Fráze, které by měly být řečeny vašim dětem

Slova mají velkou hodnotu v lidské mysli.Všechny myšlenkya pocity se formují skrze slova ...tak některé věty jsou nezbytné. Současně jsou to slova, která vedou k tomu, co se děje v našem emocionálním světě. S vašimi dětmi je tato síla ještě větší, jelikož jste přední jejich blahobyt a prostřednictvím láskyplných poselství

je můžete naučit, aby se vám líbili víc a cítili se lépe o sobě. Rovněž motivovat je svými slovy jim umožňuje zvýšit sebevědomí a sebevědomí, protože rodičovská podpora je pro jejich rozvoj a růst rozhodující. Je nutné, abyste vždycky vyjadřovali své pocity, nejen abyste je blahopřál, ale také je opravili, a to vždy s úctou a přátelskou cestou.

Láskyplným a láskyplným mluvením k nim nebudete jen posílit rodinné vazby, ale také zvýšit kvalitu vztahu rodič-dítě, jak budete mít před sebou roli vedení a vedení. Takto je budete vychovávat příkladem.

Co můžete říct svým dětem?Miluji tě, opravdu mě tě líbíš a ty mě děláš velmi šťastný

Řekněním přímo vašemu dítěti, že ho miluješ, je to nejlepší emocionální jídlo, které může někdo dostat.

Nestačí, abyste ji opravdu rádi, je důležité říci, a je důležité, aby se to stalo součástí vašeho každodenního jazyka. Tím je bude více sebejisté a s nimi budou zpřísněny komunikační vazby.

Je také velmi důležité, abyste mluvili o tom, jak jsou vám šťastní. To jim dává smysl pro život a vede je k tomu, aby se cítili chráněni a ocenili. I když jsou potíže, bez ohledu na to, jak málo času máte, je vždy důležité hledat chvíli, abyste mohli vyjádřit svou náklonnost. Jistě,

také z toho budete velkou výhodou.Věřím ve vás, věřím vám a jste schopni!Máte-li na to, že je schopen naplnit to, co bylo navrženo, můžete do svého dítěte umístit velkou důvěru.Tímto způsobem přispějete k vašemu rozvoji jako lidské bytosti. Neiniciovat ho tímto způsobem znamená otevřít mezeru, ve které mohou být podloženy nepodložené obavy, které budou negativně reagovat na zbytek svého života.

Je třeba je podporovat jako rodiče a rodinu ve svých skutcích apodporovat jejich důvěru ve chvíli jednání, protože jim to umožní bezpečně a sebejistě, když potřebují rozhodovat. Tak či onak, budou vždycky volit dobrou alternativu, pokud věří ve své rozhodnutí.Na druhé straně byste měli vzít v úvahu, že pro děti je motivace velmi důležitá ... obzvláště v dobách, kdy mohou oslabit své projekty nebo se cítit frustrovaní tím, že najdou nějaké potíže. To je místo, kde jste přišli jako rodiče ve vašem výkupném, protože

vaše podpora může přimět je, aby jeli na opačné straně a zkusit své projekty znovu

.Řekněte jim, že jsou velmi zvláštní a gratulujeme jim, když dělají něco správného

Takové postoje by měly být časté u dětí. Řekl jim, že udělali něco správného, ​​pomáhá jim naučit se rozpoznat sebe sama a zvýšit své sebevědomí, kdykoli znovu učiní stejnou činnost. ▶ Blahopřejeme jim k tomu, že dělají dobré rozhodnutí nebo reagují na příhodnou událost,podporujeme různé schopnosti, které je činí jedinečnými a nezávislými.Když posílíte své děti tak, jak jsou to zvláštní, budou vám navždy děkovat a nadále budete v různých životních podmínkách pokračovat správně,stávat se vytrvale a nadšenými dospělými, kteří věří ve vaše cíle. (Tj.