5 Důsledků přepracování

Workwork se stala ochrannou známkoumnoha lidí. Předpokládáme, že práce je chvályhodná, což je pravda, ale nikoliv když dovoluje pracovnímu prostředí napadnout celý život. Pokud k tomu dojde, existence se postupně stává chudší.

Lidé spadají do přepracování z různých důvodů.Možná, že příjmy z jediného zaměstnání nemusí být dostatečné a je třeba hledat další zaměstnání. Jinak existuje vášeň pro práci nebo úspěch, který lze dosáhnout.

-Laurence J. Peter-
"Existují také případy, kdy přepracování se stává mechanismem k úniku z jiných aspektů života, kdy jsou problematické. Ať už je to jakýkoli případ, naznačuje pouze, že existují problémy a musí být vyřešeny dříve, než bude pozdě.

Důsledky mohou být velmi vážné.To je pět.důsledky přepracování

1. zhoršení emočních a sociálních vztahů

První důsledek přepracování je progresivní zhoršení

jiných oblastech života. Za prvé, protože mnoho hodin je věnováno práci, existuje jen málo emocionální energie pro jiné aspekty. Ve skutečnosti je přepracování často cestou, jak se vyhnout potížím v jiných sférách.Overwork je často vnímána jako opuštění či odmítnutí partnera

. Duch nepřítomnosti vzniká. Druhý se domnívá, že je na druhém místě. Totéž platí pro rodinu nebo pro přátele, kteří si evidentně všimnou nedostatku dostupnosti.Stejným způsobem,

když osobamá málo afektivních vztahů, přepracování nepomůže vyřešit problém.To, co děláte, je zakrýt a často jej zvyšovat. Proto ve všech případech zmizí vztahy za těchto okolností.2. Únava

Když tam je přepracování, tam je také únava. Toto zpočátku vzniká fyzickou a duševní únavou.

Vyčerpání brzy dojde k vyčerpání, ale zároveň člověk cítí, že nemůže nebo neměl zastavit.Vyčerpání má přímý vliv na náladu. Často poskytuje prostor pro všechnu apatii a neustálou neochotu. Nadšení zmizí. Ztrácíš zájem o téměř všechno. Smutek vyvstává a je to jen krok. Tam je také úzkost a někdy strach, s různými intenzity.3. Snížení produktivity

Paradoxem je to, že přepracování vede k neproduktivitě

. Únava, apatie a nestabilní nálada ovlivňují schopnost provádět úkoly s dokonalostí. Nakonec splňuje úkoly, které mají být splněny. Někteří lidé s obsesivními vlastnostmi trvají na tom, že dělají všechno v nejlepším způsobem. Tak, přetížení práce

omezuje tvůrčí schopnosti.Je těžší inovovat a být efektivnější. To je možné pouze tehdy, když máte klidnou mysl a emoce jsou ovládány.

4. Zdravotní problémy Existuje mnoho fyzických nemocí, které se vyskytují kvůli přepracování. Obvykle začíná gastrointestinálními problémy. Špatné trávení, gastritida, zácpa a další podobné problémy. To je také časté pro kožní problémy, náhlé alergie nebo pravidelné nachlazení.

Postupem času se zdravotní problémy staly složitějšími.

Není neobvyklé, že ti, kteří pracují nadměrně, mají problémy s spánkem, které se někdy mohou proměnit v chronickou nespavost. Nepatří ani do mělkých případů, kdy se začínají projevovat hypertenze nebo problémy s oběhem.V tomto okamžiku

je důležité poznamenat, že smrt z přepracování není mýtem. Je známo, že pokud se toto chování zachová dlouhou dobu, může dojít k infarktu nebo iktám. Důsledky tvrdé práce jsou nepředvídatelné.5. Automatismus a ztráta významu

Když pracujete v přebytku, život ztrácí svůj pocit novosti. Stejně jako práce vyžaduje závazek a kreativitu, v daném okamžiku se stává skvělou rutinou. Tolerovat pracovní zatížení, aniž by si uvědomil, že osoba vyvíjí různé automatismy.Jsou to stereotypní formy jednání, které se vyhýbají trávení času myslet.

To zase vytváří pocit bezvýznamnosti tváří v tvář všemu. Z času na čas se začínají objevovat myšlenky a otázky o skutečném významu života

. Pokud existují i ​​depresivní rysy, mohou mít následky velmi vážné následky.Překážka, stejně jako jakýkoliv přebytek, byste se měli vyhnout za každou cenu. Přináší nic než potíže. Život je jeden a má mnoho rozměrů. Snižování této hodnoty na jednu dimenzi vytváří vážné důsledky pro naše fyzické a duševní zdraví. Nejlepší je přehodnotit, obnovit a otevřít se k dokonalejším způsobům života. (Tj.