Když cítím lásku a nenávist zároveň emocí

Víme, co je to cítit lásku, a také to, co je pro někoho nenávidět. Ale co se stane, když se tyto dva pocity shodují současně? Proč můžeme milovat a nenávidět někoho současně? Tyto naprosto opačné emoce se nacházejí v každé lidské bytosti

.Jistě jste někdy měli takový pocit o někom. Nemůžeme to vysvětlit a velice nás to zmate, protože jsou to emoce, které se nacházejí ve dvou odlišných extrémích.

Ale i když se to může zdát divné,

jsme vlastně cítili opačné emoce více než jednou. Být někdy šťastný, ale zároveň smutný? Možná ano ... Například, kdy bychom měli opustit náš domov pro novou pracovní příležitost; nebo když miluje člověk, ale víme, že to bylo nejlepší, protože trpěl. Je to pak, že láska a nenávist se stávají součástí stejného pocitu.

„Láska a nenávist nejsou slepí, ale zaslepený u ohně, které vedou uvnitř“

- Nietzsche -podílI trpí emoční ambivalence

emoční ambivalence je součástí nás, můžeme si pomoci, ale láska a nenávist, přestože to nás provokuje, abychom nebyli dobře.

PodílKdyž máme pocity lásky a nenávisti, začneme se domnívat, že jsou emocionálně ambivalentní. To neznamená, že nejprve cítíme nenávist a pak lásku nebo naopak.

emoční ambivalence se vyznačuje protože tyto dvě emoce, láska a nenávist, nenahrazuje, ale mohou žít spolu bez svlékání navzájem.

Může být ambivalence považována za psychickou poruchu?

Při mnoha příležitostech se tato ambivalence projevuje u lidí trpících duševní poruchou. Například lidé s depresí, schizofrenií, psychózou nebo neurózou mohou projevit ambivalentní chování. Nejběžnější situace, ve které se tato dvojznačnost vyskytuje, je však, když se cítíme žárlivě

. V něm milujeme osobu, která je vedle nás, ale zároveň nenávidět, protože se vztahují k ostatním nebo být atraktivní pro ostatní.Žárlivost je jednou z přírodních příčin, která způsobuje, že láska a nenávist je jeden pocit.

Share Emocionální ambivalence je normální, ale může způsobit nám mnoho problémů, když jsme se vztahují, za to dali vědět, co cítíme.

A co když máme pár vztahů?

Ambivalence nás může zmást a vztah není tak zdravý, jak bychom rádi. V kůži ambivalentní

Pokud jste nikdy nebyli v této situaci, pravděpodobně nevíte, jak osoba, jejíž pocity lásky a nenávisti sdílejí stejné emoce cítíte.

Ambivalentní cítí přitažlivost a odpudivost člověka.

  • Ambivalent miluje člověka, nenávidí jisté postoje, které má.
  • Ambivalent může chtít mluvit a nemluvit současně.
  • Ambivalent může chtít jednat a zároveň zůstat pasivní.
  • Všechny tyto protichůdné pocity, které trpí ambivalentní člověk, vyvolávají něco, co nenávidíme:

jsme ochromeni, aniž bychom věděli, jakým způsobem bychom si měli vybrat. Důsledky ambivalentní emocionální

Když je ambivalentní mezi dvěma protilehlými póly, které se spojují do jednoho,

emoce paralyzují to, že způsobují zmatek. PodílNejednoznačnost je jednou z charakteristik ambivalentních lidí

, kteří vidí jejich sebeúctu ublíženou kvůli jejich neschopnosti rozhodnout se mezi dvěma protichůdnými pocity.Člověk sám se cítí cizí svým vlastním emocím. Neví, jak jednat a jak přestat cítění dvou emocí, které by se nikdy neměly spojit. (Tj.Tato situace zneklidnění dělá vaše sebeúcta velmi nízká, protože člověk nemůže udržet zdravou emocionální rovnováhu.

Ambivalent začíná nedůvěřovat, nevědí, co cítí nebo necítí.

To někdy vede k úzkosti a osamělosti, která může vést k hluboké depresi. "Jak smutné bylo milovat a nenávidět najednou!" - Leo Tolstoy -

Share Emocionální ambivalence není stav, který trvá dlouho. V jistých časech se nám tato zmatenost emocí cítí zmatená, ale je to procházející věc a ne vždy se to stane. Pokud, jak jsme viděli, netrpíme nějakou psychickou poruchou. "A vy ... jste ambivalentní?"

doporučeno vám