Odpouštět jako věc osobního osvobození emocí

Odpuštění: jaké je použití? Jakou roli má a jak lze dosáhnout?

předpokládá uvolnění

bolesti Pokud nám něco ublížit hodně znamená, že osoba, která nám ublížit, je důležité, nebo to, že skutečnost sama o sobě zmatený s přísnými principy v nás, což chvěje.

Existuje mnohokrát, když slyšíme, že někdo říká: "Nedovolím vám, abyste říkali nebo dělali určité věci", jako by nebyli ochotni nechat je, aby jim zabránili, aby se to dělo. To je zvědavá, protože tato fráze se navíc obvykle používá, jakmile se zhoršení již stalo. Odpuštění je užitečné, nikdy by nemělo být chápáno jako čin zranitelnosti vůči druhému

, ale spíše flexibilní vůči sobě, emocím a prioritám člověka. Hořkost v minulém vázaného nám neumožňuje podporovat v laku a bolesti, s takovou silou, že kvůli tomu, necháme životní přihrávky, aniž by část.Někteří lidé se drží této nemoci, která jim způsobuje, že si pamatují, co se stalo, takže se s ostatními nelíbí emocionálně, jako by tento štít mohl posloužit pozitivně. Tato obrana však vytváří pouze stěnu mezi nimi a jejich příležitostí. Tím, že se rozhodnete pro tuto možnost, zůstanete na pokoji s vaší rancor a bolesti, ignorovat svět a vše, co je v něm příjemné.

Když jsem se setkat tváří lidí, kteří mají tento problém, přijde na mysl obraz zedník stavět zeď, stavební cihlu po cihle, automaticky

pokaždé, když klade před sebou příležitost setkat se s někým, kdo věří, že může mají schopnost znovu poranit. Pokud se stanete odborníky v oboru, kterým se cihly, mnoho stavebních zeď na zeď,

otáčet „zónu pohodlí“ do něčeho menšího, bolestivé a osamělé. Je škoda, že úsilí, její účinnost ... tolik energie, aby se zabránilo utrpení a všechno marně, protože tato zeď nikdy nebude schopna udržet emoce, aniž by byla uvnitř. Ve skutečnosti je to pocit, který vám dává, že jste spojeni se spirálem bolesti, která vás odděluje od přítomnosti a lepší budoucnosti. Minulost se počítá a převládá zármutek.

Necháme-li důsledky žít z bolesti, vráťme se znovu k odpuštění.

Velmi častou chybou je předpokládat, že osoba, která mě způsobila škody, musí znát svou vinu, dokud si vzpomínám, že mě to bolelo. Důvody pro to také najdeme v naší populární kultuře, "Odpustím, ale nezapomenu." Tipy pro odpuštění

Odkud pochází bolest?

- Důležitost, kterou má tato osoba pro mě.

- Co tato osoba udělala.

- Došlo k nepořádce mezi tím, co se opravdu stalo tomu, co jsem si přál.

Máme jen dárek, který máme v rukou, abychom jedli,

tak musíme položit tyto otázky, abychom pochopili, kde vznikne tento smutek. Můžeme se tedy rozhodnout pro praktický způsob, bojovat za vlastní zájmy, ne klást cihly, které se vzájemně propojují mezi tím, co chceme a co máme. Odpuštění znamená jednat na základě toho, co chceme dosáhnout pro sebe, nikoliv na základě toho, co ostatní udělal nebo měl cítit.

Pokud by to bylo snadné, určitě byste nemuseli číst tento článek, takže je to upřednostňovat, co chcete, aby se podporovalo s každou z vašich činností.

Zjistěte, zda to, co děláte, vás odděluje nebo se blíží k hodnotnému životu a rozšiřuje nebo snižuje vaši komfortní zónu. Všichni mohli jednat bez ohledu na to, jak se cítíte, být odvážní pokračovat.

Pokud život a čas sledují váš kurz, nechte to být vaší cestou. (Tj.