Nízká tolerance frustrace Psychology

Frustrace je pocit bezmocnosti, emoční reakce, která vyvstává, když jisté touhy a očekávání nemohou být splněny. Spolu s hněvem je frustrace jedním z nejčastějších lidských emocí. Pokud se naučíme řídit a nakonec jej překonat, budeme mít stabilní pocit zklamání.

Nemožnost vyřešit pocity frustrace může způsobit demotivaci a opuštění všech cílů a projektů v jakémkoli plánu našeho života. Samozřejmě život sám není snadný a schopnost ovládat překážky, které stojí před námi, vyžaduje trpělivost, jinak by se to stalo, kdybychom na první známku frustrace "hodili ručník"?

Proč je důležité se naučit tolerovat frustraci?

Stejně jako jakékoliv jiné emoce, frustrace musí být řízena a směrována v pozitivním smyslu, aby daná osoba byla schopna čelit obtížím a omezení, že den ze dne na vás představuje.

Je důležité si uvědomit, že frustrace sama o sobě je absolutní pocit, stav nejistoty, který nás nedefinuje jako lid. Musíme pochopit, že procházení frustrující situace neznamená selhání a že rozvoj tolerance frustrace zahrnuje proces učení, který začíná v dětství a nikdy nekončí.

jaké jsou jeho příčiny?

Tolerance nízké frustrace závisí na těchto klíčových aspektech:

1) Jediný má zkreslené vnímání situací, které zažily, proto, že vidí jen negativní stránku věcí.

2) Osoba má tendenci chtít ovládat všechny události svého života, a neschopnost udržet, že kontrola se odráží v pocitu odrazování.

3) Stejně tak se člověk cítí neschopen nést nepříjemné potíže s náročnými životními situacemi. Lidé, kteří se učí tolerovat frustraci žije s méně stresu, protože jsou schopni vidět žádný problém příležitost, a proto

jsou dostatečně jasné hledat vhodné řešení, protože nereagují s nepřiměřeným intenzitou před případné nepříjemnosti. Jak zvládnout

frustraci žádný člověk někdy pocit, frustrovaný v té či oné době,

a navzdory frustraci je emoce, které nelze odstranit úplně, s trochou trpělivosti, můžete se naučit ovládat.Abychom to udělali, musíme: • Vytvořit povědomí o typu pocitů a emocí, které v nás vytváří frustraci a analyzovat je.

• Naučte se asimilovat skutečnost

, která touží nejsou potřebami, které vyžadují okamžité řešení.

Uvědomte si, že dokonalost neexistuje a je absurdně náročná tím, že vede k frustraci, proto, že paralyzuje produktivitu a schopnost být kreativní.

Ovládání negativních impulzů, které jsou škodlivé cílům a emoční stabilitě jednotlivce. Vzpomínka na negativní důsledky impulzů v minulých situacích umožňuje, aby se člověk naučil nečinit urychlené rozhodnutí v důsledku své frustrace. Frustrační tolerance je ctnost, která potřebuje rozvoj a trpělivost. Neexistuje žádné zlo, které by nebylo dobré, a ačkoli některé situace způsobují v dnešní době nepohodlí,

spokojenost s překonáváním obtíží v dlouhodobém výhledu bude nekonečná. (Tj.