuniknou stresem, dá se věnovat jen velmi omezenému počtu emocí. Navíc za těchto podmínek lidé nedokáží pochopit ani vlastní potřeby, což bude mnohem složitější komunikovat s ostatními.

Takže uspět při řešení konfliktů, musíme se učit a procvičovat dvě základní základní dovednosti:

schopnost snižovat stres rychle a ve správný čas a schopnost zůstat dostatečně pohodlná s vlastními emocí konstruktivně reagovat , dokonce i v diskusi. Snížení stresu: Základním pilířem pro řešení konfliktů

je schopen řídit a zmírnit napětí na časje klíčem k zůstat vyrovnaný a soustředěný a udržet kontrolu. Lidé, kteří nejsou schopni udržet si nad sebou kontrolu nad sebouse v konfliktních situacích cítí ohromeni a nejsou schopni zdravě reagovat. Stres narušuje schopnost řešit konflikty, což omezuje schopnost přesně číst neverbální komunikace druhých, schopnost slyšet, co ten druhý vlastně říká, schopnost být vědomi svých pocitů, schopnost vědět vlastní potřeby a schopnost jasně komunikovat, co potřebujete. Nejlepší způsob, jak zmírnit a omezit stres rychle a spolehlivě je přes smysly a smyslové stimulace

: vůně, chuť, zvuk, obraz, hladit nebo mačkání něco; každý má trik na odpočinek a uklidnění. Vzhledem k tomu, že každá osoba reaguje na tyto podněty jinak, je nezbytné, aby každý z nich zjistil, co ho uklidňuje a je schopen v případě potřeby vyvolat nebo použít. Emocionální Emocionální povědomí: druhá klíčová schopnost vyřešit konflikty

Emocionální uvědomění je klíčem k pochopení sebe i ostatních.Ten, kdo neví, jak se cítí nebo cítí tímto způsobem, nebude moci účinně komunikovat nebo vyřešit konflikty.

Ačkoli znalost pocitů se může zdát jednoduchá, mnoho lidí ignoruje určité emoce, jako je hněv, smutek a strach. Schopnost zvládání konfliktů však závisí na spojení s těmito pocity.

Emocionální uvědomění je klíčovým faktorem při řešení konfliktů, protože pomáhá správně řídit pocity a udržuje základ komunikačního procesu potřebného k vyřešení neshod. Emocionální povědomí vám pomůže pochopit, co se opravdu trápí ostatní lidi, aby pochopili sami (včetně toho, co vás opravdu trápí), udržet si motivaci, dokud není konflikt vyřešen a jasně a efektivně komunikovat . (Tj.