7 Způsobů, jak ovládat změny nálady

Kontrola změn nálady může být znamením intellig intelligence a dokonce i kvality života. Není neobvyklé, že v den, kdy se vše zdá správné, najednou se situace nebo myšlenka skončí a vše se změní. Existuje však řešení?Otec individuální psychologie, Alfred Adler, řekl, že "musíme interpretovat špatnou náladu jako znamení méněcennosti."

Při analýze této fráze je zřejmé, že schopnost řídit tyto změny, a to zejména v nejvíce negativním smyslu, je životně důležité pro naše blahobyt. Jaké jsou změny nálady? Můžeme interpretovat změnu nálady jako změnu nálady.

To je, jakýsi emocionální houpačka, která se najednou objeví a vede v krátké době ke zjištění emocí různých sil.

Tyto změny nálady se mohou změnit z stavu spokojenosti na strach nebo nervozitu nebo naopak. Ať je to možné, je-li to obvyklé, může vyvolat emoční nestabilitu, která může zasahovat do osobních sociálních, osobních a profesních aspektů.Tyto změny souvisejí s řadou příčin, jako jsou hormonální změny během menopauzy nebo menstruace. Nicméně,

není něco, co lze uplatnit pouze u žen.Existují také další facilitátoři, jako je dospívání, osobnost nebo poruchy příjmu potravy atd. Klíče k ovládání změn nálad

Nyní, když víme, co jsou, pochopíme, jak můžeme ovládat změny nálady. Není to vždy snadné, zvláště pokud jsou motivovány psychickými poruchami, ale dobré vedení může poskytnout značné zvýšení našeho osobního, emočního, profesionálního a dokonce i společenského blahobytu. Vytvořte rutiny Co děláte dobře? Co vás zklidňuje?

Zjistěte, co vás vede k lepšímu a vytváření vlastní rutiny včetně této aktivity

. Například: hudba, procházka, živý rozhovor s přáteli ... Identifikujte činnosti, které vás uklidní a vždy se snažte mít místo v programu pro ně.

Uložte vzdálenosti

Někdy si uvědomujeme, že situace mění naši náladu, ale nejsme schopni uniknout. Práce na dálku, klíčový prvek řízení, je však zásadní. V některých případech nám může poskytnout prostor nezbytný pro rozptýlení určitých emocí.Když přijde čas, budeme se moci dokonce vzdát, než se události rozvinou. Můžeme předvídat naši emoční reakci. Například, pokud víme, že diskuse nebude končit dobře, je nutné ji pokračovat?Myslím, že mluvím

Existuje arabské přísloví, které říká: "Pokud to, co máš říct, není překrásnější než ticho, pak zavřeste."

To neznamená, že byste nikdy neměli projevit sebe, nebo skoro nikdy, ale je lepší myslet předtím, než si vyslovíte slovo. Kromě toho je dobrým zvykem vytvořit pozitivní smysl naší komunikace (kromě toho je dalším dobrým zvykem mluvit s obsahem a pozitivitou, když komunikujeme). Je proto rozumné myslet, analyzovat, dobře vybírat slova a tón a nechat je protékat našimi rty nebo prsty, pokud píšete. "Špatná nálada nás činí velmi malou."-Doménico Cieri Estrada-

Důležitost dobrého odpočinku

Únava je velkým předchůdcem špatné nálady

. Někdy, když jsme nasyceni, psychicky a fyzicky, naše nálada klesá a způsobuje citovou nestabilitu. Není vždy možné odpočinout, ale co nejvíce, trochu uvolnění na všech úrovních je velmi užitečné. (Tj.Tímto způsobem se nápady obnovují, negativní emoce jsou pryč a najdeme rozptýlení od toho, co může změnit naši náladu.

Fyzické cvičení

Fyzické cvičení zvyšuje hladinu dopaminu v krvi.
To proto, že vylučuje tento neurotransmiter, který dokáže zlepšit naši náladu. Takže 30 minut cvičení denně je velkou pomocí, když se setkáme s úkolem regulovat naše emoce a skládat váhy ve prospěch pozitivity.

Psaní

Mnoho skvělých spisovatelů říká, že jejich práce jim uvolňuje. To je opravdu dobrý nápad, avysoce doporučená terapie

je psát o pocity . Je to východisko, které bude analyzovat, co způsobuje, že vaše nálady se mohou vyhnout v budoucnu.

Přemýšlejte, proč se vaše nálada mění?

Při mnoha příležitostech,jsou vždy stejné podněty, které nás zblázní.

Může to být období roku, situace, v níž žijeme, nebo určité osoby. Takže dobrá analýza nám umožní identifikovat zdroje a zlepšit naši schopnost řídit je.

Pokud stále nevíte, jak ovládat výkyvy nálad, možná budete potřebovat pomoc odborníka. Někdy může špatná nálada skrývat závažnější problém, který je třeba řešit. (Tj.