Jaký je stav soumraku?

Vědomí je komplexní kognitivní proces. Okolo ní najdeme velmi zajímavé otázky, které se intenzivně zaměřují na psychologickou disciplínu. Patří mezi ně ty poruchy, které jsou schopné změnit lidské vědomí. Jedním z nejvíce studovaných je stav soumraku.

poruchy, jako je epilepsie nebo zneužívání látek jsou spojeny s výskytem stavu soumraku, který projevuje jako zúžení vědomí, ve které je výrazně změněn. Navíc je často doprovázeno nedobrovolnými nebo impulzivními pohyby. Jeden vzpomíná vzácně na to, co se stalo během tohoto stavu.

Stav soumraku

Soumrak je koncipován jako dočasná porucha vědomí, pozornosti a výkonných procesů.V něm jsou přítomny silné zmatenost, snížení senzorické kapacity, prostorové dezorientace a časovou ztrátu paměti umístěné v šeru a bezděčné pohyby a impulzivní stavu.

V populaci, která trpí touto patologií, najdeme velkou rozmanitost případů. Stav soumraku se může lišit jak v jeho závažnosti, tak v jeho kvalitě. Tímto způsobem čelíme úplným změnám vědomí nebo konkrétnějším škodám v určitých aspektech pozornosti nebo výkonu. Tato odchylka je způsobena velkým počtem procesů, které se účastní vědomí. Takže v závislosti na tom, který z nich je poškozen, bude patologie vyjádřena odlišně.

Tato porucha se nenachází v primární nebo izolované formě, tj. Je obvykle součástí symptomologie rozsáhlejších patologií. Mezi nimi jsou obecně nejdůležitější epileptické poruchy a zneužívání některých typů látek. Nicméně je třeba uvést, že stav soumraku a jeho související symptomatologie se mohou objevit v důsledku mozkových lézí různých typů. Vývoj soumraku obvykle nastává náhlým nástupem bez varování. Poté se udržuje na nepravidelné časové období, které do značné míry závisí na pacientovi (může se pohybovat v rozmezí od několika hodin až dnů, v nejtěžších případech). Konečně, stav soumraku bude také mít náhlý konec, kdy se pacient vrátí do normálního stavu.

Tedy

hlavní charakteristiky tohoto stavu jsou jeho náhlý vzhled a zmizení, něco podobného stisknutí tlačítka on / off.Symptomatologie stavu soumraku

V rámci tohoto typu zúžení vědomí můžeme narazit na velkou rozmanitost příznaků spojených s ním. Nejdůležitější jsou následující: významné významné zúžení oblasti vědomí.

Vlnové mozky subjektu budou ve velmi nízkém stavu, s malou amplitudou mezi nimi.

  • Zhoršená pozornost . Osoba bude schopna splnit různé podněty, které vzniknou během epizody.
  • Vzhled nedobrovolných nebo impulsních pohybů. Ruka a obličej gesta se objeví spolu s jiným chováním, jako je chůze impulsu. Tato hnutí nejsou zaměřena na jakýkoli druh cíle, vypadají bezvýznamně a opakovaně. ○ Amnézie dočasného momentu kolem epizody.
  • Pacienti si nemohou vzpomenout, nebo pokud ano, mají velmi špatnou vzpomínku na to, co se stalo během soumraku.Možný výskyt halucinací nebo bludů
  • . Občas bylo zaznamenáno, že pacienti trpí sluchovými a zrakovými halucinacemi spolu s nesouvislými myšlenkami, jako jsou bludy. Přítomnost celkové dezorientace pacienta
  • . Osoba je zcela mimo místo, aniž by pochopila, kde je, nebo jaký čas nebo okamžik je.Vzhled a vnější postoj člověka lze definovat jako pocit, rozrušení a agresivitu.
  • Soumrak je patologie, která se nachází v mnoha psychologických a psychiatrických poruchách, které mnoho lidí neví. Ve skutečnosti může výzkum kolem tohoto pozměněného vědomí poskytnout cenné informace.Znalost příčin, příznaků a následků soumračného stavu nás přibližuje k objevení metod léčby nebo zmírnění této poruchy
  • a tím zlepšení životů těch, kteří ji trpí. (Tj.