Vždy jsem ukázal mi silný, takže mě zlomil, jako nikdy předtím

Vždycky jsem byl silný, klidný a vzpřímený. Odolává bouřkám a úderům bez žádosti o emoční azyl nebo o právo na obejití.rezignoval jsem umlčet mé trápení a mé tvrzení, za to, že porucha byla už ujistil, jestli jsem udělal věci podle zavedené. Vždycky jsem se ukázal silný, a tak jsem se zlomil jako nikdy předtím. Jednoho dne, bez kontroly.

Odmítl jsem prolévat slzy a nahromaděné emoce.Obrátili se na to, co říkají izolované příznaky nemoci, i když budu pokračovat s ohledem na cenu zaplatit za prostředí, které mi zavolal a zeptal se mě, aniž by obdržel něco na oplátku.

Nepokládejte ohraničení poskytující emocionální podporu ostatním mě zeptal, moje hranice byly široké a prostorné pro druhého, a přesto, moje emocionální prostor byl obrátil na vyprahlé území s ostnatým drátem a ukázal na sebe.

Mé další pevnosti, mé pacientské ucho, mé věčné ústupky se staly mými zvlášť emocionálními vězni. Všichni měli klíče, aby vstoupili do mého prostoru, a bylo pro mě stále důležitější, abych se vydechla a dýchala. Když jsem si uvědomil, už dávno jsem překročil hranici, která vymezuje to, co je lidsky snesitelné. Stále jsem věřil, že je to všechno o tom, že je silný, aniž by byl silný. minimalizované Emoce: Obrovské díry v emocionální zdraví

Celoživotní ztichl pokrytectví, umlčování stížnosti a mrzačení potřebu lásky.

Když jsem chtěl odejít, veškerá moje síla byla v zahraničí. Byly získány různých majitelů a izolovat které již vzal jako dočasná pomoc, ale jako způsob, jak proměnit svou energii na své holi. Když jsou lidé slabí, jsou porušováni zneužitím jejich vnitřního života.

Vnikneš dovnitř, vegetativní. Přichází den, kdy nemůžete vstát, protože vaše svaly už nereagují. Deprese vyvolaná nahromaděným stresem tam, panický útok tam.Tak či onak, někdy se zdá, že odzbrojit jakékoliv síly, a my jsme byli naprosto bezmocní před tím již nemůže jmenovat nebo vysvětlit.

Náš odpor má vždy limit, který jsme nikdy neměli ve vztahu k ostatním.Citlivé, ale soběstačné osoby by měly znát příznaky bezprostředního emočního rozpadu ještě předtím, než se vůbec objeví.Špatná výchova má psychické následky

V nedávné studii deníku Annals of Internal Medicine

vysvětlil různé strategie deprese přiblížení a znovu zdůraznila špatné vzdělávací práce v některých zemích. Nedostatečná koordinace, která existuje ve společném zacházení s psychickými poruchami psychiatry, psychology a dalšími zdravotníky.

Nedostatečná koordinace, která existuje ve společném zpracování psychickými poruchami by psychiatři, psychologové a další zdravotníci je sebevražda je hlavní příčinou úmrtí v populaci. To také dělá depresi hlavní příčinou zdravotního postižení v nadcházejících letech. vysoké proudové profesní a sociální požadavky, spolu s nedostatkem znalostí o duševním zdraví, zvýšit výskyt možností psychických poruch v populaci.

PodílCelá situace vede k atmosféře nevědomosti, v níž se na tento přístup podílí nekvalifikovaní odborníci. Vniknutí do vozidla, kde

slaboch populace, zvedal žaludek reklamou všechny druhy vynálezů, které říkají vytvrzení nebo pomáhat našim myslům fungovat lépe, zatímco postrádají jakoukoli vědeckou podporu. Rozdělit se častěji a vědět, jak požádat o pomoc

Máte právo být a cítit smutný, ne vždy to vypadá silně. Máte právo stanovit limity lidem kolem vás, ať už je to váš partner, matka nebo dítě. Máte právo znát vaši povahu a vědět, že lidské bytosti mají komplexní emoční zpracování a že každý z nás má jedinečný způsob, jak vnímat realitu a hledat vlastní štěstí.

Máte právo se zlomit a rekomponovat sebe; bude vždy lepší, než jít vyzvednout kusy, které ostatní odjíždějí na své cestě.

Máte právo vědět, že péče není sobecká.Nejste vždy silní a nemusíte dobrovolně znát nepřetržité agrese životního prostředí, což nám brání v tom, abychom se ocitli v trvalé slabosti. Vědět, že máte právo ne vždy dělat nejlepší tvář něčeho, co již dávno překročil hranice vaší trpělivosti, je vyzbrojit se asertivitou k ochraně vašeho prostoru.

Vědět, že ukážete slabost v čase, není znovu vrátit znovu na kusy. (Tj.