Vaše dítě bude následovat váš příklad, ne vaši radu

Role rodičů je jedna z nejkomplikovanějších, kterou se naučíme po celý život, protože dítě má mezi mnoha jinými faktory extrémní štěstí a neustálé úsilí o jejich vzdělání a růst jako o osobě. Jako otec nebo matka bude vaše postava pravděpodobně největším příkladem, nejvyšším referenčním bodem, který vaše dítě bude mít v životě.

Většina dětí slyší, co jim říkají, někteří dokonce dělají to, co říkají, ale všechny děti dělají to, co dělají dospělí.

Share Ve skutečnosti zjistíte, že, jak to roste, vaše dítě vybrat, vědomě či nevědomě napodobit své jednání, a může dokonce si vědomi některých chování, které nevědí, byste měli, ale na nějakém místě, se odráží děti. Být rodičem je příkladem, dokud vaše dítě nemůže být dostatečně svědomité, aby si vytvořilo vlastní životní úroveň. Roky dětství a dospívání jsou rozhodující

Dětství a dospívání přinášejí mnoho výzev jak životu dítěte, tak rodičům.

Je to proto, že jsou etapy života, kdy člověk začíná vstupovat do rodiny, poznávat specifické zvyky a kultury a vytvářet to, co mohou být jejich budoucí hodnoty a principy.

Z těchto důvodů je disciplína a genetika, které má vaše dítě, tak důležité. Koneckonců, vzdělávání pochází od rodičů, od přátel a později se dítě také učí z prostředí svých vysokých škol, jejich učitelů atd.

To, co vaše dítě ocení ve společenských kruzích, je to, co může vidět a co se z poznaných příkladů může naučit. rad by mělo být vždy v souladu s akty

dětem dávat pozor na všechno a cokoli řeknete jim musí být doprovázen reprezentativním zákona

: Tak, jako rodič, pokud si poradit vaše dítě o nějakém aspektu a dělá Jinak dítě pravděpodobně věnuje větší pozornost tomu, co udělal, než tomu, co řekl. Bude mnohokrát, kdy vás vaše dítě bude vyčítat, protože nejste v souladu s vaší lekcí, což vám také pomůže uvědomit si vaše slabosti a vady."Slovo přesvědčí, ale příklad se táhne. Nebojte se proto, že jejich děti nemají poslouchat, ale tě sleduje celý den „

-Madre Tereza z Kalkaty Tak

konzistence je základem co chcete naučit své dítě :. Pokud si myslí, že kdo poslouchá a co vidíte je konzistentní, pravděpodobně začne zaniknout vaše osobnost a vaše psychika odtamtud do budoucnosti. Vaše dítě vás obdivuje a vidí vás jako své vlastní zrcadlo, kde můžete pozorovat svůj odraz, když máte pochybnosti o něčem; existuje výzva a úsilí být otcem.několik tipů, jak vychovávat své dítě by například

Mluvili jsme na vzdělání dítěte je velmi složitý úkol, mnohem více, pokud si myslíte, že budete vždy v centru pozornosti, a že vše, co vykonat sloužit jako příklad.

Hodně z toho, co vaše dítě naučí přijde od něj učí, takže tyto tipy mohou být užitečné pro vás ve vzdělávacím procesu: Za prvé,
  • špička je nyní dne na den: pravidla jíst u stolu, hodiny a povinnosti vysoké školy atd., může posílit zodpovědné návyky ve vedení vašeho dítěte.Komunikace je dalším pilířem vztahů mezi rodiči a dětmi
  • , které mohou být každodenním příkladem: jakékoli gesto, výraz nebo slovo vám pomůže poznat vaše dítě lépe a naopak. Dalším důležitým bodem jsou
  • standardy: musí být jasné a musí být doprovázeny koherentními vysvětleními. Je dobré, že vaše dítě chápe, že někdy jedna věc je to, co chce, a další, co musí následovat, aby byl vzděláván. (Tj.Jedna z věcí, která se může stát, když učíte své dítě příkladem a nikoliv pouze radou, je, že uděláte chybu. Nezapomeňte však, že všichni jsou špatní a že na to máte nárok také:Vaše dítě musí vědět, že v životě je prostor pro chyby.
  • Pokud uznáváme naše chyby a ukážeme jim pozitivní stránku učení z neúspěchu, pochopí, že z těchto situací vycházejí životní zkušenosti. Často se to zdá komplikované, ale to je upřímnost, která se počítá a my můžeme vždy požádat o odpuštění.

"Žít tak, že když vaše děti myslí na spravedlnost, péči a bezúhonnost, myslet na vás" H. Jackson Brown