Když dojdeme k této řece, překročíme tento most

Tato věta císaře Julia Cesara poukazuje na potřebu, abychom se naučili žít v současném okamžiku. Jak často, tváří v tvář konfliktní situaci, máme tendenci předjímat události, aniž bychom vzali v úvahu, že existují další možnosti?

Nejhorší ze všechje to, že dostáváme příběh v našich hlavách, jako by to bylo tak pravdivé, věříme v nejnepříznivější možnost tím, že jsme přísahali, že je to pravda!Tudíž trpíme veškerou emocionální zátěží, kterou to přináší, i když se nic skutečně nestalo.Za všechno by bylo vhodné, abychom vzali na vědomí okamžiky, ve kterých "klademe vozík před voly" a ptáme se, zda se skutečně nějaká konkrétní situace nastane nebo jestli existují jiné možnosti. Pokud tak učiníme, nebudeme ochromeni v jediné možnosti, obvykle s velmi malými pravděpodobnostmi, jak se vyskytují, jak si myslíme. Navíc před každou událostí v našem životě budeme mít dvě alternativy: 50% pozitivní a 50% negativní. Takže, jaká je naše nutnost zvolit si možnost, která nám způsobí další psychické poškození?Z vlastní zkušenosti jsem se naučil přilákat tuto frázi, abych zastavil tendenci k pohybu vpřed a čekal na "voly, aby jezdili na vozu". Doufám, že to pro vás může být také užitečné! (Tj.