Ukradl jsi mou samotu s falešnými

A co afektivní vztahy, které zastínila propast selhání? Obvykle se to stane. Otvíráme dveře našeho srdce lidem, kteří nás oklamávají, kteří nás děsí smutným ... Pak si uvědomujeme, že není žádná osamělost mnohem bolestivější než mít někoho vedle nás, který nás nevidí.Kdo neví, jak nás uspokojit.

Emocionální osamělost je ta, ve které projevujeme určité jiné naděje a velké připoutání, ale ve skutečnosti najdeme pouze prázdné. Jen málo pocitů může být stejně ničivé jako tato osamělost, která přesahuje fyzickou rovinu. Podíl Emocionální osamělost je jedním z velkých "zlí" naší doby.

Mnozí z nás jsou obklopeni lidmi, rodinou, přáteli, náš partner, a stovky a dokonce tisíce přátel na našich sociálních sítích ... A přesto, že není nic víc stresující bolest než vnímat tyto mezery, tyto prázdné které nikdo neví, jak vyplnit.Osamělost, kterou nikdo nevidí ○ Emocionální osamělost má velmi rozporuplnou nit. Je velmi pravděpodobné, že ti, co

často říkají: „Nemůžete si stěžovat, že partner se postarat o vás oba?“ „Jistě jste se nikdy nebudete nudit s hromadou přátel, kteří mají.“ Říkáte ano hlavou a bude na tváři čerpat teplý úsměv, protože vědí, že "vystoupení jsou jen vnější okolnosti" a ve skutečnosti se cítíš nesmírně osamoceně.

Často si představujeme o osamělosti jako o fyzické nepřítomnosti lidí kolem nás.

Procházíme životem bez upřímných vazeb, bez lidí, kteří nám mohou nabídnout a dát nám tuto každodenní lásku, která obohacuje soužití všech. Ale člověk si musí myslet:je nutné, aby někdo na naší straně byl vždy šťastný? Ne.Někdy samota samotná je ten intimní prostor, kde najdeme větší rovnováhu. Introspekce a sebe sama je způsob, jak posílit sebevědomí a obohatit sebe. Podíl

Takže, mohli bychom skoro říci, že všichni tito lidé, kteří přicházejí do vašeho života a dej své sobectví nebo emocionální nezralost také v ukrást tento vzácný samotu, a skončit s rovnováhou, ve kterém najdeme vzácnou ochranu. Když jsem otevřel dveře mého srdce vám, že jsem trochu více ohroženy, protože naděje, že mě doplňovat, být můj komplic, ani studený vítr, který mě naplňuje prázdný ...

Share Jak překonat emocionální samotu? Jak jsme se zmínili na začátku,

emoční osamělost je jedním z nejvíce ničivých pocitů, které lidé cítí.Pocit, že někdo, nebo dokonce mnoho lidí kolem nás a stále si uvědomujeme, že se cítíme strašně osamělí, může dokonce vést nás cestou deprese.

Jak se dokážeme vypořádat s emocionální osamělostí? Napište tyto rady:

1- Zjistěte toto neklid, tuto nespokojenost, tuto prázdnotu. Někdy může maskovat emocionální osamělosti s jinými rozměry, jako je nízké sebevědomí, nedostatku motivace našich společenských vztahů, i když ve skutečnosti to, co cítíme, je to, že „tam je něco, co je mimo nás a že selhání.“ A rána je v koexistenci s touto osobou nebo s těmi lidmi, kteří jsou kolem nás a kteří nás nevidí, kteří nás obohacují, kteří v podstatě neznají, aby nás udělali šťastnými ...

2- Reflektujte a reagujte na vaše emoce.

Co máte pocit? Je to smutek? Kdo tě cítí takhle? Cítíte se frustrovaný? Co způsobuje tento pocit? Bojíte se? Kdo nebo co to způsobuje? 3 - Jakmile zjistíte skutečný problém, sdělte mu to. Je důležité sdílet s ostatními, jak se cítíte, být s vaším partnerem, příbuzným nebo přítelem. Ujistěte se, že tento vztah způsobuje více utrpení než štěstí a že je třeba vyvinout nové strategie.

4 - Jakmile jste nastartovali motor změny, je důležité, abyste opět užívali svou vlastní osamělost.

Důvod? Ty strávil dlouhou dobu, aniž by sám sebe a čekal, že věci, touží určité pocity, emoce ... Ve vaší bytosti existuje celá řada požadavků, které musí být v rovnováze, najít opět své vnitřní dítě a dospělé, kteří požadují klid uvnitř. Emocionální osamělost se často považuje za nesouvislost: máme někoho, ale cítíme bolest osamělosti strašným způsobem. Chcete-li to vyřešit, osvobodit se nebo znovu objevit, pomůže nám také v našem osobním růstu. (Tj.