Jak zjistit nejistotu ve vašich dětech

Jsme zvyklí mluvit o nejistotě, která převládá mezi dospělými, ale co se stane s dětmi?Jsou také součástí tohoto světa a přestože se mnozí ještě učí, jak čelit, trpí také stresem, nejistotou a někdy depresí.

"Děti se učí méně slovy; slouží pouze jejich skutkům a jejich soudržnosti se slovy. "- Joan Manuel Serrat -Sdílet

Proč je můj syn nejistý?

Děti jsou velmi bezbranné, zejména děti do 6 let. Jejich nevinnost a nedostatečná schopnost řešit určité emoce a problémy, které mohou vzniknout, usnadňují jejich manipulaci jak duševně, tak fyzicky.

To je něco úplně normální, protože nenarodí se všemi učení jsme a pouze se zkušenostmi bude vědět, nejlepší způsob, jak řešit různé okolnosti, které mohou trpět. Děti navíc absorbují vše, co je kolem nich. Určitě jste slyšeli, že jsou "jako houby". To se týká všech aspektů vašeho života. Diskuse v rodině, tlak, kterým jsou vystaveni, a nedostatek pozornosti rodičů mohou vést k velké nestabilitě u dětí.

Dáváte vašemu dítěti pozornost, kterou si zaslouží? Máte zájem o vaše problémy? "Nejlepší dědictví otce jeho dětem je malý čas ve dne." Share

Někdy si myslíme, že všechno, co se jim stane, je hloupé ... a většinu času to je. Ale pro ně oni nejsou hloupí, jsou na tomto světě noví a učí se.Děti potřebují rodiče, aby s nimi porozuměli a komunikovali. Jinak se jistě stanou nebezpečnými dětmi.

Tři dětské značky, které trvají navždyDětství opouští značky, které trvají navždy. Jsou neměnitelné značky, které především odrážejí postoj máme sami se sebou a se ... Více viz „Pomozte dítěti překonat jeho nejistota

Je důležité, aby se na svého dítěte

, aby mohl překonat jeho problém nejistoty.

Pokud tak neučiníte, můžete způsobit, aby se stal nejistý dospělý, který neví, jak tento problém vyřešit.Pokud zjistíme problém, je to dobré dáme ruce pracovat co nejdřívea začít, aby přijaly opatření s cílem přispět obnovit vnímání našeho syna v bezpečí. na druhou stranu, myslím, že ... co se stane s ním při vstupu do puberty? v této fázi se bude muset vypořádat s mnoha problémy. Nedovolte, aby nejistota je jedním z nich.Jak mohu zjistit Co to ukazuje?

Má nějakou závislost na své hygieně a většinou dá všechno do rukou své matky. emoční emoční instabilita, neposlušnost, agrese...

Při hraní děti hrají roli, opakují stejnou hru nebo projevují strach.

  • Utrpení iracionální obavy a plakat za pozornost
  • . Začněte mluvit v noci, trpíte nespavostí, požádáte o spánek se světlem nebo mu vyprávět příběh.Problémy soustředění na vysoké škole.
  • Představuje tváře a další nepřirozené výrazy úst a těla.
  • Má předmět (přikrývku, plyš ...), ze kterého se neoddělují.
  • Když vaše dítě má problém, neříkejte jej "hloupé", protože mu může být v budoucnu způsobeno smůlu.
  • PodílKultivovat sebevědomí
  • Namísto toho, aby se stýkalo s dítětem iracionálním držením předmětu nebo jeho neposlušností, je nejdůležitější je s ním mluvit. Boj s dítětem nevyřeší problém; "Náš syn potřebuje, abychom stáli s ním, aby se nestal jeho největším nepřítelem."
  • Pokud nevíme, jak jednat,můžeme mluvit s vašimi učiteli nebo profesionály
, abychom se naučili, jak můžeme zvýšit sebevědomí našeho dítěte tak, aby již nebylo nebezpečné. Sebevědomí je nejlepší prostředek pro tuto hroznou situaci, což je velmi obtížné vyřešit, i když jsme dospělí.Myslím

, pokud se rozhodnete tyto příznaky ignorovat a nechat je projít, může být vaše dítě nutno stát se smutnou osobou

, s nízkou sebeúctou a snadnou dispozicí trpět depresí. Bude to bolestný život, plný hranic a emocí, se kterými se nebude moci vyrovnat. Jako rodiče máme povinnost učit naše děti, aby byli šťastní.SdílejteVšichni jsme byli děti jednou za celý život, ale zapomínáme na to, že vše, co cítíme a zažíváme v raných fázích našeho života, má.

Zapomínáme také, kolik všechno, co žijeme v dětství , ovlivňuje pozdější fáze, způsobuje problémy, které sotva překonáme. Je čas na to vyřešit!

Dovolíte svému dítěti být nejistá osoba? (Tj.